1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mơi giới chứng khốn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (478.32 KB, 101 trang )


Bước 1: Mở đầu Trong bước này, người môi giới chuẩn bị cho buổi thuyết trình bằng
cách xem xét lại nhu cầu của khách hàng cũng như hiểu biết của mình để giải quyết những mong muốn của khách hàng.
Bước 2: Phần chính của thuyết trình Người mơi giới đưa ra giải pháp cho vấn đề của khách hàng và giải
thích những đặc điểm, ưu điểm và lợi ích thích hợp của sản phẩm hay dịch vụ mình giới thiệu. Khi thuyết trình, lưu ý nói ngắn gọn và dễ hiểu, nhằm
bảo đảm những ý tưởng mà người môi giới trình bày có một mức độ chi tiết nhất định.
Bước 3: Đạt được sự cam kết hoặc nhận lệnh đặt hàng, kết thúc giao dịch
Nhà môi giới chỉ thực hiện được mục đích của mình khi hồn tất q trình này bằng việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ theo nhu cầu khách hàng.
Người môi giới không ép buộc khách hàng mà chỉ hướng khách hàng tới quyết định thích hợp.
Bước 4: Sau bán hàng Việc tiếp tục dịch vụ sau khi bán hàng sẽ củng cố mối quan hệ lâu dài
giữa người môi giới và khách hàng, đảm bảm người môi giới nhận được những khách hàng được giới thiệu thêm.

