1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Khái niệm về mơi giới chứng khốn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (478.32 KB, 101 trang )


Tóm lại, cơng ty chứng khốn là một bộ phận khơng thể thiếu của thị trường chứng khốn, là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Với
tư cách là một thể chế bậc cao của nền kinh tế thị trường, một trong những đặc trưng của thị trường chứng khốn là nó hoạt động theo ngun tắc trung
gian. Theo nguyên tắc này, các giao dịch trên thị trường bắt buộc phải được thực hiện qua các công ty mơi giới chứng khốn và nhân viên mơi giới
chứng khốn. Qua đó, ta thấy được tầm quan trọng của hoạt động mơi giới chứng khốn trong cơng ty chứng khốn.

1.2 Hoạt động mơi giới của cơng ty chứng khốn


1.2.1 Khái niệm về mơi giới chứng khốn


Mơi giới chứng khốn được hiểu là hoạt động của cơng ty chứng khốn và nhân viên mơi giới, trong sự tương quan chặt chẽ với nhau và với
một đối tác chung là khách hàng – nhà đầu tư, để tác động tới sự vận hành và phát triển của thị trường chứng khốn. Có thể nói rằng nghiệp vụ mơi giới
chứng khoán là hoạt động trung gian đại diện mua, bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng.
Ở đây, chúng ta xem xét hoạt động môi giới là một giao dịch kinh doanh của cơng ty chứng khốn, trong đó cơng ty chứng khốn đại diện cho
khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hay thị trường OTC mà chính khách hàng phải chịu trách
nhiệm về hậu quả kinh tế của việc giao dịch đó. Để phân tích hoạt động mơi giới của cơng ty chứng khốn, ta tìm hiểu
về bản chất - chức năng của mơi giới, và vai trò của mơi giới chứng khốn đối với cơng ty chứng khốn nói riêng và thị trường chứng khốn nói chung.
1.2.1.1 Bản chất của mơi giới chứng khốn
Nghề mơi giới chứng khoán được coi là sản phẩm của thị trường cao cấp. Trên thị trường chứng khốn, nghề mơi giới chứng khốn
khơng chỉ đơn thuần là khâu đưa sản phẩm, dịch vụ từ người bán đến người mua; những đặc trưng của thị trường cao cấp đòi hỏi ở nghề mơi giới chứng
khốn những đặc điểm đặc thù riêng. Trước hết, sản phẩm tài chính là những sản phẩm đặc biệt. Đầu tư vào
chứng khoán có nghĩa là đầu tư vào những giấy tờ có giá mà thu nhập do chúng mang lại được quyết định trước hết bởi khả năng thu lợi nhuận của
công ty. Khả năng này lại bị quy định bởi vô số yếu tố, từ những xu hướng của nền kinh tế thế giới và trong nước, đến những đặc điểm riêng của ngành
và những điều kiện cụ thể của công ty. Thứ hai, do tính phức tạp của thị trường và của cộng đồng các nhà đầu
tư, nguyên tắc trung gian cho phép bảo vệ nhà đầu tư, giúp họ lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được những thơng số cá nhân đa dạng. Do đó,
nhà đầu tư cần một nguồn tư vấn chuyên nghiệp, đáng tin cậy từ các nhà môi giới.
Như vậy, nghề môi giới chứng khoán được coi là sản phẩm của thị trường cao cấp xuất phát từ chỗ thị trường chứng khoán là sân chơi của tất
cả các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế. Từ đó yêu cầu thị trường phải được tổ chức một cách khoa học, trật tự. Một trong những biện pháp để duy
trì tính trật tự, khoa học đó là việc tập trung các lệnh giao dịch vào các đầu mối lớn là những cơng ty mơi giới, từ đó các cơ quan quản lý sẽ thuận lợi
hơn trong việc kiểm soát. Nguyên tắc trung gian nhằm nâng cao năng lực quản lý để duy trì sự hoạt động lành m ạnh của một thị trường tự do.
Với tư cách là hoạt động nghiệp vụ trong sự tương tác giữa công ty môi giới và nhân viên mơi giới, nghề mơi giới chứng khốn có hai chức
năng chính là cung cấp thơng tin và tư vấn cho khách hàng; và cung cấp các
sản phẩm và dịch vụ tài chính giúp khách hàng thực hiện giao dịch theo u cầu và vì lợi ích của họ.
a Chức năng cung cấp thông tin và tư vấn cho khách hàng Trên thị trường chứng khoán, hàng ngày các tin tức tài chính liên tục
được cập nhật về lãi suất, tin kinh tế và thông tin thị trường. Nhà đầu tư thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, hoặc bị chậm và không
đầy đủ, hoặc lượng thông tin quá lớn không thể xem xét hết. Trong khi nắm vững thông tin là một trong những yếu tố cơ bản làm nên thành công khi
tham gia thị trường chứng khốn. Do đó, cần thiết có sự giúp đỡ của các nhân viên môi giới.
Nhân viên môi giới sử dụng những thông tin đã được bộ phận nghiên cứu của công ty môi giới tổng hợp, phân tích kèm theo những khuyến nghị
cụ thể về loại chứng khốn, thời điểm mua bán... Các nhà phân tích nghiên cứu tình hình thị trường theo ba lĩnh vực chủ yếu:

