1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Chưa nên áp dụng THC tại Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (556.87 KB, 35 trang )


diện thương mại tại Việt Nam thì vẫn phải sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong hai lĩnh vực nói trên.
Theo nhận định, đây chính là vấn đề mà các cơ quan quản lý Nhà nước cần lưu ý khi xem xét dự án đầu tư; đồng thời, khi cấp giấy chứng nhận đầu tư phải ghi rõ phạm vi hoạt
động của doanh nghiệp theo đúng nội dung đã cam kết và tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi trong lĩnh vực
này.
Dịch vụ xếp dỡ container cũng là dịch vụ hỗ trợ vận tải biển được nhiều đối tác quan tâm; cam kết của Việt Nam cho phép nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được thành lập liên
doanh với tỷ lệ vốn góp khơng q 50 và khơng có lộ trình mở rộng hơn nữa. Sau khi Việt Nam được kết nạp vào WTO, đã có nhiều lo ngại việc mở quá rộng đối với dịch vụ cảng biển.
Tuy nhiên, Việt Nam không đưa dịch vụ đại lý tàu biển vào biểu cam kết về dịch vụ; như vậy, Việt Nam hồn tồn có quyền duy trì các quy định chặt chẽ về dịch vụ đại lý tàu
biển để bảo hộ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này

