1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng tư duy >

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.46 KB, 121 trang )


Bước 3: Thu thập các báo cáo và bài báo (hoặc

sách) liên quan đến chủ đề nghiên cứu đặc biệt

các bài báo từ tạp chí chuyên ngành hay hội thảo

khoa học.

Nguồn tài liệu có thể là: thư viện (đa ngành hay

chuyên ngành), cơ quan nghiên cứu, trường học,

hiệu sách…

Bước 4: Đọc các bài báo đã chọn, đầu tiên tập trung

vào tóm tắt (abstract) và kết quả chính đạt được

để quyết định rằng tài liệu đó có đóng góp hữu ích

cho bạn trong nghiên cứu lý thuyết của đề tài hay

đóng góp cho bạn về định hướng nghiên cứu

77Bước 5: Với mỗi tài liệu đã được chọn, tóm

tắt trong khoảng 10 dòng để miêu tả những

gì bạn hiểu từ tài liệu, tức là hiểu biết của

tài liệu cho đề tài nghiên cứu của bạn.

Bước 6: Xây dựng một “sơ đồ tài liệu”, một

bức tranh thấy được về tài liệu nghiên cứu

của đề tài. Sơ đồ này sẽ giúp cho bạn định

vị vị trí nghiên cứu đề tài của bạn trong bức

tranh rộng lớn xây dựng từ việc nghiên cứu

tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu.

78Các nội dung cần biết về mỗi một tài liệu tham khảo- Họ và tên tác giả:Ví dụ: Phạm Thị Chân Châu hayWatson, J- Tiêu đề tài liệu

- Năm xuất bản

- Nơi xuất bản

- Nhà xuất bản

- Số của tạp chí

- Trang: ví dụ T23-45 (trong tạp chí) 45 trang (sách)

- Tóm tắt nội dung bài báo (10 dòng)

79Bước 7: Cùng lúc với bước 6, bắt đầu xây

dựng “khung” của phần tổng quan tài liệu

bao gồm:

- Cơ sở khoa học của vấn đề bạn đang

nghiên cứu,

- Lịch sử nghiên cứu vấn đề

- Các vấn đề liên quan khác

Những tóm tắt được đưa vào đề cương

nghiên cứu như một tổng quan nghiên cứu

tài liệu và trong phần cơ sở lý luận của báo

80

cáo khoa học.Sử dụng Internet

Internet không phải là một thư viện

- Sách và bài báo trong thư viện thì có biên

tập và nhà xuất bản, nhưng thông tin từ

internet thì không.

- Trên in ternet mọi người đều có thể đưa bất

kỳ cái gì lên Internet và không chịu trách

nhiệm về độ tin cậy khoa học

- Chú ý độ tin cậy của nguồn tin (chịu trách

81

nhiệm bởi các viện nghiên cứu, các tổ chứcCách đánh giá thông tin từ internet

Tác giả

• Tác giả này là một tác gia nổi tiếng?

• Nếu không phải, ý kiến của tác giả này đã trích dẫn hợp pháp

của một tác giả nổi tiếng khác?• Nếu không phải, bạn có thể tìm những mục thông

tin để tìm những tài liệu chứng tỏ giá trị của tác

giả?

Cơ quan xuất bản

• Ai chịu trách nhiệm trang web này?

• Trang này được nối với một tổ chức uy tín? Thông tin tồn tại trên

website cá nhân sẽ không được xem là có độ tin cậy cao.

Quan điểm

• Tổ chức chịu trách nhiệm về trang web có ý kiến không?

Chú ý: Thông tin được cung cấp bởi những tập đoàn kinh tế chỉ

82

mang tính quảng cáo. Đặc biệt cảnh giác với thống tin từ những

người thuộc các nhóm ủng hộ.Kết nối tài liệu

• Những tài liệu tham khảo này có phù hợp với các nghiên cứu cùng

loại khác?

• Liệu các quan điểm thích hợp đã được thảo luận?

• Những ý kiến đối lập có được ghi nhận?

Khả năng thẩm định

Những thông tin này có cho phép bạn kiểm chứng phương pháp luận?

Mức đô phổ biến

Các số liệu trên tài liệu cho phép bạn xác định thời gian của thông tin

này không?

Tổ chức quản lý internet

• Tổ chức đó xác định trật tự các thông tin giá trị như thế nào?

• Một vài tổ chức bán dung lượng cho các nhà quảng cáo. Vậy làm sao

tổ chức đó xác định thứ tự của thông tin đã được kiệt kê ra.83Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (121 trang)

×