Diễn biến tổng thể của thị trường.

Động thái của từng khu vực riêng biệt trong thị trường đó.

Hoạt động của từng công ty trong từng khu vực. Hàng tuần, hàng ngày, phòng phân tích của cơng ty cung cấp cho các
nhà mơi giới một khối lượng thơng tin phân tích khổng lồ. Nhân viên môi giới cung cấp những thông tin này cho khách hàng theo yêu cầu cụ thể. Trên
những thị trường phát triển, nhà môi giới luôn là những người đầu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ khắp nơi trên thế giới liên quan tới cổ phiếu
của khách hàng. Cũng nhờ tiếp cận với nguồn thông tin được thu thập khổng lồ và
được xử lý cơng phu, nhà mơi giới có đủ tri thức để trở thành nhà tư vấn tài
chính riêng của khách hàng. Khi thị trường càng phát triển thì vai trò của nhà môi giới càng quan trọng.
Mặc dù môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư là hai nghiệp vụ riêng biệt, song trong hoạt động mơi giới chứng khốn vẫn có hoạt động tư vấn.
Nhà đầu tư trơng đợi những khuyến nghị của nhà môi giới về diễn biến thị trường, loại chứng khoán nên đầu tư và thời điểm mua – bán thích hợp.
Khơng chỉ đưa ra lời khuyên về cách thức phân bổ tài sản hợp lý để đáp ứng mục tiêu tài chính của khách hàng, nhà mơi giới còn lắng nghe tất
cả những câu hỏi liên quan tới tình trạng tài chính của khách hàng và đưa ra những giải pháp thích đáng. Đối với khách hàng, ngồi nhu cầu được tư vấn
về tài chính, những nhu cầu tâm lý có liên quan tới các vấn đề tài chính cũng quan trọng khơng kém, và nhà môi giới là người họ chia sẻ, giải toả những
căng thẳng tâm lý đó.
b Chức năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng Người mơi giới thường giúp khách hàng thực hiện tồn bộ quá trình
giao dịch, bao gồm: hướng dẫn khách hàng mở tài khoản tại công ty, tiến hành giao dịch, xác nhận giao dịch, thanh toán và chuyển kết quả giao dịch
cho khách hàng. Sau khi giao dịch được thực hiện, nhà mơi giới còn tiếp tục chăm sóc khách hàng, đưa ra khuyến nghị và cung cấp thông tin, theo dõi
tình trạng tài chính của khách hàng và những thay đổi trong mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng, từ đó đề xuất những giải pháp hay chiến lược
thích hợp. Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng, nhà
mơi giới dựa vào những điều kiện vật chất và pháp lý của cơng ty mơi giới như địa điểm, máy móc thiết bị, nguồn nhân lực... giúp cho hoạt động giao
dịch được thực hiện nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.
Tuỳ theo trình độ và xu hướng phát triển của thị trường mà hai chức năng trên của môi giới được triển khai theo những cấp độ khác nhau. Điều
này phụ thuộc vào nhà đầu tư là những định chế tài chính lớn hay nhà đầu tư nhỏ, mức độ am hiểu của nhà đầu tư đến đâu, tỷ trọng đầu tư vào thị trường
chứng khoán trong tổng tiết kiệm, hàng hoá của thị trường chứng khoán, nền văn hoá đầu tư v.v...
Như vậy, nghề mơi giới chứng khốn là kết quả của quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường; và đến lượt mình, ngược lại, nó là nhân tố
thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và cải thiện mơi trường kinh doanh. Do đó, mơi giới chứng khốn đóng vai trò khơng thể thiếu trên thị trường
chứng khốn.
1.2.1.2 Vai trò của mơi giới chứng khốn Vai trò của hoạt động mơi giới chứng khốn, đối với cả nhà đầu
