1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Giới thiệu chung Các dịch vụ của công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (478.32 KB, 101 trang )


2.1 Khái qt về cơng ty chứng khốn IRS


2.1.1 Giới thiệu chung


Hiện nay, thị trường chứng khốn Việt Nam có khoảng hơn 70 cơng ty chứng khốn được cấp phép hoạt động. Các cơng ty chứng khốn ngày
càng phát triển cả về mặt số lượng và chất lượng, dần dần khẳng định tính quan trọng trong vai trò là tác nhân thúc đẩy sự phát triển của thị trường.
Công ty chứng khốn Quốc Tế Hồng Gia IRS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động ngày 6 tháng 7 năm 2007, theo
chuẩn mực của Luật chứng khoán đáp ứng tiêu chuẩn cao về con người và công nghệ. Ngày 2672007 IRS trở thành thành viên Trung tâm lưu ký
chứng khoán. Ngày 1192007 IRS trở thành thành viên của HaSTC và đến 2592007 trở thành thành viên của HOSE.
Công ty được thành lập với mơ hình cơng ty cổ phần, vốn điều lệ 135 tỷ VND. Công ty thực hiện cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực chứng khốn
bao gồm: Mơi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khốn và Lưu ký chứng khốn. Cơng ty được thành lập và điều hành
bởi một tập thể các chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và các nhà quản trị doanh nghiệp giàu kinh nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực
khác nhau. IRS hướng tới xây dựng công ty trở thành cơng ty chứng khốn có uy tín hàng đầu tại Việt Nam và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Tên đầy đủ: Cơng ty chứng khốn Quốc tế Hồng gia

Tên quốc tế: International Royal Securities

Trụ sở chính: 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84-4 944 6666

Fax: +84-4 944 6969

Webside: http:irs.com.vn

2.1.2 Các dịch vụ của công ty


Mục tiêu của công ty là sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ với những tiện ích mới, sáng tạo và mang lại giá trị gia tăng; sự hài lòng
của nhân viên về cơng việc và lợi ích với mơi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp; gia tăng giá trị cơng ty và lợi ích của các cổ động
dựa trên nền tảng quản trị công ty theo những chuẩn mực quốc tế. Công ty xác định việc tạo lập uy tín với khách hàng và đối tác là ưu
tiên hàng đầu, coi chất lượng dịch vụ là một lợi thế cạnh tranh, bởi vậy, việc đưa ra những sản phẩm dịch vụ hồn thiện, những tiện ích mới trên nền tảng
cơng nghệ hiện đại, đem lại hài lòng cho khách hàng là điều cốt lõi trong chiến lược sản phẩm dịch vụ của công ty.
Trước khi đi vào chính thức hoạt động, cơng ty đã tiến hành các hoạt động chuẩn bị một cách đồng bộ từ hệ thống cơng nghệ thơng tin, trang thiết
bị văn phòng, sàn giao dịch đến việc xây dựng các quy trình hoạt động đối với tất cả các mảng nghiệp vụ, quy chế điều hành, quy chế quản trị theo
chuẩn mực tiên tiến để sẵn sàng thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh. Trước mắt IRS sẽ cung cấp các dịch vụ:Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng
khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán và Tư vấn tài chính doanh nghiệp và trong năm 2008 này cơng ty sẽ phát triển dịch vụ Bảo
lãnh phát hành khi đã đáp ứng đủ lượng vốn Pháp định. 2.1.2.1 Dịch vụ môi giới và tư vấn đầu tư
a Dịch vụ mở và quản lý các tài khoản giao dịch •
IRS hỗ trợ nhà đầu tư dễ dàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với thủ tục nhanh gọn, thuận tiện và hồn tồn miễn phí ngay tại nhà,
cơ quan của nhà đầu tư hoặc tại trụ sở của IRS.

Tài khoản của nhà đầu tư sẽ được quản lý bởi đội ngũ cán bộ có trình độ chun mơn cao, với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, bảo
mật và an tồn.
bDịch vụ lưu ký chứng khốn

