1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Mơ hình, tổ chức của cơng ty chứng khốn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (478.32 KB, 101 trang )


giao dịch chính xác hơn, đồng thời tiết kiệm thời gian, công sức cho nhà đầu tư nếu họ phải tự phân tích thị trường.
1.1.2.5 Tạo ra các sản phẩm mới Khi thực hiện các chức năng của mình, các cơng ty chứng khốn cũng
tạo ra sản phẩm. Trong mấy năm gần đây, chủng loại chứng khoán đã phát triển với tốc độ rất nhanh do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự đóng góp
khơng nhỏ của các cơng ty chứng khốn. Ngồi cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu, các cơng ty
chứng khốn hiện nay còn bán trái phiếu chính phủ trung ương và địa phương, chứng quyền, trái quyền, các hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền
chọn điều này ở Việt Nam chưa có và các sản phẩm lai tạo đa dạng khác phù hợp với thay đổi trên thị trường và mơi trường kinh tế.
Tóm lại, cơng ty chứng khoán là một tổ chức chuyên nghiệp trên thị trường chứng khốn, có vai trò cần thiết và quan trọng đối với các nhà đầu
tư, các nhà phát hành, đối với cơ quan quản lý thị trường và đối với thị trường chứng khốn nói chung. Để đảm bảo vai trò này, cần có sự xác định
mơ hình, tổ chức cơng ty để từ đó xác định các hình thức kinh doanh cũng như biện pháp quản lý công ty chứng khốn phù hợp.

1.1.3 Mơ hình, tổ chức của cơng ty chứng khốn


1.1.3.1 Mơ hình cơng ty chứng khốn Hoạt động của cơng ty chứng khốn rất đa dạng và phức tạp so với
các doanh nghiệp sản xuất và thương mại thơng thường, vì vậy việc xác định mơ hình tổ chức kinh doanh của cơng ty chứng khốn cũng có nhiều điểm
khác nhau. Tuy nhiên có thể khái qt mơ hình tổ chức kinh doanh của cơng
ty chứng khốn theo hai nhóm: mơ hình cơng ty chứng khốn đa năng, và mơ hình cơng ty chứng khốn chun doanh.
a Mơ hình cơng ty chứng khốn đa năng Theo mơ hình này, cơng ty chứng khốn được tổ chức dưới hình thức
một tổ hợp dịch vụ tài chính tổng hợp bao gồm kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ tài chính. Theo đó, các ngân hàng thương
mại hoạt động với tư cách là chủ thể kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ. Mơ hình này được biểu hiện dưới hai hình thức:

Mơ hình đa năng một phần: còn được gọi là mơ hình ngân hàng kiểu Anh, theo đó các ngân hàng muốn kinh doanh chứng
khoán, kinh doanh bảo hiểm phải thành lập cơng ty con, hạch tốn độc lập và hoạt động tách rời với hoạt động kinh doanh
tiền tệ.