1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mơi giới chứng khốn


Nghiệp vụ mơi giới có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu quả hoạt động và sự phát triển của cơng ty chứng khốn nói riêng, thị trường
chứng khốn nói chung. Để phát triển hoạt động mơi giới chứng khốn, chúng ta cần tìm hiểu về những nhân tố ảnh hưởng đến nghề môi giới, trên
cả hai phương diện khách quan và chủ quan.
1.2.3.1 Nhân tố khách quan a Thực trạng nền kinh tế
Thị trường chứng khoán là một bộ phận của thị trường tài chính quốc gia, một bộ phận của nền kinh tế. Vì vậy sự phát triển của nền kinh tế có ảnh
hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển thị trường chứng khoán. Sự ổn định và tăng trưởng kinh tế là cơ sở cho mọi sự phát triển của một quốc gia,
là tiền đề, là điều kiện quan trọng để phát triển các cơng ty chứng khốn trên thị trường chứng khốn nói chung và nghiệp vụ mơi giới chứng khốn nói
riêng. Thị trường chứng khoán là sản phẩm của kinh tế thị trường. Thị trường này chỉ phát triển khi nền kinh tế quốc gia đạt đến một trình độ nhất
định. Sự ổn định và tăng trưởng kinh tế sẽ tạo nhiều việc làm mới, giảm
tình trạng thất nghiệp, từ đó tăng thu nhập cho dân cư. Do thu nhập tăng lên, nhu cầu tiêu dùng và các khoản tiết kiệm ở khu vực tư nhân cũng tăng
trưởng tương ứng. Điều này làm tăng nhu cầu đầu tư từ phía dân chúng và kích thích doanh nghiệp phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng
của xã hội. Sự ổn định và tăng trưởng kinh tế làm giảm rủi ro và tăng hiệu quả
của hoạt động đầu tư. Điều này làm tăng tính hấp dẫn của thị trường trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Mặt khác, nhu cầu đầu tư ra nước
ngoài của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong nước cũng tăng theo. Đây sẽ là tiền đề cho sự phát triển các hoạt động của công ty chứng khốn,
trong đó có nghiệp vụ mơi giới.
b Sự phát triển của thị trường chứng khốn
Thị trường chứng khốn là mơi trường hoạt động của các cơng ty chứng khốn. Sự phát triển của thị trường ảnh hưởng trực tiếp tới việc tạo cơ
hội cho các cơng ty chứng khốn. Sự phát triển của thị trường chứng khoán ở đây là sự phát triển cả về cung và cầu chứng khoán, các thành viên tham
gia thị trường và các hoạt động khác. Thị trường tài chính phát triển ở trình độ cao là tiền đề để mơi giới
chứng khốn có thể đảm nhận tốt các chức năng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính. Ở các thị trường phát triển, sẵn có các chứng khốn có
chất lượng tốt, tính thanh khoản cao, đa dạng về chủng loại, số lượng nhiều. Bên cạnh đó, các cơng cụ phái sinh được tạo lập nhằm cung cấp các cơng cụ
phòng vệ hữu hiệu cho các nhà đầu tư. Thị trường càng phát triển, số lượng các nhà đầu tư, các tổ chức phát
hành càng lớn sẽ tạo điều kiện phát triển các nghiệp vụ của cơng ty chứng khốn, trong đó có môi giới. Hơn nữa, với sự phát triển của hệ thống kiểm
tốn kế tốn, hệ thống cơng bố thơng tin, hệ thống đăng ký, hệ thống thông báo định kỳ góp phần làm tăng độ tin cậy của thị trường chứng khốn, cung
cấp các thơng tin cần thiết, đáng tin cậy, giải quyết vấn đề thông tin không cân xứng, sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức. Một khối lượng thông
tin nghiên cứu khổng lồ từ bộ phận nghiên cứu của cơng ty chứng khốn được các nhà môi giới sử dụng để cung cấp cho khách hàng của mình theo
những yêu cầu cụ thể. Và nhà mơi giới cũng có đủ tri thức để trở thành nhà tư vấn riêng của khách hàng.
c Môi trường pháp lý Các văn bản pháp luật có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của cơng
ty chứng khốn. Một hệ thống văn bản pháp luật đầy đủ và đồng bộ sẽ tạo điều kiện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường,
trong đó có cơng ty chứng khốn và nhà mơi giới. Một hệ thống văn bản có tính chất khuyến khích về tổ chức và hoạt động của cơng ty sẽ góp phần tạo
lập, ổ định hoạt động của nó. Đồng thời, việc kiểm sốt hoạt động của cơng ty sẽ làm tăng lòng tin của cơng chúng đầu tư.
Ngược lại, sự phức tạp, chồng chéo, thiếu toàn diện của hệ thống pháp luật sẽ cản trở sự phát triển của công ty chứng khốn và theo đó, nghiệp vụ
mơi giới cũng khơng thể phát triển.
d Thu nhập, kiến thức và thói quen đầu tư của công chúng Cũng giống như các thị trường khác, thị trường chứng khoán cũng vận
động theo quy luật cung cầu. Để chuyển tiết kiệm thành đầu tư, một yếu tố rất quan trọng là thu nhập, kiến thức của công chúng - những nhà đầu tư
tiềm năng. Ở một thị trường mà thu nhập cũng như kiến thức về các sản phẩm,
dịch vụ tài chính của cơng chúng là cao thì hoạt động đầu tư sẽ sơi động hơn và nghiệp vụ mơi giới cũng có điều kiện phát triển hơn. Ở một thị trường mà
công chúng có xu hướng đầu tư thì nghiệp vụ mơi giới sẽ có hiệu quả hơn là một thị trường mà các khoản tiền nhàn rỗi của công chúng chủ yếu để tiêu
dùng phi lợi nhuận. Đối với môi giới chứng khoán, đây là mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau,