tư, cơng ty chứng khốn và thị trường chứng khốn, đều rất quan trọng, và được nhìn nhận trên các khía cạnh: giảm chi phí giao dịch, phát triển sản
phẩm và dịch vụ trên thị trường, và cải thiện mơi trường kinh doanh. a Giảm chi phí giao dịch
Trên thị trường, để tiến hành giao dịch trực tiếp, người mua và người bán phải có cơ hội gặp nhau, thẩm định chất lượng hàng hoá và thỏa thuận
giá cả. Để làm được việc này, những người tham gia giao dịch phải bỏ ra một khoản phí nhất định tuỳ vào điều kiện thực tế. Tuy nhiên, trên thị trường
chứng khoán với tư cách một thị trường phát triển cao cấp với những sản phẩm tài chính đặc biệt, để làm được việc đó cần một khoản chi phí khổng lồ
chi cho thu thập xử lý thông tin, phân tích tình hình và tiến hành quy trình
giao dịch. Từ đó, thị trường đòi hỏi một tổ chức trung gian làm cầu nối để giảm thiểu chi phí này.
Các cơng ty mơi giới được chun mơn hố, hoạt động chun nghiệp trên quy mơ lớn, có khả năng trang trải cho những chi phí giao dịch trên,
đồng thời hưởng lợi ích kinh tế nhờ quy mơ. Đóng vai trò trung gian, công ty môi giới vừa nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm thiểu rủi ro nhờ trình
độ chuyên mơn hố; vừa làm giảm chi phí tìm kiếm đối tác, chi phí soạn thảo và giám sát thực thi hợp đồng.
Như vậy, vai trò của mơi giới chứng khốn vừa là tiết kiêm chi phí giao dịch xét trong từng khâu và trên tổng thể thị trường, vừa giúp nâng cao
tính thanh khoản cho thị trường.
b Phát triển sản phẩm và dịch vụ trên thị trường Nhà môi giới chứng khốn khi thực hiện vai trò làm trung gian giữa
người bán và người mua có thể nắm bắt được nhu cầu của khách hàng và phản ánh với người cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Có thể nói hoạt động môi
giới là một trong những nguồn cung cấp ý tưởng thiết kế sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng. Kết quả của q trình đó, xét trong dài hạn, là
cả thiện, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, nhờ đó đa dạng hố cơ cấu khách hàng, thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội cho đầu tư
tăng trưởng. Có thể nhận thấy kết quả này không chỉ trong những hàng hố đơn lẻ
như cổ phiếu, trái phiếu, các cơng cụ tài chính, mà còn trong cả những ý tưởng về danh mục đầu tư, về sự phối hợp các sản phẩm nhằm vào những lợi
ích nhất định. Mơi trường đa dạng về sản phẩm với phí dịch vụ thấp và có lợi nhuận
thoả đáng sẽ thu hút được nguồn vốn nhàn rỗi cho tăng trưởng. Trong những
thị trường mới nổi, hàng hố dịch vụ còn ít về số lượng và kém về chất lượng, nếu được tổ chức phát triển tốt, mơi giới chứng khốn có thể góp
phần cải thiện mơi trường kinh doanh, đó là vai trò thứ ba của môi giới.
c Cải thiện môi trường kinh doanh Sự tác động tích cực của mơi giới vào mơi trường kinh doanh có thể
xem xét trên ba phương diện: góp phần hình thành nền văn hố đầu tư; tăng chất lượng và hiệu quả của dịch vụ nhờ cạnh tranh; và hình thành những
dịch vụ mới trong nền kinh tế, tạo thêm việc làm và làm phong phú thêm cho mơi trường đầu tư.
Góp phần hình thành nền văn hố đầu tư Hoạt động của nghề mơi giới chứng khốn một khi đã thâm nhập sâu
rộng vào cộng đồng các doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ là một yếu tố quan trọng góp phần hình thành nên nền văn hoá đầu tư, thể hiện qua những đặc
trưng cơ bản sau:

