1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng tư duy >

Nghiên cứu ở Viện, Trường và nghiên cứu trong cơng nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.46 KB, 121 trang )


- Ngày xưa, các viện, trường đại học thường

nghiêng về nghiên cứu cơ bản

- Đầu thế kỷ XX, các nghiên cứu đóng vai trò chính

trong việc tạo ra các sản phẩm cơng nghiệp, đặc

biệt trong cơng nghiệp điện tử, y học, kỹ thuật hố

học và cơng nghiệp dược. Các phòng thí nghiệm

trong cơng nghiệp hay phòng thí nghiệm tư nhân

được thành lập

- Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các chính phủ

đã thành lập các phòng thí nghiệm quốc gia để

đáp ứng nhu cầu xã hội và kết nối với các phòng

thí nghiệm trong hoặc ngồi trường đại học

27Chương 2. PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC

Phương pháp

khoa học

Phương pháp luận

nghiên cứu

khoa họcPhương pháp

nghiên cứu

khoa học282.1 KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP

KHOA HỌC

2.1.1. Phương pháp khoa học là gì?

Ý kiến của các bạn?

- Khoa học đã bắt đầu với sự quan sát tự nhiên [1] và bằng

niềm tin rằng các hiện tượng được quan sát có thể được

giải thích [2] thơng qua một ý niệm trừu tượng gọi là “tính

khoa học”. Con người đã từng cho rằng khoa học có thể

là 1 loại thuốc mê “nobler” nếu nó có thể giải thích tất cả

các vấn đề và hiện tượng mà chỉ sử dụng một phương

pháp kê đơn chung.

29- Trong một thời gian dài, các nhà khoa học

và triết học đã cố gắng thiết lập một cơng

thức như vậy, và được biết đến dưới tên

là “phương pháp khoa học”.

- Cơng thức (Cách làm) đó như vậy đã

được xem như là khả năng chi phối tất cả

các mặt của cơng tác nghiên cứu khoa

học.

- Ngày nay, mọi người đều nhận ra rằng

q trình phản ánh các vấn đề khoa học

tinh tế hơn nhiều so với thủ tục kê đơn,

30

một cơng thức hay cơng nghệ...- Phương pháp khoa học đầu tiên, còn gọi

Phương pháp Cartesian, được đưa ra bởi

Rene Descartes vào thế kỷ XVII. Ngun lý

cơ bản nó là “tồn bộ thế giới có thể được

hiểu như một cỗ máy, và cách tiếp cận

chính của nó là phân chia và chinh phục”

(divide-and-conquer).

1.Phân tích

2.Sự tổng hợp

3.Sự kiểm chứng-Khoa học thực nghiệm thực sự được phát triển nhau

31

một kế tiếp của các phương pháp Cartesian.Phân tíchPhương pháp

khoa họctổng hợpkiểm chứngphân chia bất cứ quan

niệm hay vật thể thành 2

phần, và tiếp tục sự phân

chia đó cho đến khi có

được những phần “rõ

ràng và tách biệt”

lắp ráp các phần từ dưới

lên trên để tạo ra một sự

hồn chỉnhlàm một kiểm định tồn

diện để đảm bảo quy

trình được đã được sử

dụng một cách hợp lý

32Vậy phương pháp khoa học là gì ?

Phương pháp khoa học là một quá trình sử dụng thí nghiệm để

khám phá những quan sát và trả lới các câu hỏi. Các nhà

khoa học sử dụng các phương pháp khoa học để tìm những

mối quan hệ nhân - quả trong tự nhiên.

Nói cách khác là người nghiên cứu thiết kế thí nghiệm để làm

thế nào khi thay đổi một yếu tố thí nghiệm sẽ tạo nên những

thay đổi ở những yếu tố khác mà có thể dự báo được.33Phân biệt phương pháp khoa học dùng trong

nghiên cứu hay phương pháp luận

“Các phương pháp khoa học dùng trong nghiên cứu khác nhau về cơ bản

với phương pháp luận nghiên cứu khoa học”

-Phương pháp luận:

Nghiên cứu các phương pháp khoa học. Mục tiêu của phương pháp

luận là “xây dựng, cải tiến những thủ tục và tiêu chuẩn trong việc thực

hiện nghiên cứu khoa học”.-Phương pháp nghiên cứu:

Giải pháp cụ thể thực hiện các nội dung nghiên cứu

* Một cơng nghệ (techniques) là một sự thực hiện liên tục kết nối các hànhđộng

* Một cơng cụ (tool) là một dụng cụ, bằng vật thể hay quan niệm nhận thức.

Ví dụ: các cơng cụ tốn học được dùng xây dựng mơ hình tốn học.

Cơng cụ và cơng nghệ có thể trợ giúp cho các nhà nghiên cứu trẻ trong q trình tiếp

cận khoa học

34Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (121 trang)

×