9. Chưa nên áp dụng THC tại Việt Nam


Các hãng tàu nước ngồi đã chính thức gửi thơng báo
đến các doanh nghiệp đang hoạt động tại VN về việc
thu cước phí xếp dỡ container THC đối với các lơ
hàng xuất nhập khẩu. Theo đó, bên cạnh mức cước vận chuyển, các
doanh nghiệp phải trả thêm 65 USDcontainer 20 feet
và 98 USDcontainer 40 feet đối với các lô hàng xuất nhập khẩu đi trên tuyến châu Âu từ ngày 2-5
và tuyến châu Mỹ từ 15-5. Riêng các lô hàng trên tuyến Trung Đông và châu Á sẽ áp dụng thu THC từ 1-6 với mức 60 USDcontainer 20 feet và 90 USDcontainer 40 feet.
Trưởng phòng kinh doanh và tiếp thị của một hãng tàu cho biết hãng này đã gửi thông báo đến tất cả các doanh nghiệp về việc thu THC. Ông này nhấn mạnh: “Nếu doanh nghiệp xuất
khẩu từ chối khơng đóng THC, chúng tơi sẽ khơng cấp vận đơn. Còn với các doanh nghiệp nhập khẩu, chúng tôi sẽ không cho dỡ hàng xuống cảng”.
Về khái niệm, THC còn ch ưa thống nhất
Theo IADA, THC là một bộ phận không thể tách rời của cước vận tải biển bao gồm các khoản chi phí để dịch chuyển đưa container từ kho bãi cảng xếp xuống tàu hoặc ngược lại và
việc tách THC là nhằm minh bạch hóa các loại cước trong vận chuyển container quốc tế, không ảnh hưởng gì đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Tuy nhiên, các nhà xuất nhập khẩu XNK Việt Nam lại cho rằng THC là khoản thu do các hãng tàu áp đặt ngòai cước vận chuyển container quốc tế và việc áp dụng THC tại Việt Nam
sẽ khiến họ phải trả thêm một khoản chi phí mới. Tập quán thương mại hiện nay tại Việt Nam chủ yếu là mua CIF, bán FOB, người muabán hàng Việt Nam khơng có trách nhiệm th tàu
27
và chỉ phải chịu trách nhiệm với hàng hóa tại kho bãi cảng đến đối với người mua CIF và cảng đi đối với người bán FOB. Theo tập quán này, người mua CIF Việt Nam đã thanh tốn
hồn tồn tiền hàng cho người bán nước ngồi, trong đó đã bao gồm các loại cước liên quan đến vận tải và người bán FOB Việt Nam đã thu tiền hàng của người mua nước ngoài, trong
đó, khơng bao gồm các loại cước liên quan đến vận tải. Nghĩa là, đối với việc vận chuyển container, người mua CIFbán FOB Việt Nam khơng có trách nhiệm phải thanh tóan trực tiếp
cước vận chuyển cho chủ tàu. Như vậy, việc các hãng tàu đòi thu THC đối với mỗi container từ các chủ hàng Việt Nam là hòan tòan khơng đúng và thực chất là thu thêm của nhà XNK
Việt Nam một khỏan chi phí.
Cũng đồng tình với quan điểm của các nhà XNK, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam cho rằng, IADA thu THC của các nhà xuất nhập khẩu Việt Nam là để nhằm bù đắp cho khoản chi phí
mà hãng tàu phải trả tại cảng biển Việt Nam, và do các yếu tố thiếu minh bạch trong chi phí THC nên thực chất, đây là một việc làm nhằm tăng lợi nhuận vận tải của các hãng tàu. THC
khơng phải là chi phí làm hàng trực tiếp tại các cảng mà chỉ là khỏan thu từ cước vận tải do hiệp hội các hãng tàu ấn định cho các hãng tàu thu của chủ hàng theo phương thức liên kết
định giá và áp đặt cho một thị trường cụ thể. “Việc tách chi phí làm hàng tại cảng THC ra khỏi cước vận tải có nghĩa là chọn vận tải containerấtheo điều kiện Free-In-Out FIO như
hàng bách hóa là khơng đúng và mâu thuẫn với tập quán vận tải container hóa. Bản thân các hàng tàu cũng không lý giải được điều này”.
Như vậy, theo các cách hiểu trên thì với tập quán thương mại hiện nay tại Việt Nam, đối với việc vận chuyển container, nếu bị các hãng tàu thu thêm THC thì các nhà XNK Việt Nam sẽ
phải trả 2 lần khỏan chi phí này, tính ra, hằng năm, họ sẽ phải mất đi từ 40 đến 80 triệu USD.
Tóm lại, cho đến nay, không chỉ ở Việt Nam mà ở cả các nước khác, các nhà xuất nhập khẩu và các hãng tàu vẫn chưa có sự đồng thuận về khái niệm THC. Hơn nữa, tại Việt Nam, giá
dịch vụ cảng biển do các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cảng biển quy định nên mức giá tại các cảng có khác nhau, do đó, việc chấp nhận hay khơng chấp nhận ấn định mức THC bao
nhiêu là hợp lý thì chưa đủ cơ sở.
Các nhà XNK Việt Nam nên định hướng thế nào về vấn đề THC? Theo chúng tôi, trong thời điểm hiện nay chưa nên áp dụng THC tại Việt Nam. Việc áp dụng
THC chỉ nên thực hiện khi việc đó khơng ảnh hưởng lớn đến lợi ích quốc gia nói chung và quyền lợi của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và phải hội đủ một số điều kiện sau: 1
phải thay đổi tập quán thương mại từ mua CIF bán FOB sang mua FOB bán CIF; 2 phải ký lại hợp đồng thương mại; 3 phải có sự đồng thuận giữa các bên người bán, người mua, chủ
tàu; 4 bản thân các nhà XNK Việt Nam phải có ý kiến chính thức về vấn đề này vì đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp.
Trong trường hợp các bên có liên quan gồm các chủ hàng Việt Nam, những người mua, người bán nước ngoài và các hãng tàu thống nhất sẽ tách THC tại Việt Nam thì cần phải
nghiên cứu đưa ra một lộ trình cụ thể, cân nhắc tách vào thời điểm nào cho phù hợp với điều
28
kiện, tình hình và thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam và phải bảo đảm việc tách THC ra khỏi cước vận tải khơng làm tăng chi phí đối với các nhà xuất nhập khẩu Việt
Nam.
Trước mắt, các doanh nghiệp Việt Nam cần từng bước thay đổi tập quán thương mại quốc tế trước đây chủ yếu là mua CIF, bán FOB.
Để tránh phải trả hai lần chi phí trên bờ tại cảng thì các chủ hàng Việt Nam có thể thỏa thuận với người mua bán nước ngòai để hoặc là thanh tóan trực tiếp THC cho các nhà cung ứng
dịch vụ tại cảng chứ không phải trả thông qua các Hãng tàu hoặc là phải thỏa thuận lại về giá mua và giá bán hàng hóa với đối tác nước ngoài để trừ đi khỏan THC ra khỏi cước vận tải
container theo điều kiện CY-CY từ bãi đến bãi và điều chỉnh giảm giá mua hoặc tăng giá bán hàng hóa.
Một số đề xuất, kiến nghị
Về thẩm quyền quyết định việc áp dụng THC: THC là vấn đề mới nảy sinh trong giao dịch thương mại và vận chuyển container quốc tế, vì vậy, tùy theo hợp đồng mua bán và điều
kiện vận chuyển container, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các chủ hàng, người nhận hàng, trả hàng sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng có áp dụng hay khơng áp dụng THC theo
u cầu của các hãng tàu. Trong việc này, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam cần phải chủ động đàm phán với các hãng tàu.
Do tập quán thương mại hiện nay tại Việt Nam là mua CIF, bán FOB, nên để tránh tranh chấp, chủ động đối phó với việc này, các doanh nghiệp cần thực hiện ngay việc ghi rõ điều
khỏan ràng buộc về trách nhiệm người phải thanh toán THC khi ký hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng giao nhận, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, trong đó cần ghi rõ người mua,
người bán nước ngoài phải trả khỏan tiền THC. Đây sẽ là một trong những cơ sở pháp lý để các chủ hàng Việt Nam đấu tranh khơng phải trả khoản chi phí này cho các hãng tàu khi các
vấn đề liên quan đến THC còn chưa được quyết.

IV. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC HÃNG VẬN TẢI VIỆT NAM:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

×