1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng tư duy >

Xây dựng Giả thuyết khoa học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.46 KB, 121 trang )


• Giả thuyết thể hiện những cơ sở của vấn đề nghiên cứu

• Vì vậy, giả thuyết xác định sự thành lập các thí nghiệm để

suy luận trong suốt quá trình nghiên cứu.

• Trong thực tế, đề tài nghiên cứu chứa đựng nhiều điều

chưa được biết. Trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học

cũng như công nghệ, nhà nghiên cứu phải cố gắng làm rõ

những điều này với những chứng cứ hoặc bằng chứng mà

không thể bị bác bỏ được.

• Việc đặt ra những giả thuyết hợp lý là rất quan trọng.

• Một giả thuyết khoa học tốt giúp cho người nghiên cứu dễ

dàng xác định tham số phụ thuộc (dependent variables)

• Giả thuyết khoa học là chìa khoá để sử dụng trong nghiên

cứu để trả lời các câu hỏi

55Các thông số (biến số)-variables

• Trong Nghiên cứu phải dùng thí nghiệm để tìm

kiếm quan hệ nhân quả. Có nghĩa là việc thiết kế

một thí nghiệm phải đảm bảo sự thay đổi một yếu

tố sẽ gây nên sự thay đổi của yếu tố khác mà có

thể dự báo được kết quả.

• Những biến đổi về lượng đó gọi là thông số.

• Một thông số là bất kỳ một yếu tố, đặc điểm hoặc

là một điều kiện mà có thể biểu hiện trong nhiều

số lượng hay là dạng khác nhau

• Trong một thí nghiệm thường có ba loại thông số:

thông số độc lập, thông số phụ thuộc và thông số

56

kiểm traBa dạng thông số trong nghiên cứu

- Là thông số thay đổiĐược người nghiên cứu

xác lập Dùng để quan sátThông số độc lập3 loại thông số

trong

thí nghiệmThông số phụ

thuộcThông số

kiểm tracái gì xẩy ra khi thay đổi

- Một thí nghiệm tốt chỉ

có một thông số độc lập-Thông số phụ thuộc là

thông số sẽ thay đổi khi

thay đổi thông số độc lậpLà thông số được cố định

trong thí nghiệm để làm

thế nào khi thông số phụ

thuộc thay đổi chỉ do

nguyên nhân là sự thay

đổi của thông số độc lập

57Ví dụ về các thông sốCâu hỏiPhân bón có

làm cho cây

lớn lên?Thông số

phụ thuộcThông số

độc lậpSố lượng phân - Chiều cao

tính bằng gram cây (cm)

-Số lượng lá

-…Thông số

kiểm tra

- độ ẩm đất, loại đất

giống nhau

-Nhiệt độ, ánh sáng

giống nhau

- Loại cây trồng, kích

thước khi trồng gíông

nhau

- Nước tưới giống

58

nhauCách kiểm tra các thông số

• Thông số có khả năng xác định (đo đếm) được hay

không?

(Trả lời cho thông số tốt là có)

• Bạn có thể thay đổi được thông số đậc lập trong thí

nghiệm? (Trả lời cho thông số tốt là có)

• Bạn đã xác định tất cả các thông số phụ thuộc phù hợp

hay chưa? Chúng có bị thay đổi khi thay đổi thông số độc

lập?

(Trả lời cho thông số tốt là có)

• Tất cả các thông số phụ thuộc có xác định (đo đếm) được

hay không?

(Trả lời cho thông số tốt là có)

• Bạn đã xác định các thông số kiểm tra phù hợp?

(Trả lời cho thông số tốt là có)

Bạn có thể khống chế giá trị các thông số kiểm tra một cách

vững chắc trong khi thực hiện thí nghiệm?

(Trả lời cho thông số tốt là có)59Các dạng giả thuyết

Các dạng của

giả thuyết

khoa họcGiả thuyết

Khẳng địnhGiả thuyết

Phủ địnhGiả thuyết

Nghi vấn60Các dạng giả thuyết

Giả thuyết khẳng định

• Thể hiện mối quan hệ giữa hai loại biến số độc

lập và phụ thuộc.

• Ví dụ: “ Có một sự gia tăng đáng kể về mức tiêu

thụ xe hơi dùng các loại dầu có độ nhớt khác

nhau so với xe dùng một loại dầu”.61Giả thuyết Phủ định

(không có hoặc không đúng)

• Thể hiện sự không tồn tại mối quan hệ giữa yếu tố thí

nghiệm (thông số độc lập và thông số phụ thuộc)

• Không cần phải thể hiện cái mà người làm thí nghiệm

mong đợi nhưng thường xuyên được sử dụng vì phù

hợp với các kỹ thuật toán thống kê (sự khác biệt là lớn

hơn 0).

• Chú ý nhầm lẫn bởi vì sự biểu hiện thì đối lập với dự

kiến

• Ví dụ: “sự gia tăng mức tiêu thụ xe hơi dùng các loại

dầu có độ nhớt khác nhau thì không đáng kể so với xe

dùng một loại dầu”.

62Giả thuyết Nghi vấn

Dưới mỗi dạng câu hỏi, giả thuyết nghi vấn về khả

năng có thể giữa các biến số thí nghiệm.

• Tự nhiên hơn đối với người mới bắt đầu.

• Ví dụ: “liệu có một sự gia tăng đáng kể về mức

tiêu thụ xe hơi dùng dầu có độ nhớt đa loại so

với xe dùng một loại dầu?”63Giá trị của giả thuyết

- Kết quả thí nghiệm chứng minh giá trị

của giả thuyết

- Một giả thuyết không cần thiết là thực

• Chuyển đổi một thông tin để giúp xác định

kết quả.

• Trên thực tế, nhiều giả thuyết có giá trị sử

dụng vì chúng đã cung cấp những thông tin

quan trọng mặc dù kết quả sai

64Kết quả của một giả thuyết

- Giả thuyết cung cấp những thí nghiệm cho một học

thuyết, thông việc xác định hoặc phủ định những

dự đoán được hình thành từ thuyết này

- Phải được kiểm tra bằng 1 trong 4 cách:Phạm vi mở rộng của học thuyết.

Phạm vi áp dụng của học thuyết.

Nâng cao độ chính xác của học thuyết

Giá trị của các giả định cơ bản của học thuyết65Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (121 trang)

×