1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Cần thơ Hải Phòng Tiên Sa Đà

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (556.87 KB, 35 trang )


1. Cái lân


2 3
4 cần cẩu đã hỏng do lốc
112006

2. Hải Phòng


2 29
Chuẩn bị dầu tư thêm 4 cần
cẩucontainer chuyên dụng

3. Sài Gòn


2 35

4. Tân Cảng


10 7
chuẩn bị đầu tư thêm 3 cần
cẩu chuyên dụng

5. Cần thơ


- 4
 Giao thông đường bộ đường sắt nối cảng với mạng dưới giao thông quốc gia chưa được
xây dựng đồng bộ
TT Cảng
Đường bộ Đường sắt

1. Hải Phòng


2 lànđường nội thành
đường đơn 2.
Cái Lân 2 làn
- 3.
Sài Gòn 2 làn đường
nội thành -

4. Tiên Sa Đà


Nẵng 4 làn
- 5.
Tân Cảng 2 làn
- 6.
Cần Thơ 2 làn
- 7.
VICT 2 làn
- 8.
Cửa Lò 2 làn
- 9.
Bến Nghé 2 làn
-
2. Sự quá tải của cảng biển Việt nam là điều dễ nhận thấy nhưng đáng nói là nó lại mang tính không đồng đều
Theo cục Hàng hải Việt Nam khả năng tiếp nhận hàng hoá của hệ thống cảng biển trên toàn quốc theo thiết kế khoảng 100 triệu tấn năm. Nhưng trên thực tế hiện nay phải tiếp nhận
đến 140 triệu tấnnăm và mức tăng trưởng của hàng hóa thơng qua cảng là 10- 20 năm trong vòng 10 năm tới. Dự kiến , đến năm 2010 sẽ có khoảng 200 trêu tấn hàng hố đựoc vận
chuyền thơng qua hệ thống cảng biển Việt nam và con số này sẽ đạt mức 340 triệu tấn năm 2020 .
21
Sự quá tải của cảng biển Việt nam là điều dễ nhận thấy nhưng đáng nói là nó lại mang tính không đồng đều . Hiện tại cảng biển vùng kinh tế trọng điểmphía Nam chiếm 60 tổng
cơng suất xếp dỡ hàng hố, cụm cảng phía Bắc đảm nhận 30 tổng cơng suất. Phần còn lại thuộc về nhóm miền Trung. Do đó trong khi cảng miền Trung thừa cơng suất thì cảng phía
Nam dù chạy hết cơng suất vẫn ln trong tình trạng quá tải.
Để xây dựng hệ thống cảng biển Việt Nam hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế dự tính khối lượng hàng hố XNK thơng qua hệ thống cảng biển Việt Nam vào năm
2010 khoảng 200 triệu tấn và năm 2020 là 400 triệu tấn, Chính phủ đã có kế hoạch mang tính đột phá, tạo hướng mới trong việc xây dựng, khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của
các cảng hiện có và các cảng sẽ được nghiên cứu, phát triển trong tương lai. Cảng Hải Phòng phát triển về phía biển mà trước mắt là Đình Vũ và tiếp theo là cửa Lạch Huyện cho tàu 5 vạn
tấn, đồng thời xây dựng cầu nối đảo Đình Vũ - Cát Hải. Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng phát triển sang Liên Chiểu và các khu vực khác trong vịnh Đà Nẵng cho tàu 5 vạn tấn. Tập trung xây
dựng cảng trung chuyển quốc tế container tại Vân Phong Khánh Hoà cho tàu 8 vạn tấn và lớn hơn. Các cảng trên sơng Sài Gòn được phát triển về phía biển đến các vị trí khác trên
sơng Sồi Rạp cho tàu đến 3 vạn tấn, sông Cái Mép - Thị Vải cho tàu đến 8 vạn tấn, dự kiến các cảng này sẽ được xây dựng xong và đưa vào khai thác sau năm 2010. Trong tương lai, tại
khu vực vịnh Ghềnh Rái và vùng biển Vũng Tàu sẽ phát triển các dự án cảng hiện đại, có vai trò quyết định trong chuỗi kinh doanh của khu vực thương mại tự do, khu kinh tế mở. Giải
quyết triệt để luồng vào các cảng trên sông Hậu qua cửa Định An bằng giải pháp mở luồng tránh Quan Chánh Bố cho tàu đến 15 vạn tấn có thể ra vào.

4. Chi phi vận tải


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

×