Ý thức và thói quen đầu tư trong cộng đồng. Đó là việc lượng tiền nhàn rỗi trong dân cư thành là khá lớn thay vì được chi
tiêu cho những mục đích phi sản xuất như trước kia, chuyển sang đầu tư vào tài sản tài chính. Để được như vậy, nhà môi
giới phải tiếp cận những khách hàng tiềm năng, mang theo những sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu khách hàng, và
thuyết phục khách hàng sử dụng tiền dư thừa đang được tiêu dùng lãng phí đầu tư vào tài sản tài chính. Dần dần, qua q
trình tham gia vào thị trường tài chính, nhà đầu tư hình thành được các kỹ năng giúp giảm thiểu rủi ro và tối đa hố lợi nhuận.

Thói quen và kỹ năng sử dụng các dịch vụ đầu tư, dịch vụ mơi giới chứng khốn. Theo thời gian, nhà mơi giới chứng khốn sẽ
có được sự tin cậy và uỷ thác của nhà đầu tư. Thị trường càng phát triển, nhà đầu tư sẽ càng biết lựa chọn người môi giới phù
hợp, biết phòng ngừa và phát hiện những hành vị lạm dụng của người môi giới. Như vậy, yếu tố này vừa là kết quả quá trình
hoạt động lâu dài của hoạt động môi giới, vừa là điều kiện thúc đẩy nghề mơi giới phát triển lành mạnh.

Mơi trường pháp lý, sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật. Hoạt động mơi giới chứng khốn góp phần hồn thiện mơi trường
pháp lý cho kinh doanh chứng khốn, bởi lĩnh vực này là nơi phát sinh và bộc lộ rõ những xung đột lợi ích giữa các đối
tượng tham gia thị trường. Hoạt động môi giới đưa pháp luật đến với nhà đầu tư, giúp họ tìm hiểu và tuân thủ pháp luật, đồng
thời phản ánh những bất cập trong khuôn khổ pháp lý tới các nhà làm luật để có sự điều chỉnh kịp thời. Điều này thể hiện
trình độ phát triển của môi trường đầu tư. Tăng chất lượng và hiệu quả dịch vụ nhờ cạnh tranh
Để thành cơng trong nghề mơi giới chứng khốn, nhà mơi giới phải thu hút được ngày càng nhiều khách hàng tìm đến, giữ chân khách hàng đã
có và khơng ngừng gia tăng khối lượng tài sản mà khách hàng uỷ thác cho mình. Sự cạnh tranh giữa các nhà mơi giới khiến họ không ngừng trau dồi
nghiệp vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng hành nghề, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật và công ty. Quá trình này đã nâng
cao được chất lượng và hiệu quả của hoạt động mơi giới chứng khốn xét trên toàn cục. Đồng thời cũng do áp lực cạnh tranh, các cơng ty chứng khốn
khơng ngừng đưa ra những sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Hình thành nên những dịch vụ mới trong nền kinh tế, tạo thêm việc
làm và làm phong phú thêm cho môi trường đầu tư
Lực lượng nhân viên của công ty chứng khốn nói chung, rất đơng đảo. Do đặc trưng của phương thức hoạt động là chủ động tìm kiếm khách
hàng, đặc biệt là những khách hàng cá nhân và đem đến cho họ những dịch vụ tốt nhất, công ty chứng khốn phải duy trì một bộ máy bán hàng khổng
lồ, kèm theo nó là bộ máy xử lý thơng tin, cung cấp các báo cáo nghiên cứu cùng đội ngũ nhân viên tác nghiệp trong hệ thống giao dịch, lưu ký, thanh
tốn... Nói chung, lĩnh vực chứng khốn thu hút nhiều nhân lực trong xã hội. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho việc xây dựng cơ sở khách hàng của nhà
môi giới, trong xã hội sẽ xuất hiện các dịch vụ khác như cung cấp các danh sách khách hàng tiềm năng được phân loại theo những tiêu chí đề ra bởi nhà
mơi giới. Có thể nói, phát triển hoạt động mơi giới chứng khốn là tạo ra được
một lĩnh vực thu hút nhiều lao động có kỹ năng, làm phong phú thêm môi trường kinh doanh.

1.2.2 Công ty chứng khốn trong chức năng mơi giới


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (101 trang)

×