1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Đặc trưng của marketing trong kinh doanh dịch vụ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (562.85 KB, 94 trang )


khác cũng muốn chuyển sang kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn hay các doanh nghiệp nhỏ cũng muốn đầu tư vào lĩnh vực vốn được tiếng là lợi nhuận cao này.
Nhờ có hoạt động marketing mà các doanh nghiệp này có thể tránh được nhiều rủi ro, nắm bắt được nhu cầu thị hiếu của khách hàng để nâng cao lợi nhuận.
Ngồi ra, hoạt động marketing còn đóng vai trò như cầu nối giữa khách hàng với khách sạn. Thông qua hoạt động marketing, đơn vị kinh doanh dịch vụ có thể
hiểu rõ về bản thân mình và đối thủ cạnh tranh. Marketing cũng là hạt nhân trong việc lôi cuốn thu hút khách đến tiêu dùng sản phẩm của khách sạn.
Vì những lí do trên mà khơng ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng của marketing trong hoạt động kinh doanh của một khách sạn.

3. Đặc trưng


Do marketing trong kinh doanh khách sạn là một phần của marketing dịch vụ mà nó có những đặc trưng của Marketing dịch vụ nói chung và cũng có những đặc
trưng riêng của mình.

3.1 Đặc trưng của marketing trong kinh doanh dịch vụ


Thứ nhất, marketing dịch vụ được ra đời chậm hơn so với các lĩnh vực phi dịch
vụ vài chục năm. Nguyên nhân của sự đi sau này có thể kể tới: - Khi mới ra đời, các định nghĩa thuật ngữ của marketing được nghiên cứu chỉ
để phục vụ các lĩnh vực sản xuất hàng hóa, chỉ mãi về sau, khi lĩnh vực dịch vụ trở thành một loại vũ khí cạnh tranh hữu hiệu thì marketing dịch vụ mới
được quan tâm hơn. - Ngành dịch vụ có những đặc trưng riêng về phương pháp quản lý cũng như
tính chất loại hàng hóa trao đổi. - Trước đây, lĩnh vực dịch vụ chủ yếu được chi phối bởi các doanh nghiệp
nhỏ lẻ, hộ gia đình kinh doanh cá thể quy mô nhỏ. Chỉ tới sau những năm 50, khi các doanh nghiệp lớn chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực dịch vụ thì
marketing dịch vụ bắt đầu được quan tâm ở các doanh nghiệp nhà nước và phải đến thời gian sau nữa các doanh nghiệp mới có sự quan tâm đúng mức.
Trang 16
Thứ hai, marketing trong lĩnh vực dịch vụ có những đặc điểm riêng, khác biệt
hẳn so với marketing phi dịch vụ. Các khác biệt đó tạo ra do sự khác nhau giữa lĩnh vực dịch vụ và phi dịch vụ, chúng là:
- Bản chất vơ hình của dịch vụ: Chỉ sau khi sử dụng khách hàng mới biết chất lượng của hàng hóa đó thế nào. Trong đa số các trường hợp, khách hàng khó
lấy mẫu hàng hóa để xem trước, họ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của những người đã sử dụng trước đó để quyết định việc tiêu dùng của mình. Chính vì
thế thơng tin truyền miệng rất quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ nói chung và khách sạn nói riêng.
- Việc sản xuất và cung cấp hàng hóa dịch vụ được thực hiện đồng thời với sự tham gia trực tiếp của khách, hàng hóa khơng thể để lưu kho dự trữ được
nên việc đảm bảo tính đồng nhất và kiểm tra chất lượng sát sao là một khó khăn lớn đối với marketing dịch vụ.
- Vai trò quan trọng của các trung gian mơi giới: Dịch vụ đa số chỉ được cung cấp tới khách hàng khi họ trực tiếp tới mua hàng, không thể mang dịch
vụ tới tận nhà như các hàng hóa phi dịch vụ khác, vì thế hoạt động của các cầu nối có vai trò lớn.
- Việc xác định chi phí và giá thành khó chính xác ngay lập tức trước khi khách hàng sử dụng dịch vụ do những yêu cầu phát sinh của họ trong quá
trình tiêu dùng. - Đa số các dịch vụ gắn kết trực tiếp các cá nhân sử dụng và các cá nhân cung
cấp. Việc tiếp xúc thường xuyên giữa người quản lý hay các người đại diện của họ với khách hàng đòi hỏi sự tinh tế cao, nó có thể là một điểm rất thuận
lợi để lắng nghe được các phản ứng của khách hàng một cách nhanh nhất song cũng có thể là một khó khăn khi nó gây ra nhiều áp lực cho những
người trực tiếp làm việc với nhiều tính cách khác nhau trong một khoảng thời gian ngắn.
Thứ ba, ngồi các khác biệt chung nói trên, còn phải nói đến sự khác biệt phát
sinh trong từng hoàn cảnh, các khác biệt riêng này cũng có thể mất đi khi có những
Trang 17
thay đổi về quy định quản lý, khung pháp lý, v.v… và nó tùy thuộc vào các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Nguyên nhân của các khác biệt tùy hồn cảnh này có thể là:
- Phần lớn các khái niệm quy tắc của marketing được xây dựng ban đầu cho lĩnh vực phi dịch vụ. Vì thế việc cái nhìn đối với marketing dịch vụ còn hạn
hẹp cũng là điều khó tránh khỏi. Sự quan tâm tới marketing dịch vụ còn ít, số lượng các nghiên cứu tìm hiểu về nó cũng còn rất hạn chế.
- Do thiếu thông tin cạnh tranh, ngành kinh doanh dịch vụ còn thiếu các thơng tin về doanh số bán hàng của các đối thủ cạnh tranh từ nhiều năm, nếu có
cũng chỉ là những số liệu chung chung nên việc hoạch định chiến lược marketing cũng có những khó khăn riêng, đòi hỏi những kĩ thuật riêng.

3.2 Đặc trưng của marketing trong kinh doanh khách sạn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×