1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Giải pháp vĩ mô hay khuyến nghị đối với UBCKNN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (478.32 KB, 101 trang )


công ty. Dựa vào những ưu thế và điều kiện sẵn có của cơng ty, đồng thời theo sát những mục tiêu phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
cũng như của công ty, tôi đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khốn tại IRS.

3.2.1 Giải pháp vĩ mơ hay khuyến nghị đối với UBCKNN


Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của cơng ty chứng khốn nói chung, nghiệp vụ mơi giới chứng khốn nói riêng.

Xem xét sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán 2006 và các luật, pháp lệnh, các văn bản ở các ngành, lĩnh vực liên quan nhằm
tạo nên sự thống nhất cao và ổn định trong hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho sự vận hành và phát triển của thị
trường chứng khốn Việt Nam.

Xây dựng và ban hành các quy định cụ thể đối với từng lĩnh vực nghiệp vụ kinh doanh của các cơng ty chứng khốn nhằm
tạo ra một hành lang pháp lý, điều chỉnh riêng lẻ, cụ thể từng hoạt động của công ty đi vào ổn định, từ đó góp phần gây dựng
sự ổn định chung của toàn thị trường.
Ưu đãi thuế cho hoạt động chứng khoán Uu đãi thuế cho thị trường chứng khoán là chính sách quan trọng vì
nó liên quan trực tiếp tới lợi ích của các cơng ty chứng khốn. Mặc dù các cơng ty chứng khốn hiện nay được miễn thuế giá trị gia tăng, nhưng những
quy định cụ thể về vấn đề này vẫn chưa thơng suốt. Vì vậy, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cần đề nghị Bộ Tài chính quy định rõ một cách phù hợp và
thoả đáng để các cơng ty chứng khốn có thể chủ động xây dựng chiến lược
kinh doanh cho mình. Các cơng ty chứng khốn mới đi vào hoạt động, doanh số chưa nhiều, hiệu quả hoạt động còn thấp, nếu quy định khơng hợp
lý sẽ gây khó khăn lớn, trực tiếp đến các cơng ty chứng khốn và sẽ khơng khuyến khích được sự tham gia tích cực của các tổ chức này vào thị trường
chứng khoán, nhất là trong giai đoạn phần lớn các công ty đều đang chịu lỗ khi thị trường khủng hoảng.
Thúc đẩy cổ phần hố và tại điều kiện cho các cơng ty tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán
Lượng doanh nghiệp cổ phần hoá ngày càng nhiều, các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn tham gia niêm yết trên thị trường cũng khơng phải là ít, tuy
nhiên, cho đến nay số doanh nghiệp tham gia niêm yết trên thị trường vẫn chưa nhiều. Một giải pháp được biết đến phổ biến là muốn thúc đẩy thị
trường chứng khoán cũng như hoạt động kinh doanh của các cơng ty chứng khốn phát triển thì phải tăng cung hàng hố chủ yếu và quan trọng cho thị
trường. Do vậy, trong thời gian tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cần tiếp tục đưa ra các biện pháp thúc đẩy các doanh nghiệp cổ phần hoá và tạo điều
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia niêm yết bằng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ như ưu đãi thuế, hỗ trợ các doanh nghiệp sau khi tham gia
niêm yết hoặc các chính sách ưu đãi về phí niêm yết, khấu hao thiết bị hay những ưu đãi trong quan hệ tín dụng với các tổ chức ngân hàng... nhằm tăng
cung hàng hố trên thị trường. Khi số lượng cơng ty tham gia niêm yết tăng thì lượng khách hàng đến với các cơng ty chứng khốn cũng gia tăng, từ đó
thúc đẩy nghiệp vụ mơi giới chứng khốn của các cơng ty hoạt động có hiệu quả.
Tuyên truyền và đào tạo kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Việc tuyên truyền và quảng bá rộng rãi kiến thức về chứng khốn và thị trường chứng khốn cho cơng chúng là điều hết sức quan trọng và không
thể xem nhẹ vì nhà đầu tư chỉ nên tham gia khi đã hiểu thị trường. Công chúng cho rằng, tuy thị trường chứng khốn còn non trẻ, chứa
đựng nhiều rủi ro nhưng cũng khơng ít khả năng đáng trơng đợi, ngay cả trong giai đoạn khủng hoảng hiện tại. Đa số các nhà đầu tư có tổ chức, dù có
hay khơng có ý định huy động vốn thông qua thị trường chứng khốn đều mong muốn có được hiểu biết về chứng khốn và thị trường chứng khốn.
Ngồi ra, các thơng tin về chứng khốn và thị trường mà cơng chúng tiếp cận được chủ yếu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các buổi
nói chuyện chuyên đề nên hiểu biết của họ còn hạn chế. Tuy hiện nay trên truyền hình đã có chương trình kiến thức cơ bản về chứng khoán, nhưng
lượng kiến thức truyền đạt được quá ít ỏi so với yêu cầu thực sự. Hiện nay, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vẫn tổ chức các khoá đào tạo cơ bản về
chứng khoán, đào tạo phân tích và đầu tư chứng khốn, đào tạo về khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh chứng khoán và các kiến thức nghiệp vụ
kinh doanh chứng khoán. Tuy nhiên, phương pháp đào tạo của Uỷ ban Chứng khoán còn mang đậm tính lý thuyết. Q trình học tập của học viên
còn thụ động, khả năng tiếp cận với thực tế về chứng khốn và thị trường còn hạn chế.
Vì vậy, một số giải pháp có thể đưa ra ở đây là:

Tăng cường cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Đẩy mạnh phổ cập kiến thức cho công chúng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng làm cho người dân nắm được
những kiến thức cơ bản về chứng khốn.

Có biện pháp tun truyền đặc biệt cho công chúng đầu tư, các doanh nghiệp tham gia thị trường... để có thể huy động tối đa
nguồn tiền nhàn rỗi vào sản xuất kinh doanh.

Hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ từ các Sở giao dịch trên thế giới, các tổ chức, học viện tài chính quốc tế để đưa cán bộ đi đào tạo
ngắn hạn, dài hạn và tham quan học tập kinh nghiệm thực tế ở những nước có thị trường chứng khốn phát triển.

Đa dạng hoá nội dung đào tạo giảng dạy nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của công chúng. Khuyến khích các cán bộ, học
viên, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đề xuất các chủ đề nghiên cứu về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo
từng lĩnh vực cụ thể. Tóm lại, thơng qua việc phổ cập kiến thức và nâng cao nhận thức của
công chúng đầu tư, bên cạnh mục đích phát triển thị trường chứng khốn cũng sẽ góp phần quan trọng trong q trình thúc đẩy nghề mơi giới chứng
khốn hoạt động có hiệu quả, trong đó có nội dung quan trọng là tuyên truyền, phổ cập về những dịch vụ mà nhà đầu tư có thể được hưởng từ nhà
mơi giới và cơng ty chứng khốn.

3.2.2 Giải pháp vi mơ đối với cơng ty chứng khoán IRS


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (101 trang)

×