1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng tư duy >

1 KHÁI NIỆM VỀ KHOA HỌC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.46 KB, 121 trang )


Theo quan điểm triết học:

Khoa học là một hệ thống trí thức về tự nhiên,

về xã hội và tư duy, về những quy luật phát triển

khách quan của tự nhiên, xã hội và tư duy. Hệ thống

trí thức này được hình thành trong lòch sử và không

ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội.8Dưới giác độ thực tế:

Khoa học là một dãy gắn kết các học thuyết và các

quan niệm được hình thành từ sự quan sát và

thí nghiệm, có thể dẫn đến các quan sát hay thí

nghiệm khác sâu hơn. Vì vậy, Khoa học có thể

nói là q trình tìm kiếm những lời giải hoặc

ngun nhân của những sự kiện, và như vậy, nó

được định nghĩa bằng chính phương pháp của

nó: phương pháp khoa học

• Nguồn: Conant, J. B(1), 1951:

Understanding Science: An Historical Approach.

New Haven, CT: Yale University Press, 1951

91.1.2. Mục đích của khoa học

Ý kiến của các bạn?Mục đích

của Khoa họcKhám phá

các quy luậtPhát triển

các học thuyết

10Khám phá các quy luật

Miêu tả

các hiện tượngKhám phá

các quy luậtTìm ra

các định luậtTìm kiếm

các ngun nhân

11Khám phá các quy luật- Miêu tả hiện tượng

- Tìm ra các định luật:

Định luật là một tun bố về “các sự kiện nhất định có

liên quan đến các sự việc khác theo một cách thức có

trật tự”.

- Tìm kiếm ngun nhân

- Chúng ta thường bỏ qua các ngun nhân thực sự,

- Một vài sự kiện chỉ là sự ngẫu nhiên

- Có lúc ngun nhân thực sự là một sự kiện khác có

liên quan với ngun nhân đang được nghi ngờ

- Ngun nhân khơng có thể xẩy ra sau hậu quả của

chúng

12Phát triển các học thuyết

Học thuyết

Một tun bố hay một bộ các tun bố để giải thích

cho một hay một số quy luật, thường bao gồm một quan

niệm gián tiếp cần thiết để giải thích mối liên hệ.

Vai trò của các học thuyết:

Tập hợp kiến thức để giải thích các quy luật, dự

đóan các quy luật mới, định hướng cơng tác nghiên

cứu…

Khả năng sai lệch:

Thuộc tính của một học thuyết tốt là khả năng phản

biện. Một học thuyết phải có khả năng kiểm chứng.

131.1.3.Quy luật phát triển của khoa học

1. Quy luật phát triển có gia tốc

- Nhịp độ phát triển của khoa học ngày càng nhanh

- Lượng thơng tin phát triển ngày càng lớn

- u cầu đổi mới thơng tin nhanh

- Tiềm lực khoa học ngày càng lớn (con người, tài chính,

thiết bị…)2. Quy luật phát triển phân hố

Khoa học phát triển theo xu thế ngày càng phân hóa,

chun sâu để có sự chun mơn hố cao (nhiều ngành,

nhiều lĩnh vực, phạm vi, …)

141.1.3.Quy luật phát triển của khoa học (tiếp)

3. Quy luật tích hợp thơng tin

- Tính kế thừa của khoa học rất cao

- Sử dụng thơng tin tổng hợp từ nhiều lĩnh vực

- Quan hệ đa ngành trong nghiên cứu

-Ứng dụng kết quả khơng giới hạn4. Quy luật ứng dụng nhanh chóng kết quả

- Ứng dụng kết quả là mục tiêu của nghiên cứu khoa học

- u cầu đổi mới cơng nghệ ngày càng cao

- Sản phẩm hàng hóa đòi hỏi chất lượng ngày càng cao,

thường xun đổi mới

- Cơ cấu giá thành của sản phẩm thay đổi theo chiều

15

hướng tăng tỷ trọng chất xám, giảm tỷ trọng tài ngun1.1.4. Tính chất của khoa học

• Thảo luận về các tính chất của Khoa học

- Khoa học là thực tiễn

- Khoa học là mục tiêu

- Khoa học là tự hồn thiện

- Khoa học là tiến bộ

- Khoa học là sự khám phá

- Khoa học là sự “keo kiệt” (parsimony)

* Ngun tắc của tính keo kiệt trong khoa học = dùng

sự giải thích đơn giản nhất để giải thích các hiện tượng

Khoa học liên quan đến các học thuyết (còn cơng

nghệ thì như thế nào?)

16

.Công nghệ là gì ?

Công nghệ sinh học là gì ?Công nghệ = Kỹ thuật + thông tin

(Phần cứng + phần mềm)

- Công nghệ là hệ thống thiết bò kỹ thuật và thông tin

về quy trình sản xuất được áp dụng để chuyển hoá

nguyên liệu thành sản phẩm.

- Công nghệ là kết quả của quá trình áp dụng các

thành tựu của khoa học vào sản xuất

- Công nghệ là tổ hợp nhiều công đoạn của quy trình

sản xuất kể từ khi sử dụng nguyên liệu đầu vào cho

đến khi thu được sản phẩm ở đầu ra.

171.2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌCNghiên cứu khoa học là gì ?18Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (121 trang)

×