nhà môi giới là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kiến thức cũng như thói quen đầu tư, đồng thời chịu ảnh hưởng ngược trở lại của sự phát triển đó để
tự mình hồn thiện hơn.
1.2.3.2 Nhân tố chủ quan a Nhân tố con người
Nhân sự là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của cơng ty chứng khốn nói chung và nghiệp vụ mơi giới chứng khốn nói
riêng. Những nhà mơi giới thành cơng đem lại cho công ty của họ những khoản tiền khổng lồ, và theo nghĩa đó, họ được gọi là những nhà sản xuất
hàng đầu. Thành công của nhà môi giới cũng là thành cơng của cơng ty chứng khốn, nếu họ chiếm được niềm tin của khách hàng, thu hút được
ngày càng nhiều khách hàng đến với mình, được khách hàng gửi gắm tài sản để quản lý. Điều quan trọng là khách hàng nhận thức được rằng sự hiện hiện
của nhà môi giới là nhằm phục vụ lợi ích của họ. Để đạt được hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động môi giới, hiện
nay các công ty chứng khốn và nhà mơi giới chứng khốn ln phải cạnh tranh để thu hút khách hàng và cung cấp các dịch vụ cho khách hàng tiềm
năng. Muốn vậy, nhà môi giới phải không ngừng trau dồi kiến thức nhằm nắm vững và sử dụng thuần thục các kỹ năng từ cơ bản đến chuyên nghiệp.
Do đặc thù của công việc, nhà môi giới sẽ được các khách hàng lựa chọn trên các tiêu chí về sự tin cậy, sự đồng cảm, dịch vụ sử dụng, khả năng
hiểu khách hàng, kiến thức về đầu tư, kết quả giao dịch, và sự tín nhiệm đặc biệt.
Vì vậy, các cơng ty chứng khốn muốn thắng trong cạnh tranh thì cơng việc trước tiên và cần thiết nhất là không ngừng đào tạo đội ngũ nhân
viên môi giới trở thành những nhà mơi giới chun nghiệp, có kỹ năng, có đạo đức nghề nghiệp nhằm phát huy sức mạnh nghề nghiệp để chiếm được
lòng tin của khách hàng, từ đó nâng cao uy tín cơng ty, góp phần làm tăng hiệu quả của hoạt động mơi giới chứng khốn.
b Cơ sở vật chất và trình độ cơng nghệ
Cơ sở vật chất có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động của các cơng ty chứng khốn. Là trung gian mua bán chứng khốn cho khách hàng, các
cơng ty chứng khốn phải có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đảm bảo việc tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và
chính xác. Vì thị trường chứng khốn ln nhạy cảm với sự biến động của nền kinh tế xã hội trong nước và quốc tế nên nếu cơng ty chứng khốn
khơng có đủ trang thiết bị cần thiết để thu thập và xử lý thơng tin thì khơng thể bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Các nhân viên mơi giới sẽ khơng có đủ
thông tin cần thiết để thực hiện tư vấn và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Hiện nay, cơ sở vật chất chủ yếu của cơng ty chứng khốn là sàn giao dịch, hệ thống mạng lưới và hệ thống thông tin. Các hệ thống này phục vụ
cho tất cả các hoạt động của công ty nói chung và phục vụ chủ yếu cho hoạt động mơi giới nói riêng.
c Mơ hình tổ chức của cơng ty chứng khốn Mơ hình tổ chức của cơng ty chứng khốn ảnh hưởng tới tính chất
chun mơn hố của nghiệp vụ mơi giới, từ đó ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới. Nếu bộ phận mơi giới được tổ chức thành một
phòng chức năng riêng biệt sẽ được nghiên cứu phát triển một cách chun sâu và có tính thực tiễn. Tại những cơng ty chứng khốn mà ở đó hoạt động
mơi giới và các hoạt động khác được quản lý tập trung tại một phòng chức năng thường gọi là Phòng kinh doanh, hiệu quả hoạt động của môi giới sẽ
không cao do việc đầu tư tập trung cho một nghiệp vụ trở nên khó khăn.
d Kiểm sốt nội bộ
Ngun tắc bảo mật thơng tin của các cơng ty chứng khốn là một yếu tố quyết định thắng lợi trong cạnh tranh của cơng ty. Vì vậy cơng tác kiểm
sốt nội bộ là rất cần thiết. Tất nhiên khơng phải chỉ có thơng tin mới cần kiểm sốt, ngay từ các quy trình nghiệp vụ, các thủ tục tiến hành nghiệp vụ
của cơng ty cần phải được kiểm sốt chặt chẽ để đảm bảo không vi phạm pháp luật và nâng cao chất lượng hoạt động của các nghiệp vụ. Để lộ thông
tin hay vi phạm pháp luật đều dẫn đến thất bại của cơng ty.
Tóm lại, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ mơi giới chứng khốn. Với các yếu tố hướng thuận lợi, cơng ty
chứng khốn và nhân viên mơi giới phải không ngừng nâng cao tổ chức và vận hành kỹ năng nghiệp vụ để có được lòng tin ở khách hàng và thu hút
ngày càng nhiều nhà đầu tư tiềm năng đến với cơng ty.
TĨM TẮT CHƯƠNG I
Trong chương I, chuyên đề đề cập đến hoạt động môi giới chứng khốn, nêu lên những vấn đề chung về cơng ty chứng khốn nói chung và
nghiệp vụ mơi giới chứng khốn của cơng ty nói riêng; phân tích bản chất, vai trò của hoạt động mơi giới trên thị trường chứng khoán. Đồng thời
chuyên đề cũng đề cập đến những nhân tố tác động tới hiệu quả của hoạt động mơi giới chứng khốn, từ đó làm cơ sở đi sâu nghiên cứu thực trạng
hoạt động mơi giới chứng khốn tại Cơng ty chứng khốn Quốc tế Hoàng gia ở chương II.
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI TẠI
CƠNG TY CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA

2.1 Khái qt về cơng ty chứng khốn IRS


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (101 trang)

×