1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Giải pháp vi mơ đối với cơng ty chứng khốn IRS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (478.32 KB, 101 trang )Có biện pháp tun truyền đặc biệt cho cơng chúng đầu tư, các doanh nghiệp tham gia thị trường... để có thể huy động tối đa
nguồn tiền nhàn rỗi vào sản xuất kinh doanh.

Hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ từ các Sở giao dịch trên thế giới, các tổ chức, học viện tài chính quốc tế để đưa cán bộ đi đào tạo
ngắn hạn, dài hạn và tham quan học tập kinh nghiệm thực tế ở những nước có thị trường chứng khốn phát triển.

Đa dạng hố nội dung đào tạo giảng dạy nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của cơng chúng. Khuyến khích các cán bộ, học
viên, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đề xuất các chủ đề nghiên cứu về chứng khoán và thị trường chứng khốn theo
từng lĩnh vực cụ thể. Tóm lại, thông qua việc phổ cập kiến thức và nâng cao nhận thức của
công chúng đầu tư, bên cạnh mục đích phát triển thị trường chứng khốn cũng sẽ góp phần quan trọng trong q trình thúc đẩy nghề mơi giới chứng
khốn hoạt động có hiệu quả, trong đó có nội dung quan trọng là tuyên truyền, phổ cập về những dịch vụ mà nhà đầu tư có thể được hưởng từ nhà
mơi giới và cơng ty chứng khốn.

3.2.2 Giải pháp vi mơ đối với cơng ty chứng khốn IRS


3.2.2.1 Xây dựng chiến lược khách hàng toàn diện hợp lý Chính sách khách hàng có một vị trí hết sức quan trọng trong tồn bộ
hoạt động kinh doanh của cơng ty. Một giải pháp về chính sách khách hàng
đúng đắn sẽ là yếu tố quyết định vị trí của cơng ty trong cuộc cạnh tranh giành thị phần với các cơng ty chứng khốn khác.
Chính sách khách hàng có thực hiện được hay không tuỳ thuộc vào kết quả thực của việc kết hợp và sử dụng nhiều chính sách khác nhau, mỗi
chính sách đó sẽ đóng vai trò nhất định nhưng có mối quan hệ với nhau. Một chính sách khách hàng cần phải bao gồm:
Có chính sách giá cả hấp dẫn Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt như hiện nay thì mức phí mơi
giới của cơng ty phải được áp dụng một cách linh hoạt. Mức phí đưa ra phải phù hợp với từng đối tượng khách hàng, từng thời điểm cụ thể nhằm vừa
duy trì được mối quan hệ lâu dài với khách hàng vừa thu hút được thêm khách hàng mới. Để thực hiện điều này, cơng ty có thể tiến hành phân tổ
khách hàng theo những tiêu thức nhất định. Ví dụ, đối với những khách hàng có uy tín, thường xun có những giao dịch có giá trị lớn sẽ được hưởng
mức phí giao dịch ưu đãi. Đa dạng hố các loại hình dịch vụ, cải tiến quy trình nghiệp vụ để
thoả mãn nhu cầu ngày càng đa dạng và phát triển của khách hàng. Điều này đòi hỏi cơng ty phải nghiên cứu, học hỏi và cải tiến các dịch
vụ hỗ trợ cho nghiệp vụ chính như cho vay cầm cố chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán... đồng thời xem xét và triển khai cung cấp các dịch vụ
mới như cung cấp thơng tin miễn phí và cập nhật, nhận lệnh và thông báo kết quả khớp lệnh tận nhà, giao dịch qua Internet...
Chủ động tìm kiếm khách hàng. Trong giai đoạn đầu mới đi vào hoạt động như hiện nay, cơ sở khách
hàng của cơng ty còn mỏng. Trong số này một phần đáng kể là những khách hàng tự đến đề nghị mở tài khoản tại công ty. Về lâu dài, khi số lượng hàng
hoá trên thị trường cũng như số cơng ty chứng khốn nhiều lên, nhân viên
môi giới của công ty không thể ngồi chờ cơ may là khách hàng chủ động tới công ty mở tài khoản. Khi đó, khách hàng sẽ lựa chọn cơng ty và người môi
giới nào xứng đáng hơn để gửi gắm tài sản của mình, và khi đó người mơi giới phải tích cực thể hiện mình. Vì vậy, chủ động tìm kiếm khách hàng là
hoạt động khơng thể thiếu nhằm mở rộng và nâng cao số lượng khách hàng đến với công ty và tăng thị phần của công ty trên thị trường.
Thực hiện chính sách này, cơng ty có thể tiếp cận khách hàng theo những cách sau:

Nhân viên mơi giới gặp gỡ những người quen của mình để giới thiệu và bán sản phẩm. Ưu điểm của phương pháp này là hai
bên đã hiểu biết ở một mức độ nhất định về khả năng tài chính cũng như tư cách đạo đức, năng lực chuyên môn của đối tác.
Nếu người mơi giới tạo được sự tín nhiệm ban đầu cho khách hàng chắc chắn họ sẽ được những người quen này giới thiệu
cho những khách hàng khác. Nếu cơng ty có một đội ngũ nhân viên mơi giới đông đảo, thâm nhập sâu vào cộng đồng dân cư
và theo đó có một chế độ thù lao khuyến khích hơn thì sẽ nhanh chóng nâng cao được cơ sở khách hàng.

Tổ chức những cuộc thuyết trình hay hội thảo, giới thiệu những loạt sản phẩm nhất định. Ở nhiều nước, phương pháp này dễ
được chấp nhận tại những khu vực có tỷ lệ người về hưu đơng vì họ vừa là người có thu nhập lại vừa có thời gian để lắng nghe
những buổi thuyết trình. Từ góc độ của người mơi giới thì phương pháp này đem lại cho người thuyết trình thành cơng
những ấn tượng tốt nhanh hơn nhiều so với các phương pháp khác.
Bảo đảm phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo là một nghệ thuật giữ khách hàng hiệu quả nhất.
Thái độ của nhân viên chính là hình ảnh của cơng ty trong mắt khách hàng. Vì vậy, phong cách giao tiếp và tác phong làm việc của nhân viên môi
giới sẽ ảnh hưởng lớn tới hiệu quả của việc thu hút khách hàng. Ngoài ra, nhân viên còn phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận khơng
để mắc sai sót, nhầm lẫn, tạo sự an tâm tin tưởng tuyệt đối từ phía khách hàng.
3.2.2.2 Kế hoạch hoá hoạt động marketing, tiếp thị Nhằm đáp ứng mục tiêu mở rộng thị phần cũng như nâng cao uy tín
của mình, IRS cần phải phát triển mạnh kế hoạch hố hoạt động marketing, đẩy mạnh cơng tác tiếp thị cũng như xây dựng những nội dung cụ thể để có
thể thực hiện tốt hoạt động này.
Thứ nhất, công ty phải xác định được mục tiêu của hoạt động này, đó
là sẽ phải phục vụ cho mục tiêu chung của công ty trong tương lai, cụ thể là nhằm vào các khách hàng tiềm năng, thu hút được ngày càng nhiều khách
hàng, không chỉ là các nhà đầu tư cá nhân mà còn là nhà đầu tư có tổ chức, đầu tư nước ngồi.
Thứ hai, cơng ty cần tiến hành phân đoạn thị trường, ở đây đoạn thị
trường được hiểu là một nhóm các nhà đầu tư có phản ứng như nhau đối với cùng một tập hợp kích thích của marketing. Như vậy thực chất việc phân
đoạn thị trường là phân chia theo tiêu thức nhất định thị trường tổng thể quy mô lớn, không đồng nhất về nhu cầu thành các nhóm nhỏ hơn đồng nhất về
nhu cầu. Để xác định một đoạn thị trường có hiệu quả thì việc phân đoạn thị
trường phải đạt được những u cầu sau:

Tính đo lường được, tức là quy mô và hiệu quả của thị trường phải đo lường được.

Tính tiếp cận được, tức là cơng ty phải nhận biết được và phục vụ được đoạn thị trường đã phân chia theo tiêu thức.

Tính quan trọng, tức là các đoạn thị trường phải bao gồm các khách hàng có nhu cầu đồng nhất với quy mô đủ lớn để có khả
năng sinh lời.