IRS nhận lưu ký và tái lưu ký chứng khoán cho nhà đầu tư tại Trung tâm Lưu ký, cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán chuyên nghiệp với
phần mềm quản lý chứng khốn lưu ký và phương tiện bảo quản hiện đại.
• IRS trợ giúp nhà đầu tư trong việc thực hiện các quyền liên quan đến
chứng khoán mà nhà đầu tư đang sở hữu và được quản lý trên tài khoản như: quyền nhận cổ tức; quyền nhận cổ phiếu thưởng; quyền
mua cổ phiếu; quyền tách, gộp cổ phiếu…
c Dịch vụ mơi giới chứng khốn •
IRS nhận lệnh mua bán chứng khoán của nhà đầu tư theo nhiều phương thức khác nhau như: nhận lệnh trực tiếp tại sàn, gián tiếp qua
điện thoại, fax, email hoặc uỷ thác đặt lệnh. •
IRS đảm bảo lệnh giao dịch của khách hàng sẽ được đưa vào hệ thống giao dịch một cách nhanh chóng, chính xác và an tồn.
d Dịch vụ cung cấp thơng tin •
IRS cung cấp miễn phí dịch vụ nhận thông tin tài khoản và kết quả giao dịch của nhà đầu tư qua hệ thống tin nhắn SMS, qua email ngay
trong ngày giao dịch và qua báo cáo định kỳ hàng tháng.
• IRS cung cấp miễn phí các thơng tin về tình hình thị trường, thơng tin
về ngành, thông tin về các công ty niêm yết vào bất kỳ thời điểm nào nhà đầu tư yêu cầu.
e Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khốn
• IRS cung cấp miễn phí các báo cáo tài chính và tư vấn về tình hình
hoạt động của các cơng ty niêm yết, dự báo xu hướng biến động giá cổ phiếu giúp nhà đầu tư lựa chọn danh mục đầu tư hiệu quả.
• IRS cung cấp dịch vụ phân tích chuyên sâu các cổ phiếu đang niêm
yết, các cổ phiếu OTC, định giá cổ phiếu theo yêu cầu của nhà đầu tư.
f Dịch vụ hỗ trợ tài chính •
Dịch vụ repo cổ phiếu chưa niêm yết •
Dịch vụ cho vay cầm cố chứng khốn phối hợp với ngân hàng •
Dịch vụ cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán phối hợp với ngân hàng
g Các dịch vụ khác •
Dịch vụ tư vấn xây dựng kế hoạch tài chính •
Hỗ trợ pháp lý, thủ tục mở tài khoản và giao dịch chứng khốn cho cá nhân, tổ chức nước ngồi
2.1.2.2 Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp a Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
Xác định giá trị doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc phải làm khi muốn xây dựng cơ cấu vốn, thực hiện sát nhập, mua lại doanh nghiệp, cổ phần hoá,
phát hành chứng khoán hay niêm yết chứng khoán. Với nhu cầu thực tiễn này, IRS cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp với những hoạt
động cụ thể sau: •
Kiểm kê đánh giá đúng số lượng, chất lượng giá trị tài sản thực tế hiện có mà doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng tại thời điểm kiểm kê.
• Xác định giá trị của doanh nghiệp không chỉ dựa trên cơ sở giá trị
thực tế của toàn bộ tài sản hữu hình, mà còn trên cơ sở tài sản vơ hình của doanh nghiệp tại thời điểm định giá.
• Xác định giá trị của doanh nghiệp dựa trên khả năng sinh lời của
doanh nghiệp trong tương lai
b Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp Với mạng lưới quan hệ rộng lớn, IRS có khả năng tìm kiếm nhà đầu
tư tiềm năng cho doanh nghiệp, giúp tổ chức bán cổ phần ra bên ngoài qua phương thức đấu giá hoặc bảo lãnh phát hành. Đây là yếu tố rất quan trọng
giúp cho q trình cổ phần hố doanh nghiệp thành cơng và là lợi thế cạnh tranh của IRS. Tư vấn cổ phần hoá của IRS trợ giúp doanh nghiệp theo các
bước: •
Xây dựng lộ trình cổ phần hóa •
Lập đề án cổ phần hố •
Xác định giá trị doanh nghiệp •
Đấu giá ra cơng chúng •
Hậu cổ phần hóa
c Tư vấn phát hành chứng khốn
Với khả kiến thức tài chính chun sâu, năng lực pháp lý vững vàng và khả năng marketting hiệu quả, IRS luôn sẵn sàng cung cấp cho doanh
nghiệp dịch vụ tư vấn phát hành chứng khoán theo các bước cụ thể sau: •
Xác định giá trị doanh nghiệp làm cơ sở để xác định giá trị của loại chứng khốn phát hành.
• Xác định giá chứng khốn khi phát hành sao cho đảm bảo đúng với
giá trị thực nhất. Điều này là vơ cùng quan trọng vì nếu định giá khơng chính xác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh khách hàng tư
vấn. •
Đại lý phát hành và phân phới chứng khoán. •
Sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động qua việc phát hành chứng khoán phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của doanh
nghiệp. •
Quản lý và thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan tới chứng khoán đã phát hành.
d Tư vấn niêm yết IRS giúp doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện nhằm đáp ứng yêu cầu
niêm yết theo quy định của pháp luật về vốn cổ phần, số lượng cổ đơng, tình hình tài chính, tổ chức kiểm tốn:
• Điều kiện về pháp lý
• Điều kiện về điều lệ
• Điều kiện về sở hữu
• Điều kiện về tài chính
• Điều kiện về cơng bố thơng tin
IRS tiến hành các cơng việc cụ thể sau: •
Xem xét và chỉnh sửa điều lệ nhằm đáp ứng các yêu cầu của UBCKNN cũng như của các cổ đông sáng lập và hiện hữu về cơ cấu
tổ chức, quản lý điều hành công ty, cơ cấu và các điều kiện về vốn và cổ phần, cổ đơng
• Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý cổ đông, cổ phần, tổ chức công tác
chuyển nhượng và phát hành chứng khốn ra cơng chúng nếu có •
Tổ chức công bố thông tin ra công chúng nhằm xây dựng hình ảnh cơng ty đối với các nhà đầu tư tiềm năng
• Lập Bản cáo bạch
• Lập Hồ sơ đăng ký niêm yết
• Hồn tất các thủ tục đăng ký niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng
khoán.

2.1.3 Mơ hình tổ chức và cơ cấu nhân sự


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (101 trang)

×