1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Chính sách phân phối  Về xác định mục tiêu phân phối: Chính sách xúc tiến  Đảm bảo nguồn lực cho xúc tiến:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (562.85 KB, 94 trang )


“gói” và định giá chung cho gói đó. Ví dụ, một khách sạn bình dân có thể định giá chung cho gói bao gồm cả giá th phòng đơnđơi một
mức chất lượng và giá mộthai suất ăn sáng. Khách sạn cũng có thể định giá chung cho một số dịch vụ trong gói, gọi là định giá trọn gói.
VÍ dụ, khách sạn định giá chung cho một tour du lịch trọn gói, trừ dịch vụ lưu trú và dịch vụ ăn uống được tách ra tính riêng; hoặc định giá
chung cho một suất ăn bao gồm các món ăn và sự phục vụ, trừ đồ uống… Tùy theo đặc điểm nhu cầu thị trường số đoạn thị trường mục
tiêu và mức độ đồng nhất trong danh mục, các khách sạn nhà nước trong vùng sẽ nghiên cứu các kiểu gói phù hợp và định giá cho các gói
đó một cách hiệu quả nhất. o Định giá kết hợp hai cách nêu trên: khách sạn có thể định giá chung
cho một gói gồm dịch vụ cơ bản, các dịch vụ ngoại vi bắt buộc và một số dịch vụ ngoại vi khác đa số khách hàng của thị trường mục tiêu sử
dụng. Các dịch vụ ngoại vi còn lại sẽ được định giá riêng biệt.
 Điều chỉnh và thay đổi giá
Các khách sạn trong quá trình thực hiện giá cũng cần đề ra các nguyên tắc điều chỉnh giá cho phù hợp với khách hàng và những thay đổi của hoàn cảnh.

3.3 Chính sách phân phối  Về xác định mục tiêu phân phối:


Mục tiêu tổng quát của chính sách này là tăng khối lượng tiêu thụ sản phẩm với chất lượng phù hợp và chi phí thấp, đồng thời thu thập thông tin cần thiết để nắm bắt
và thỏa mãn kịp thời nhu cầu của khách hàng. Các khách sạn Việt Nam cầ nắm rõ mục tiêu này để có những lựa chọn phù hợp.

Về lựa chọn kênh phân phối: các khách sạn có thể lựa chọn một
hoặc nhiều kênh phân phối sau đây
- Kênh không cấp trực tiếp: khách sạn trực tiếp thu hút khách đến tiêu thụ sản phẩm.
Trang 81
- Kênh một cấp Đại lý, môi giới: Là kênh phân phối phổ biến nhất của hệ thống khách sạn nói chung. Các đại lý du lịch đại diện cho khách sạn để bán
sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. - Kênh hai cấp đại lý bán và đại lý mua: Dành cho các khách sạn lớn, tiêu
thụ nhiều sản phẩm dịch vụ. Khách sạn bán sản phẩm cho những đại lý bán người bán buôn hay nhà điều hành du lịch với khối lượng lớn, sau đó
người bán bn sẽ bán lại sản phẩm khách sạn cho các đại lý mua người bán lẻ hay đại lý du lịch. Cuối cùng các đại lý mua này sẽ đưa sản phẩm tới
tay khách hàng. - Dịch vụ theo hợp đồng: là kiểu phân phối trực tiếp đặc biệt ngày càng phổ
biến ở các khách sạn có vốn đầu tư nước ngồi. Khách sạn Việt Nam có thể học hỏi bằng cách cung cấp dịch vụ cho khách hàng quen theo hợp đồng và
miễn phí như mang thức ăn nhanh, quần áo đã giặt là tới cho khách, taxi đón khách…
 Về quản trị kênh phân phối:
- Sử dụng nhiều kênh phân phối: kết hợp một cách hiệu quả nhất các kênh phổ biến nêu trên để vươn tới cùng một đoạn thị trường hoặc các đoạn thị
trường khác nhau. - Xây dựng hệ thống marketing dọc: bao gồm khách sạn và các nhà phân phối
trung gian hoạt động một cách thống nhất. Người điều hành hệ thống có thể là khách sạn hoặc một nhà phân phối trung gian.
- Sở hữu kênh phân phối: Dành cho các khách sạn có quy mơ lớn. Có thể lập các văn phòng đại diện, điểm bán hàng…

3.4 Chính sách xúc tiến  Đảm bảo nguồn lực cho xúc tiến:


Trang 82
Ngân sách là yếu tố quan trọng mà các khách sạn Việt nam cần trích ra để phân bổ cho các công cụ xúc tiến khác nhau. Với các khách sạn quy mô vừa và lớn cần bổ
sung bộ phận xúc tiến, quảng cáo và tuyển dụng các chuyên viên quảng cáo được đào tạo chính quy làm việc tại bộ phận chức năng này.
 Hồn thiện các cơng cụ xúc tiến hỗn hợp
Tùy theo điều kiện cụ thể mà các khách sạn của Việt nam có thể xúc tiến sản phẩm và hình ảnh của mình thơng qua các công cụ sau:
- Quảng cáo qua sách, báo, tạp chí trong và ngồi nước: Tạp chí Du lịch của Tổng cục Du lịch, tạp chí Heritage của Hãng Hàng Không Việt Nam; sách
Việt nam Tourism Guide - Xuất bản các tập sách nhỏ, các băng đĩa hình quảng cáo trên các đài phát
thanh, vơ tuyến truyền hình, mạng Internet… - Quảng cáo tại chỗ trong khách sạn thông qua pano, áp phích, chỉ dẫn…
Cơng cụ “Thơng tin truyền miệng” là một công cụ không tốn kém mà rất hiệu quả cần được khai thác triệt để.
- Đẩy mạnh hoạt động khuyến mại với các hình thức đa dạng như: giảm giá cho khách quen, khách sử dụng dịch vụ khối lượng lớn…
- Sử dụng các hình thức tuyên truyền và quan hệ công chúng đa dạng, hiệu quả: tổ chức hội nghị khách hàng, tiệc chiêu đãi các quan chức, giới báo chí,
bạn hàng, khách hàng quan trọng, hoạt động từ thiện, tài trợ…

3.5 Chính sách con người  Marketing trong giao tiếp cá nhân:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×