1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Vai trò của cơng ty chứng khốn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (478.32 KB, 101 trang )


Có nhiều tiêu thức để phân loại cơng ty chứng khoán, một tiêu thức chủ yếu được sử dụng là phân loại theo loại hình kinh doanh. Theo đó, cơng
ty chứng khốn được chia thành 5 loại:

Cơng ty mơi giới: là cơng ty chứng khốn chỉ thực hiện việc trung gian, mua bán chứng khoán cho khách hàng của họ trên
Sở giao dịch chứng khốn để hưởng hoa hồng.

Cơng ty bảo lãnh phát hành chứng khốn: là cơng ty chứng khoán hoạt động chủ yếu là thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh để
hưởng phí hoặc chênh lệch giá.

Cơng ty kinh doanh chứng khốn: là cơng ty chứng khốn chủ yếu thực hiện nghiệp vụ tự doanh, tự bỏ vốn kinh doanh và tự
chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.

Cơng ty trái phiếu: là cơng ty chứng khốn chun mua bán các loại trái phiếu.

Cơng ty chứng khốn phi tập trung: là cơng ty chứng khốn chủ yếu mua bán chứng khốn trên thị trường OTC, đóng vai trò là
các nhà tạo lập thị trường. Mỗi loại hình cơng ty chứng khốn có những đặc điểm, cơ cấu,
nghiệp vụ... khác nhau, nhưng đều chung vai trò quan trọng là duy trì và thúc đẩy hoạt động của thị trường chứng khốn.

