1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Hóa học - Dầu khí >

Một số hợp chất của chì

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (927.42 KB, 111 trang )


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vn
4 dung dịch đậm đặc hơn của các axit đó chì có thể tan vì lớp muối khó tan ở
lớp bảo vệ chuyển thành hợp chất tan. PbCl
2
+ 2HCl

H
2
PbCl
4
PbSO
4
+ H
2
SO
4

PbHSO
4 2
Với axit nitric ở bất kỳ nồng độ nào chì cũng tương tác: 3Pb + 8HNO
3

3PbNO
3 2
+ 2NO + 4H
2
O Chì khi có mặt oxi có thể tương tác với nước:
2Pb + 2H
2
O + O
2

2PbOH
2
Chì có thể tan trong axit axetic và các axit hữu cơ khác: 2Pb + 4CH
3
COOH + O
2

2PbCH
3
COO
2
+ 2H
2
O Khi đun nóng chì tác dụng với dung dịch kiềm:
Pb + 2KOH + 2H
2
O

K
2
[PbOH
4
] + H
2

1.1.2. Một số hợp chất của chì


Các oxit của chì: Monoxit PbO là chất rắn có 2 dạng: màu đỏ và màu vàng; Chì đioxit PbO
2
màu nâu đen, kiến trúc kiểu platin. Khi đun nóng có q trình sau:
o o
o
296 320 C 390 420 C
530 550 C 2
2 3
3 4
PbO Pb O
Pb O PbO
 

 

màu đen vàng đỏ đỏ vàng PbO
2
lưỡng tính nhưng tan trong kiềm dễ dàng hơn trong axit: PbO
2
+ 2KOH + 2H
2
O

K
2
[PbOH
4
] PbO
2
là một chất oxi hố mạnh có thể bị khử dễ dàng bởi C, CO, H
2
, Mg, Al... Chì hiđroxit PbOH
2
là hợp chất lưỡng tính : PbOH
2
+ 2Cl = PbCl
2
+ 2H
2
O PbOH
2
+ 2KOH = K
2
[P bOH
4
]
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vn
5
1.2. CADIMI VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CADIMI [9], [18], [20]. 1.2.1. Cadimi, tính chất vật lý, tính chất hố học của cadimi
Cadimi là nguyên tố thuộc nhóm IIB trong bảng tuần hồn. Cấu hình electron ngun tử của Cadimi là: [Kr]4d
10
5s
2
. Khối lượng nguyên tử M=112,4. Bán kính nguyên tử r = 0,149 nm. Thế điện cực tiêu chuẩn
2
Cd Cd
E 0, 402V

 
. Cadimi thường đi kèm với kẽm trong các quặng kẽm dạng sunfua và dạng cacbonat. Cadimi là kim loại màu trắng, mềm, dễ nóng chảy,
dễ rèn, dễ dát mỏng. Cadimi dễ tạo hợp kim với kẽm và một số kim loại khác, tạo được hỗn hỗng với thuỷ ngân.
Ở điều kiện thường Cadimi là kim loại bền với nước và khơng khí. Ở nhiệt độ cao nó tác dụng với phần lớn các phi kim tạo ra muối CdII. Trạng
thái oxi hoá II là đặc trưng và bền của Cadimi. Cd tan trong axit HCl và H
2
SO
4
lỗng giải phóng H
2
, dễ tan trong HNO
3
lỗng giải phóng khí NO. Cd + 2HCl

CdCl
2
+ H
2
3Cd + 8HNO
3

3CdNO
3 2
+ 2NO + 4H
2
O Amoni sunfua đẩy được Cd
2+
từ các dung dịch muối II tạo ra kết tủa vàng CdS
Cd
2+
+ NH
4 2
S

CdS + 2
4
NH

Các dung dịch kiềm tác dụng với dung dịch muối Cadimi tạo kết tủa hiđroxit keo trắng không tan trong nước nhưng tan trong axit, amoniac,
xianua: Cd
2+
+ 2OH
-

CdOH
2
CdOH
2
+ 2H
+

Cd
2+
+ 2H
2
O CdOH
2
+ 4NH
3
+ 4H
2
O

[CdNH
3 4
]OH
2
+ 4H
2
O
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vn
6

1.2.2. Một số hợp chất của cadimi


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

×