Mơ hình đa năng hồn tồn: còn được gọi là mơ hình ngân hàng kiểu Đức, theo đó các ngân hàng được phép trực tiếp kinh
doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ tài chính khác.
Ưu điểm của mơ hình đa năng là ngân hàng có thể kết hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhờ đó giảm bớt rủi ro cho hoạt động kinh doanh chung và
có khả năng chịu đựng những biến động của thị trường chứng khoán. Mặt khác, ngân hàng sẽ tận dụng được thế mạnh chuyên môn và vốn để kinh
doanh chứng khốn. Tuy nhiên, mơ hình cũng có những hạn chế khơng giải quyết được.
Khi kết hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh, sự chun mơn hố sẽ khơng sâu. Thị trường cổ phiếu khó phát triển vì các ngân hàng thường cho vay hơn là
bảo lãnh phát hành. Ngoài ra, hoạt động ngân hàng và hoạt động chứng
khốn khó tách bạch rõ ràng, trong điều kiện môi trường pháp luật chưa thoả đáng dễ gây nên tình trạng lũng đoạn thị trường. Các nguồn vốn cũng khơng
có sự tách biệt cần thiết giữa tiền tiết kiệm dân cư và vốn đầu tư chứng khoán, khiến cho các biến động trên thị trường chứng khoán sẽ tác động
mạnh tới tình hình kinh doanh của ngân hàng. Do có những hạn chế trên, hiện nay phần lớn các cơng ty chứng khốn
trên thế giới đều áp dụng mơ hình chun doanh, chỉ có Đức vẫn duy trì mơ hình đa năng cho tới nay.
b Mơ hình cơng ty chứng khốn chun doanh Mơ hình chun doanh chứng khốn được áp dụng phổ biến từ sau
khủng hoảng thị trường tài chính 1929-1933. Theo mơ hình này, hoạt động kinh doanh chứng khốn sẽ do các cơng ty độc lập và chun mơn hố trong
lĩnh vực chứng khốn thực hiện, các ngân hàng không được tham gia kinh doanh chứng khốn.
Mơ hình này khắc phục được những hạn chế của mơ hình đa năng, giảm rủi ro cho hệ thống ngân hàng, tạo điều kiện cho các cơng ty chứng
khốn đi vào chun mơn hố sâu trong lĩnh vực chứng khoán để thúc đẩy thị trường phát triển.
Tuy nhiên, do xu thế thành lập các tập đồn tài chính khổng lồ, một số thị trường vẫn cho phép các công ty kinh doanh trên nhiều lĩnh vực tiền tệ,
bảo hiểm, chứng khốn, nhưng được tổ chức thành cơng ty mẹ, công ty con, hoạt động tương đối độc lập với nhau.
1.1.3.2 Tổ chức của cơng ty chứng khốn Hiện nay, có ba loại hình tổ chức cơ bản của cơng ty chứng
khốn: cơng ty hợp danh, cơng ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.
a Công ty hợp danh Cơng ty hợp danh là loại hình kinh doanh có từ hai chủ sở hữu trở lên.
Có hai loại thành viên tham gia công ty hợp danh: thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh tham gia vào quá trình ra
quyết định quản lý, chịu trách nhiệm vô hạn về những nghĩa vụ tài chính của cơng ty bằng tồn bộ tài sản của mình. Thành viên góp vốn khơng tham gia
điều hành cơng ty và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về những khoản nợ của cơng ty trong giới hạn vốn góp của mình vào cơng ty.
Thơng thường khả năng huy động vốn của công ty hợp danh bị giới hạn trong số vốn mà các thành viên có thể đóng góp.
Cơng ty hợp danh không được phép phát hành bất cứ một loại chứng khốn nào.
b Cơng ty trách nhiệm hữu hạn TNHH Thành viên của công ty TNHH chịu trách nhiệm về các khoản nợ và
các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp chỉ trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Điều này có thể gây tâm lý nhẹ nhàng hơn đối với
người đầu tư. Công ty TNHH có phương thức huy động vốn đơn giản và linh hoạt
hơn so với công ty hợp danh; đồng thời vấn đề tuyển đội ngũ quản lý cũng năng động hơn.
Công ty TNHH không được phép phát hành cổ phiếu.
c Công ty cổ phần Công ty cổ phần là một pháp nhân độc lập, với chủ sở hữu là các cổ
đông. Những cổ đông này chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản
khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào cơng ty. Giấy chứng nhận cổ phiếu thể hiện quyền lợi của người sở hữu nó đối với tài sản của công ty.
Công ty vẫn tồn tại khi quyền sở hữu của cơng ty thay đổi. Đại hội cổ đơng có quyền bầu Hội đồng quản trị công ty. Hội đồng
này sẽ định ra các chính sách của cơng ty và chỉ định giám đốc cùng các chức vị quản lý khác để điều hành công ty theo các sách lược kinh doanh đã
đề ra. Cơng ty cổ phần có quyền phát hành chứng khốn cổ phiếu và trái
phiếu ra cơng chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán hiện hành. Những ưu điểm của cơng ty cổ phần:

Cơng ty tồn tại liên tục không phụ thuộc vào việc thay đổi cổ đông hoặc cổ đông nghỉ hưu hay qua đời.

Rủi ro mà chủ sở hữu cơng ty phải chịu được hạn chế trong phần vốn góp đã đầu tư vào cơng ty.

Quyền sở hữu được chuyển đổi dễ dàng thơng qua việc mua bán cổ phiếu.

Đối với cơng ty chứng khốn, nếu tổ chức theo hình thức cơng ty cổ phần và niêm yết tại Sở giao dịch thì coi như được quảng
cáo miễn phí.

Hình thức tổ chức quản lý, chế độ báo cáo và công bố thông tin của cơng ty cổ phần tốt hơn hai hình thức trên.
Do những ưu điểm của loại hình cơng ty TNHH và công ty cổ phần so với công ty hợp danh, hiện nay các cơng ty chứng khốn được tổ chức chủ
yếu dưới hình thức cơng ty TNHH và công ty cổ phần. Tuy nhiên, dù tổ chức dưới hình thức nào thì các cơng ty cũng có những hoạt động tiêu biểu
của một cơng ty chứng khốn.

1.1.4 Hoạt động của cơng ty chứng khốn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (101 trang)

×