Tính khả thi, tức là có thể có đủ nguồn nhân lực để hình thành và phát triển chương trình marketing riêng biệt cho từng đoạn
thị trường đã phân chia.a
Thứ ba, công ty tiến hành lựa chọn thị trường mục tiêu dựa vào kết
quả phân tích mơi trường kinh doanh, nhiệm vụ mà công ty muốn đạt tới. Thực chất của việc lựa chọn thị trường mục tiêu là lựa chọn những nhóm
khách hàng tiềm năng mà công ty sẽ phục vụ với các dịch vụ nhất định. Những thị trường mục tiêu được lựa chọn có thể là một hay một số đoạn thị
trường chính hay tồn bộ thị trường.
Thứ tư, cơng ty cần phải đề ra chương trình hành động và dự định về
ngân sách. Một chương trình hành động cho tồn bộ kế hoạch marketing của công ty là cần thiết để đảm bảo rằng kế hoạch này sẽ được thực hiện dưới sự
kiểm soát và điều chỉnh của các nhà quản trị marketing. Việc sử dụng đồng bộ và nghiên cứu các bước trên sẽ góp phần giúp
cơng ty ngày càng hồn thiện hơn trong hoạt động kinh doanh của cơng ty nói chung và hoạt động mơi giới chứng khốn nói riêng cũng như củng cố vị
trí của cơng ty trên thị trường. Bên cạnh việc kế hoạch hoá hoạt động marketing công ty cần đẩy
mạnh công tác tiếp thị thông qua các buổi tổ chức hội nghị khách hàng hay các dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Cơng tác tiếp thị đòi hỏi thời gian, cơng sức và chi phí khá tốn kém. Việc bố trí thời gian khoa học, hợp lý là hết sức quan trọng và nhân viên
không được tỏ ra tiếc công sức khi muốn gây dựng lại quan hệ, vấn đề về chi phí cũng phải hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.
Cán bộ làm công tác tiếp thị, tiếp thị, tiếp xúc khách hàng hết sức quan trọng. Cần lựa chọn và tin tưởng giao trong số những cán bộ có khả
năng nhất. Tựu chung lại, đây vừa là người phát ngôn, vừa đại diện quyền lợi của cơng ty, do đó phải hết sức cẩn trọng và có trách nhiệm cao.
Phương thức tiếp thị phải vừa là trực tiếp vừa là gián tiếp, phải có sự giúp đỡ của cấp trên, cấp chủ quản dựa vào các mối quan hệ thâm tình. Điều
cần thiết là tạo được hình ảnh đẹp về cơng ty, gây được thiện cảm phía đối tác và giữ được chữ tín với mọi khách hàng.
3.2.2.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Đây là công việc cốt lõi nhất là các cơng ty chứng khốn phải tiến
hành nhằm giành thắng lợi trong cạnh tranh lâu dài. Muốn vậy, công ty cần tập trung vào một số công việc sau:
Tiếp tục nghiên cứu và hồn thiện quy trình mơi giới chứng khốn, khắc phục những điểm chưa hợp lý.
Thực hiện các phương thức đặt lệnh đơn giản, thuận tiện đối với khách hàng. Khách hàng không cần trực tiếp đến công ty mà có thể đặt lệnh
tại nhà hoặc tại cơng sở qua điện thoại, fax, internet. Hình thức đặt lệnh này được nhiều cơng ty chứng khốn áp dụng, nhưng hiện nay IRS chưa có đặt
lệnh qua Internet, cần học hỏi để triển khai. Vì với dịch vụ này, nhà đầu tư có thể đặt lệnh vào bất kỳ thời điểm nào để các lệnh được khớp trong phiên
giao dịch kế tiếp diễn ra trong tuần.
Công ty cần nghiên cứu và thực hiện cung cấp những tập hợp sản phẩm, dịch vụ mang tính chất trọn gói, trong đó sản phẩm dịch vụ mới cung
cấp là tập hợp của nhiều sản phẩm trước đó như tư vấn đầu tư chứng khốn kết hợp với môi giới giao dịch, kèm theo các nghiệp vụ phụ trợ như cho vay
ứng trước tiền bán chứng khốn... Những sản phẩm, dịch vụ trọn gói này đòi hỏi nhân viên mơi giới phải thơng thạo khơng chỉ nghiệp vụ chun mơn của
mình mà phải biết kết hợp các kỹ năng của những nhân viên khác nhau để có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ trọn gói theo đúng
nghĩa. Giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà khơng cần thiết.
Thực hiện tốt quy trình giao dịch, thanh tốn, giám sát nội bộ nhằm đem lại lợi ích cho cả khách hàng và công ty.
3.2.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực Trong thị trường cạnh tranh, công thời gian cần đặc biệt quan tâm đến
việc đào tạo nguồn nhân lực để có một đội ngũ nhân viên đủ mạnh. Công ty cần xây dựng các phương án đào tạo đội ngũ nhân viên chun nghiệp, từng
bước hình thành đội ngũ nhân viên mơi giới có chun mơn sâu, giỏi về nghiệp vụ, kỹ thuật. Trong lúc tích cực tạo ra những điều kiện để từng bước
tiếp cận với những chuẩn mực quốc tế, chương trình đào tạo nhân viên mơi giới cần đáp ứng những tiêu chuẩn của nghề mơi giới chứng khốn.
Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Loại kiến thức này cần thiết để người mơi giới bên cạnh việc hồn thành chức năng của mình, còn có thể trở thành người đào tại khách hàng.
Để trở thành cố vấn tài chính cho khách hàng mà đại bộ phận là ít hiểu biết về lĩnh vực này, người môi giới cần nắm chắc được những kiến thức cơ bản.
Hơn thế nữa, để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nhà mơi giới phải khơng ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình, đặc biệt là các
kiến thức chuyên sâu về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trang bị kiến thức về các kỹ năng nghiệp vụ
Thực hiện định hướng trở thành cơng ty chứng khốn phát triển, có thị phần cao và tăng cạnh tranh trong hoạt động mơi giới chứng khốn nói riêng
và hoạt động kinh doanh chứng khốn của cơng ty nói chung, thì yếu tố quan trọng phụ thuộc vào khả năng sử dụng và khai thác các kỹ năng của một nhà
môi giới chứng khốn. Để trang bị tri thức hồn hảo cho nhân viên môi giới, công ty cần quan tâm đến một số công việc cụ thể đối với những kỹ năng
của nghề mơi giới chứng khốn đã được trình bày trong mục 1.2.2.3. Từng bước nâng cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật
Cơ sở vật chất kỹ thuật là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao năng lực phục vụ, giảm chi phí và tăng cường hình ảnh, uy
tín cho nghề mơi giới. Trong điều kiện thị trường sơ khai, số lượng khách hàng không nhiều và khối lượng giao dịch nhỏ ta chưa thể thấy hết vai trò
của cơ sở vật chất; đồng thời nếu trang bị quá nhiều vào thời gian này thì hiệu quả thu được sẽ thấp do số tiền đầu tư lớn và kết quả thu được không
đáng bao nhiêu. Do vậy, việc nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật cho nghề môi giới phải được tiến hành từng bước, phù hợp với các bước phát triển của thị
trường. Những giải pháp về vấn đề này có thể là:

Đầu tư và nâng cấp trang thiết bị hoạt động kinh doanh cho cán bộ công nhân viên của công ty, đảm bảo cho mọi người có đủ
điều kiện làm việc theo tác phong cơng nghiệp.

Để phục vụ khách hàng tốt hơn, tạo cho họ cảm giác thoải mái, an tâm khi đến cơng ty, cần phải có địa điểm giao dịch thuận
lợi, chỗ ngồi thoải mái, có nơi trao đổi và tra cứu thông tin một cách dễ dàng, thuận lợi.
Bên cạnh đó, u cầu áp dụng cơng nghệ thơng tin là một tất yếu trong q trình phát triển hoạt động mơi giới chứng khốn của cơng ty. Công
ty cần phải triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ điện tử, công nghệ thông tin vào kinh doanh chứng khoán, đặc biệt trong các hoạt động giao
dịch và quản lý khách hàng. Tuy nhiên, đi kèm với những tiện ích của nó thì cơng nghệ thơng tin cũng chứa đựng những mặt trái nhất định như các loại
virus có thể xâm nhập và phá huỷ dữ liệu làm rối loạn hệ thống, kẻ gian có thể đột nhập vào những thơng tin bảo mật... Do đó, các nhân viên cũng phải
có đủ chun mơn kỹ thuật để nắm bắt vận hành có hiệu quả. Vì thế, giải pháp về công nghệ thông tin cần tập trung vào các mặt:

Tiêu chuẩn hố hệ thống thơng tin khách hàng bao gồm các nguồn dữ liệu khác nhau, hình thành ngân hàng dữ liệu phục vụ
cho nhiều mục đích sử dụng và khai thác khác nhau.

Thiết kế và cài đặt mạng cục bộ cũng như mạng toàn diện để việc trao đổi thơng tin được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, an
tồn.

Có chương trình dự phòng, kế hoạch sẵn sàng ứng phó với tình trạng bị xâm nhập bất hợp pháp, bị mất liên lạc trong khi giao
dịch cũng như trong những trường hợp khẩn cấp.

