1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Sự cần thiết của hoạt động marketing

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (562.85 KB, 94 trang )


các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của khách hàng và đạt được những mục tiêu của khách sạn.

2. Sự cần thiết của hoạt động marketing


Ngày nay bất kì doanh nghiệp nào muốn thành cơng đều phải đặt nhiệm vụ marketing lên hàng đầu, bên cạnh các hoạt động khác như sản xuất sản phẩm hay cải
tiến chất lượng sản phẩm. Lịch sử phát triển của ngành khách sạn đã trải qua nhiều thay đổi quan trọng và có thể nói rằng hoạt động marketing mang tính quyết định
trong việc đương đầu với những thay đổi đó. Cùng với xu hướng phát triển chung của thời đại, du lịch được xác định là một
trong nhiều ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân. Ở một số nước phát triển, du lịch còn là nhu cầu khơng thể thiếu của mỗi người.
Với bất kì lĩnh vực kinh doanh nào thì khả năng đáp ứng tốt được nhu cầu của thị trường, tạo ra những sản phẩm đáp ứng chính xác nhu cầu của thị trường là yếu tố
quyết định sừ thành công của tổ chức kinh doanh. Với các cơng ty Du lịch thì vấn đề này lại càng quan trọng. Để thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách, cần tiến hành
khuếch trương, quảng bá sản phẩm của mình để thu hút khách. Hơn thế, đặc tính của sản phẩm du lịch là ở xa khách hàng cũng khiến cho marketing du lịch trở nên cần
thiết hơn. Bên cạnh đó, sức ép cạnh tranh trong thời buổi kinh tế thị trường càng chứng tỏ
việc dự trù chiến lược marketing là một công việc cần thiết và có ý nghĩa sống còn với doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành nói chung và các khách sạn nói riêng.
Các khách sạn khơng chỉ phải đối phó với cạnh tranh trong ngành: đó là các khách sạn trong khu vực hay ngoài khu vực, các khách sạn cùng quốc gia hay cả ở quốc gia
khác, các nhà quản lý khách sạn còn phải đương đầu với sự cạnh tranh của các ngành khác. Điều này thể hiện đặc biệt rõ ở thị trường khách đi du lịch thuần túy với mục
đích giải trí, thư giãn. Sản phẩm du lịch không phải một sản phẩm thiết yếu, vì thế các du khách có thể dễ dàng từ bỏ quyết định đi du lịch của mình trước sự hấp dẫn
của các ngành khác điện ảnh, thời trang, tiết kiệm, đầu tư, v.v…. Hơn nữa, số lượng các khách sạn mọc lên ngày càng tăng do các doanh nghiệp lớn đầu tư ở lĩnh vực
Trang 15
khác cũng muốn chuyển sang kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn hay các doanh nghiệp nhỏ cũng muốn đầu tư vào lĩnh vực vốn được tiếng là lợi nhuận cao này.
Nhờ có hoạt động marketing mà các doanh nghiệp này có thể tránh được nhiều rủi ro, nắm bắt được nhu cầu thị hiếu của khách hàng để nâng cao lợi nhuận.
Ngoài ra, hoạt động marketing còn đóng vai trò như cầu nối giữa khách hàng với khách sạn. Thông qua hoạt động marketing, đơn vị kinh doanh dịch vụ có thể
hiểu rõ về bản thân mình và đối thủ cạnh tranh. Marketing cũng là hạt nhân trong việc lôi cuốn thu hút khách đến tiêu dùng sản phẩm của khách sạn.
Vì những lí do trên mà khơng ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng của marketing trong hoạt động kinh doanh của một khách sạn.

3. Đặc trưng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×