1.1.2 Vai trò của cơng ty chứng khốn


Trên thị trường chứng khốn, cơng ty chứng khốn có vai trò đặc biệt, vừa là nhà đầu tư tham gia trực tiếp vào thị trường, vừa là cầu nối giữa nhà
phát hành và những nhà đầu tư khác, cung cấp những dịch vụ cần thiết phục vụ hoạt động của thị trường. Sự có mặt của cơng ty chứng khốn là khơng
thể thiếu trên cả thị trường tập trung hay phi tập trung.
Dựa trên các hoạt động của mình, cơng ty chứng khốn có những vai trò chính như sau:
1.1.2.1 Vai trò huy động vốn Mục tiêu khi tham gia thị trường chứng khoán của các tổ chức phát
hành là huy động vốn thông qua việc phát hành chứng khốn. Đó là vai trò của cơng ty chứng khốn, với tư cách là trung gian tài chính, thơng qua hoạt
động bảo lãnh phát hành và môi giới chứng khốn. Vai trò huy động vốn, nói một cách đơn giản, là vai trò làm cầu nối,
đồng thời là kênh dẫn vốn chảy từ một hay một vài bộ phận của nền kinh tế có dư thừa vốn vốn nhàn rỗi đến các bộ phận khác của nền kinh tế đang
thiếu cần huy động vốn. Một trong những nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán là
nguyên tắc trung gian, yêu cầu các nhà đầu tư và nhà phát hành phải giao dịch chứng khốn thơng qua các trung gian mua bán, là cơng ty chứng
khốn. Cơng ty chứng khoán đã tạo ra cơ chế huy động vốn cho nền kinh tế thơng qua thị trường chứng khốn.
1.1.2.2 Vai trò cung cấp một cơ chế giá cả Vai trò này của cơng ty chứng khốn thể hiện đối với cả nhà đầu tư và
thị trường chứng khoán. Đối với nhà đầu tư, cơng ty chứng khốn cung cấp cơ chế giá cả nhằm
giúp nhà đầu tư có được sự đánh giá đúng thực tế và chính xác giá trị khoản đầu tư của mình. Giá cổ phiếu và thơng tin tài chính của các cơng ty được
niêm yết hàng ngày trên các báo tài chính, điều này giúp nhà đầu tư tiết kiệm phần nào chi phí, thời gian và cơng sức tìm hiểu thơng tin.
Đối với thị trường, cơng ty chứng khốn có sự can thiệp nhất định, góp phần tạo lập giá cả, thơng qua hình thức đấu giá. Trên thị trường sơ cấp,
cơng ty chứng khốn cùng với các nhà phát hành đưa ra mức giá đầu tiên; vì vậy giá cả của mỗi loại chứng khốn giao dịch đều có sự tham gia định giá
của các cơng ty chứng khốn. Ngồi ra, cơng ty chứng khốn còn thể hiện vai trò lớn hơn khi tham gia điều tiết thị trường. Theo quy định của các
nước, cơng ty chứng khốn bắt buộc phải dành ra một tỷ lệ nhất định giao dịch của mình để thực hiện vai trò bình ổn thị trường, mua vào khi thị
trường sụt giảm và bán ra khi thị trường phát triển nóng.
1.1.2.3 Vai trò cung cấp một cơ chế chuyển ra tiền mặt Cơng ty chứng khốn đảm nhận chức năng chuyển đổi tiền mặt thành
chứng khoán có giá và ngược lại, giúp cho nhà đầu tư phải chịu ít thiệt hại nhất khi tiến hành đầu tư. Điều này hạn chế rủi ro của việc giá trị khoản đầu
tư có thể bị giảm đi do các nhân tố tác động. Ngồi ra, cơng ty chứng khốn còn góp phần làm tăng tính thanh
khoản của tài sản tài chính. Đây là một vai trò quan trọng của thị trường chứng khốn mà cơng ty chứng khốn là người thực hiện, vì nó tạo ra cơ chế
giao dịch trên thị trường. Cả trên thị trường sơ cấp thông qua việc bảo lãnh phát hành, lẫn trên thị trường thứ cấp thông qua cơ chế chuyển đổi tiền mặt,
những hoạt động của cơng ty chứng khốn đều làm tăng tính thanh khoản cho các tài sản tài chính, làm giảm rủi ro, tạo tâm lý yên tâm cho nhà đầu tư.
1.1.2.4 Thực hiện tư vấn đầu tư Do công ty chứng khốn có sự chun sâu về trình độ, nghiệp vụ
chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, bộ máy tổ chức... nên ngoài việc thực hiện yêu cầu khách hàng, cơng ty còn tham gia vào các dịch vụ tư vấn
khác nhau, thông qua việc nghiên cứu thị trường, phân tích thơng tin và cung cấp những phân tích đó cho các nhà đầu tư, giúp họ có những quyết định
giao dịch chính xác hơn, đồng thời tiết kiệm thời gian, công sức cho nhà đầu tư nếu họ phải tự phân tích thị trường.
1.1.2.5 Tạo ra các sản phẩm mới Khi thực hiện các chức năng của mình, các cơng ty chứng khốn cũng
tạo ra sản phẩm. Trong mấy năm gần đây, chủng loại chứng khoán đã phát triển với tốc độ rất nhanh do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự đóng góp
khơng nhỏ của các cơng ty chứng khốn. Ngồi cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu, các cơng ty
chứng khốn hiện nay còn bán trái phiếu chính phủ trung ương và địa phương, chứng quyền, trái quyền, các hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền
chọn điều này ở Việt Nam chưa có và các sản phẩm lai tạo đa dạng khác phù hợp với thay đổi trên thị trường và mơi trường kinh tế.
Tóm lại, cơng ty chứng khoán là một tổ chức chuyên nghiệp trên thị trường chứng khốn, có vai trò cần thiết và quan trọng đối với các nhà đầu
tư, các nhà phát hành, đối với cơ quan quản lý thị trường và đối với thị trường chứng khốn nói chung. Để đảm bảo vai trò này, cần có sự xác định
mơ hình, tổ chức cơng ty để từ đó xác định các hình thức kinh doanh cũng như biện pháp quản lý công ty chứng khốn phù hợp.

1.1.3 Mơ hình, tổ chức của cơng ty chứng khốn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (101 trang)

×