1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng tư duy >

Ba dạng thơng số trong nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.46 KB, 121 trang )


Ví dụ về các thông sốCâu hỏiPhân bón có

làm cho cây

lớn lên?Thông số

phụ thuộcThông số

độc lậpSố lượng phân - Chiều cao

tính bằng gram cây (cm)

-Số lượng lá

-…Thông số

kiểm tra

- độ ẩm đất, loại đất

giống nhau

-Nhiệt độ, ánh sáng

giống nhau

- Loại cây trồng, kích

thước khi trồng gíông

nhau

- Nước tưới giống

58

nhauCách kiểm tra các thông số

• Thông số có khả năng xác định (đo đếm) được hay

không?

(Trả lời cho thông số tốt là có)

• Bạn có thể thay đổi được thông số đậc lập trong thí

nghiệm? (Trả lời cho thông số tốt là có)

• Bạn đã xác định tất cả các thông số phụ thuộc phù hợp

hay chưa? Chúng có bị thay đổi khi thay đổi thông số độc

lập?

(Trả lời cho thông số tốt là có)

• Tất cả các thông số phụ thuộc có xác định (đo đếm) được

hay không?

(Trả lời cho thông số tốt là có)

• Bạn đã xác định các thông số kiểm tra phù hợp?

(Trả lời cho thông số tốt là có)

Bạn có thể khống chế giá trị các thông số kiểm tra một cách

vững chắc trong khi thực hiện thí nghiệm?

(Trả lời cho thông số tốt là có)59Các dạng giả thuyết

Các dạng của

giả thuyết

khoa họcGiả thuyết

Khẳng địnhGiả thuyết

Phủ địnhGiả thuyết

Nghi vấn60Các dạng giả thuyết

Giả thuyết khẳng định

• Thể hiện mối quan hệ giữa hai loại biến số độc

lập và phụ thuộc.

• Ví dụ: “ Có một sự gia tăng đáng kể về mức tiêu

thụ xe hơi dùng các loại dầu có độ nhớt khác

nhau so với xe dùng một loại dầu”.61Giả thuyết Phủ định

(không có hoặc không đúng)

• Thể hiện sự không tồn tại mối quan hệ giữa yếu tố thí

nghiệm (thông số độc lập và thông số phụ thuộc)

• Không cần phải thể hiện cái mà người làm thí nghiệm

mong đợi nhưng thường xuyên được sử dụng vì phù

hợp với các kỹ thuật toán thống kê (sự khác biệt là lớn

hơn 0).

• Chú ý nhầm lẫn bởi vì sự biểu hiện thì đối lập với dự

kiến

• Ví dụ: “sự gia tăng mức tiêu thụ xe hơi dùng các loại

dầu có độ nhớt khác nhau thì không đáng kể so với xe

dùng một loại dầu”.

62Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (121 trang)

×