Triển khai hiện đại hố đi trước một bước toàn bộ hệ thống tin học của công ty, tập trung đầu tư cho các phần mềm có khả
năng tích hợp giao diện rộng, gắn kết ứng dụng thành quả tin học đạt được của thế giới. Chủ động liên kết một số cơng ty
chứng khốn bạn tìm tòi đối tác đầu tư mua phần mềm để sử dụng thống nhất trong ngành chứng khoán, đồng thời tiết giảm
được chi phí đầu tư tốn kém. Chuyên nghiệp hố cơng tác tin học của cơng ty, tuyển chọn cán bộ tin học chuyên trách.
3.2.2.5 Mở rộng phạm vi hoạt động Hiện nay, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho phép các cơng ty
chứng khốn được lập các phòng giao dịch chứng khốn và đại lý nhận lệnh ở nhiều địa phương trong cả nước. Cơng ty chứng khốn được thiết lập các
phòng giao dịch chứng khốn tại các tỉnh, thành phố có trụ sở chính hoặc chi nhánh đã được cấp phép, lựa chọn một số pháp nhân làm đại lý nhận lệnh
cho công ty tại các tỉnh, thành phố nơi công ty không có trụ sở chính hoặc chi nhánh. Phòng giao dịch của cơng ty chứng khốn được phép thực hiện
việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán, nhận ký quỹ và chứng khoán lưu ký, nhận và truyền lệnh về trụ sở chính hoặc chi nhánh của cơng ty chứng
khốn theo hợp đồng cam kết với cơng ty chứng khốn đó. Đại lý nhận lệnh chỉ thực hiệc việc nhận lệnh, sơ kiểm lệnh và chuyển về công ty, đại lý nhận
lệnh khơng có quyền mở tài khoản cho khách hàng. Như vậy, ngoài địa bàn Hà Nội, IRS nên mở thêm các đại lý nhận lệnh ở các địa phương trên cả
nước, đặc biệt trên địa bàn của các công ty niêm yết, giúp đỡ các cổ đông khi họ muốn chuyển đổi hay mua bán cổ phiếu.
Để thực hiện được điều đó thì thị trường chứng khốn cần ổn định hơn để các cơng ty chứng khốn tránh được tình trạng thua lỗ như vừa qua.
Ngồi sự tác động từ yếu tố bên ngồi thì bản thân cơng ty cũng phải chuẩn bị dần ngay từ bây giờ để khi thị trường phát triển cơng ty có thể triển khai
được cơng việc của mình. Việc mở các phòng giao dịch hay đại lý nhận lệnh ở địa phương đòi hỏi cơng ty chứng khốn phải bỏ ra nhiều chi phí ban đầu
để tạo dựng cơ sở vật chất như lắp đặt bảng điện tử để cung cấp thông tin cho khách hàng, hệ thống máy tính, kết nối mạng... làm sao để truyền lệnh
đến nhà đầu tư một cách thông suốt và đầy đủ nhất. Về nhân sự, mỗi phòng giao dịch của cơng ty chứng khốn phải có tối thiểu một nhân viên có giấy
phép hành nghề kinh doanh chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Cũng như vậy, đối với đại lý nhận lệnh, nhân viên nhận lệnh và người
có thẩm quyền sơ kiểm lệnh phải có chứng chỉ chun mơn về chứng khốn và thị trường chứng khoán.
Giống như trong hoạt động ngân hàng, mạng lưới rộng là cần thiết và là một trong số các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của cơng ty chứng khốn.
Tuy nhiên, trong vấn đề này cơng ty cũng cần phải cân đối với chi phí mà công ty phải bỏ ra sao cho phù hợp và đạt hiệu quả tối ưu.
3.2.2.6 Các giải pháp khác Ngoài các giải pháp chính được đề xuất ở trên, để tăng khả năng cạnh
tranh giành được thị phần lớn đối với hoạt động mơi giới chứng khốn, IRS cũng cần quan tâm nhiều đến các giải pháp khác như phát triển hoạt động tư
vấn, phân tích, nâng cao năng lực phân tích thị trường, mở rộng mối quan hệ đối ngoại, cung cấp thông tin, phát triển công nghệ cho cơng ty trong thời
gian dài v.v...
TĨM TẮT CHƯƠNG III
Trong chương III, chuyên đề đã nêu lên định hướng mục tiêu, phương hướng hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như của cơng
ty chứng khốn Quốc tế Hồng gia trong năm 2008 và xa hơn. Từ nhận định
về tình hình sắp tới cùng với những lợi thế hiện có của cơng ty, nhằm khắc phục những tồn tại trong hoạt động mơi giới chứng khốn đã nêu ra trong
