1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng tư duy >

Giới thiệu (lý do nghiên cứu)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.46 KB, 121 trang )


Minh họa

- Hình vẽ,biểu đồ, bảng và ảnh có thể giúp

các nhà khoa học thể hiện ý tưởng, sự

quan sát hay số liệu

- Các nhà khoa học phát thảo ra báo cáo

của họ bằng việc quyết định sử dụng hình

vẽ, đồ thị hay bảng số liệu để biểu thị kết

quả, sau đó bổ sung chữ xung quang

hình.

- Tầm quan trọng của hình trong việc

chuyển tải ý tưởng mà không cường điệu

117

hóaKết luận

- Thảo luận phát hiện của bạn trong cách mà đưa

đến sự logic trong kết luận của bạn

- Thể hiện bằng chứng cho mỗi kết luận càng rõ

ràng và chính xác càng tốt

- Không đưa ra những ngoại trừ trong kết luận,

thảo luận những điều đã làm và thừa nhận các

vấn đề hoặc trường hợp chưa rõ ràng

- Trong kết luận,thảo luận nên hay không đưa ra

những quan sát và thông tin đã thu thập từ TN

mà phù hợp với giả thuyết ban đầu, và trả lời

cho vần đề được đặt ra.

118Tài liệu tham khảo

- Kể tên tất cả các tài liệu được trích dẫn

trong báo cáo

- Thường là những phần quan trọng và có

ích trong báo cáo

“Có nhiều cách để trình bày tài liệu tham

khảo nhưng đơn giản nhất là tên tác giả

và năm xuất bản ”

- Ví dụ: Council of Biology Editor (CBE)

Scientific Style, 1994

119

- Chi tiết được thảo luận tại lớp như là bàiTrích dẫn tài liệu trong báo cáo

- Trong nghiên cứu khoa học thực nghiệm,

hầu hết các đề tài đều dựa trên các khung

có sẵn trong cùng lĩnh vực. Các công

trình này được tham khảo, phân tích để

chọn ra vấn đề nghiên cứu. Những tài liệu

đã tìm được là cần thiết, không chỉ cho

điểm bắt đầu nghiên cứu mà còn là trong

suốt quá trình nghiên cứu.

- Trích dẫn những chỗ quan trọng và phải

120

đưa nguồn trích dẫn.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (121 trang)

×