1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Một số giải pháp kinh tế cụ thể:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.21 MB, 80 trang )


Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn

3.3.3 Một số giải pháp kinh tế cụ thể:


Giảm chi phí: Để đạt được hiệu quả kinh doanh, công ty cần phải tối đa hóa doanh thu
và tối thiểu hóa chi phí. Việc tiết kiệm chi phí khơng chỉ làm tăng hiệu quả kinh tế mà còn cho phép cơng ty có thể chủ động trong hoạt động kinh doanh. Giảm
chi phí để tăng lợi nhuận là mục tiêu mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn phấn đấu.
Công ty cũng đã áp dụng một só biện pháp để giảm chi phí như áp dụng chính sách tuyển dụng lao động có trình độ chun mơn cao để giảm chi phí đào
tạo huấn luyện. Tuy nhiên do đội ngũ lao động mới này công ty cũng phải mất một thời gian ngắn để nhân viên làm quen với cơng việc vì đa phần những nhân
viên này là những người chưa có kinh nghiệm thực tế. Như vậy để giảm chi phí mà khơng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh daonh thì cơng ty cần phải lên kế hoạch
chi tiêu cụ thể, giảm tối đa các dịch vụ có thể, giảm chi phí hội họp tiếp khách…
Hạ giá thành các sản phẩm dịch vụ: Tuy công ty đã áp dụng một số biện pháp để hạ giá thành các sản phẩm
dịch vụ nhưng công ty chỉ mới thành công trong một số tuyến điểm ngắn, còn nhiều tuyến điểm chưa thực hiện được nên vẫn phải chấp nhận giá đắt.
Để tránh tình trạng khơng đặt được phòng trong mùa vụ và phải chấp nhận giá phòng đắt của một số nhà cung cấp khác thì cơng ty cần phải có mối
quan hệ tốt hơn với nhà cung cấp, thường xuyên liên lạc trao đổi thông tin, gửi khách, tạo mối quan hệ mật thiết, lợi nhuận cùng hưởng… Khi các mối quan hệ
với nhà cung cấp tốt thì sẽ có sự ưu ái nhất định, giá thành các dịch vụ sẽ được giảm, giá thành giảm sẽ ảnh hưởng lớn tới hiệu quả kinh doanh của công ty.
Nhưng giảm giá thành không được đồng nghĩa với việc giảm chất lượng dịch vụ.
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật: Một trong những lý do làm cho hiệu quả kinh daonh của công ty thấp đó
là thiếu kỹ thuật, cơ sở kém hiện đại. mà đặc biệt tại bộ phận lữ hành của công ty cần phải đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ tốt cho hoạt động kinh
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 64
Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
doanh. Hiện nay tại phòng lữ hành mới chỉ có một máy điện thoại và một máy vi tính do đó còn rất nhiều bất lợi trong q trình giao dịch với khách hàng, với
khách hàng cung cấp.
Do cơ sở vật chất kỹ thuật không đầy đủ, trang thiết bị không gon gàng nên đôi khi việc thực hiện ký kết các hợp đồng, đặt khách sạn, nhà hàng không
được đảm bảo. Do đó cơng ty cần phải đầu tư thêm máy in đặc biệt là máy Fax để có thể đảm bảo cho thông tin liên lạc được tốt.

3.3.4 Đẩy mạnh hoạt động Marketing.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (80 trang)

×