1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

Soạn thảo Quyết định cá biệt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (537.05 KB, 181 trang )


PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ THÔNG THƯỜNG

6.1. Soạn thảo Quyết định cá biệt


Khái niệm Quyết định cá biệt dùng để tổ chức, điều chỉnh đối tượng cụ thể, là
phương tiện thực hiện mệnh lệnh và nội dung quản lý ở một cơ quan, tổ chức cụ thể.
Loại Quyết định cá biệt -Quyết định có nhiều loại, song tựa trung có 4 nhóm Quyết định chính:
-Quyết định ban hành chính sáchđặt ra hoặc thay đổi quy định -Quyết định thành lập tổ chức bộ máy
-Quyết định nhân sự -Quyết định điều chỉnh văn bản sửa đổi, đình chỉ, bãi bỏ văn bản
Bố cục của Quyết định Quyết định cá biệt được trình bày theo thể văn “điều, khoản”
Điều : Nội dung chính Điều khác: Mỗi điều một nội dung hoặc tác động đến đối tượng khác
nhau Điều cuối: Là điều thi hành.
Đặc điểm của một số Quyết định cụ thể: + Quyết định thành lập
-Phần căn cứ .Nêu quyền hạn và trách nhiệm
.Nêu sự phân cấp .Nêu đề xuấtlà đơn vị cơ sở hay bộ phận chức năng
-Phần nội dung Điều 1:
81
Thành lập đơn vị có tên gọi chính xác, đầy đủ và nếu là đơn vị kế thừa về mặt lịch sử thì ghi xuất cứ từ nơi nào
Điều 2: Nêu rõ thứ bậc của đơn vị mới được thành lập trong bộ máy tổ chức
Điều 3: Nêu chức năng nhiệm vụ
Điều 4: Giao nhiệm vụnêu rõ các đối tượng phải thực hiện Quyết định
-Phần thẩm quyền ký Loại văn bản này thông thường là thủ trưởng cơ quan ký.
+ Quyết định bổ nhiệm
Nội dung chính:
Quyết định
vv bổ nhiệm cán bộ Tên cơ quan ban hành văn bản
-Căn cứ… -Căn cứ…
-Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ; -Xét đề nghị của …
Quyết định Điều 1: Nay bổ nhiệm ông…
Cán bộ… Giữ chức vụ…
Điều 2: Ông… Được hưởng phụ cấp chức vụ bằng…
Kể từ… Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Các đơn vị đối tượng Cá nhânđối tượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
82
+ Quyết định điều chuyển văn bản
Phải nói rõ tên văn bản điều chỉnh, sau đó nêu cụ thể nội dung cần điều chỉnhnêu rõ tại điều, khoản nào. Nếu chỉ điều chỉnh một nội dung thì phải
nêu: giữ nguyên các nội dung khác của văn bản được điều chỉnh một phần. Điều cuối cùng là trách nhiệm thi hành.
Ví dụ: -Nếu điều chỉnh tồn bộ một văn bản
Điều 1 ghi: Bãi bỏ hoặc hủy bỏ Quyết định số… Ngày…. của… về việc…
Điều 2 ghi: Ngày có hiệu lực của Quyết định chẳng hạn quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Trách nhiệm thi hànhtrình bày giống như Quyết định bổ nhiệm.
-Nếu điều chỉnh một phần văn bản Điều 1 ghi: Nay bổ sung hoặc sửa đổi nội dung tại điều… của Quyết
định số…ngày…của…về việc… Ở điều cuối của Quyết định trách nhiệm thi hành, nếu là cá nhân thi
ghi đích danh, nếu là cơ quan thì ghi chức danh người đứng đầu. Chẳng hạn: Giám đốc sở… chủ tịch quận và ông Nguyễn Văn A chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
83

6.2. Soạn thảo Tờ trình


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (181 trang)

×