chương II, chuyên đề đã đưa ra một số giải pháp trong chiến lược cạnh tranh và tăng thị phần như xây dựng chiến lược khách hàng hợp lý, kế hoạch hoá
hoạt động marketing, tiếp thị, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, mở rộng phạm vi hoạt
động... Bên cạnh đó là một số giải pháp mang tầm vĩ mơ đối với Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho cơng ty có thể thực hiện
những giải pháp trên một cách hiệu quả nhất.
KẾT LUẬN
Nghề mơi giới chứng khốn xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 16 và cho đến nay đã phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới tại các thị trường
chứng khoán phát triển. Tuy nhiên do thị trường chứng khốn Việt Nam mới đi vào hoạt động, còn một số khó khăn nhất định. Từ bức tranh thực trạng về
hoạt động mơi giới chứng khốn tại cơng ty chứng khốn Quốc tế Hồng gia, có thể thấy, mặc dù đã có dáng dấp ban đầu của một lĩnh vực kinh
doanh hiện đại, song về căn bản hoạt động môi giới chứng khốn còn rất thơ sơ, chưa thể theo kịp với thời đại. Trong điều kiện thị trường chứng khốn
sơ khai, khách hàng chưa đơng, cơng ty chứng khốn non trẻ, kinh nghiệm lẫn kỹ năng còn mỏng và hoạt động trong một khn khổ pháp lý chưa hồn
thiện thì cơ cấu tổ chức, điều kiện vật chất kỹ thuật cũng như kỹ năng hành nghề của công ty chứng khốn và đội ngũ nhân viên mơi giới cần được nâng
cấp để hoạt động mơi giới chứng khốn có thể đảm đương được những chức năng đích thực và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thị trường
chứng khốn Việt Nam. Nếu khơng sớm được hồn thiện, mơi giới chứng khốn sẽ là khâu yếu nhất trực tiếp dẫn đến những sai phạm do cố tình hoặc
thiếu năng lực, gây sụp đổ lòng tin từ phía các nhà đầu tư trên thị trường. Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động mơi giới chứng
khốn, tơi đã lựa chọn đề thời gian ài nay. Qua quá trình thực tập, nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm cũng như được sự giúp đỡ của các thầy cô và
cán bộ nhân viên của cơng ty chứng khốn Quốc tế Hoàng gia, chuyên đề đã đề cập tới các vấn đề sau:
Lý luận chung về hiệu quả hoạt động mơi giới chứng khốn đem lại cho người quan tâm nhận thức cơ sở về hoạt động môi giới chứng khốn về
khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai trò... cũng như biết được quan điểm về hiệu quả hoạt động mơi giới chứng khốn và các nhân tố ảnh hưởng đến
hoạt động này. Dựa trên các nhân tố tác động, tiêu chí, tình hình thị trường, chun
đề đã đánh giá thực trạng hoạt động mơi giới chứng khốn tại cơng ty chứng khốn Quốc tế Hồng gia trong mối quan hệ với các cơng ty chứng khốn
khác trên thị trường chứng khốn Việt Nam nhằm có được cái nhìn chung nhất về thực trạng hoạt động môi giới tại thị trường Việt Nam.
Từ hai nội dung trên, chuyên đề đề xuất một số giải pháp vĩ mô và vi mô nhằm giải quyết những tồn tại cho hoạt động môi giới của cơng ty chứng
khốn IRS nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao hiẹu quả hoạt động môi giới chứng khốn tại cơng ty, cũng như nhằm phát triển mơi giới chứng
khốn trở thành một nghề chun mơn cao trên thị trường chứng khốn Việt Nam.
Với trình độ hiểu biết và thời gian thực tập có hạn, chuyên đề sẽ khơng tránh khỏi những thiếu sót. Tơi rất mong nhận được những ý kiến
đóng góp và chỉ bảo của thầy cô, cán bộ công ty và những người quan tâm để chun đề được hồn chỉnh hơn và tơi có được nhận thức sâu rộng hơn về
mảng đề tài nghiên cứu.
Phát triển hoạt động môi giới tại công ty chứng khốn Quốc tế Hồng Gia
MỤC LỤC Lời nói đầu
01 CHƯƠNG I
NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CƠNG TY CHỨNG KHỐN

1.1 Những khái niệm chung về cơng ty chứng khốn 03


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (101 trang)

×