1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Hóa học - Dầu khí >

Một số hợp chất của cadimi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (927.42 KB, 111 trang )


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vn
6

1.2.2. Một số hợp chất của cadimi


Cadimi oxit CdO có màu nâu, có entanpi hình thành âm bé
hth
H 225,36kJ mol
  
nên Cadimi oxit dễ bị khử thành kim loại. Cadimi hidroxit có khả năng tan trong axit và trong kiềm đặc nóng. Cadimi nitrat
CdNO
3 2
ở nhiệt độ thường có dạng tetrahidrat CdNO
3 2
.4H
2
O dễ tan trong nước. Muối của Cadimi với halogen dễ tan trong nước. CdSO
4
, CdCO
3
là chất kết tủa màu trắng ít tan trong nước. CdCO
3
thường bị bẩn, muối amoni cản trở việc tạo kết tủa CdCO
3
, muối này dễ bị phân hủy bởi nhiệt :
o
t 3
2
CdCO CdO
CO 
 1.3. ẢNH HƢỞNG CỦA SỰ NHIỄM ĐỘC THỰC PHẨM BỞI CÁC
KIM LOẠI NẶNG TỚI SỨC KHỎE CON NGƢỜI [1], [16], [19], [21]
Thực phẩm là những vật phẩm có tác dụng ni sống con người . Thực phẩm qua q trình đồng hố và dị hoá cung cấp cho cơ thể năng lượng cần
thiết để duy trì sự sống và các hoạt động. Nhu cầu thực phẩm của cơ thể phụ
thuộc vào lứa tuổi, thể trọng, cường độ lao động, tình trạng sức khoẻ vv…
Ở hàm lượng nhỏ một số kim loại nặng là các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể người và sinh vật phát triển bình thường, nhưng khi có hàm
lượng lớn chúng lại thường có độc tính cao và là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Khi được thải ra mơi trường, có một số hợp chất kim loại nặng bị
tích tụ và đọng lại trong đất, song có một số hợp chất có thể hồ tan dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau, nhất là do độ chua của đất, của nước mưa.
Điều này tạo điều kiện để các kim loại nặng có thể phát tán rộng vào nguồn nước ngầm, nước mặt và gây ô nhiễm . Các kim loại nặng có mặt trong nước ,
đất, không khí qua nhiều giai đoạn khác nhau trước sau cũng đi vào thực phẩm mà con người sử dụng hàng ngày . Khi nhiễm vào cơ thể , các kim loại
nặng tích tụ trong các mô, tác động đến các q trình sinh hóa. Ở người, kim
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vn
7 loại nặng có thể tích tụ vào nội tạng như gan, thận, xương khớp gây nhiều căn
bệnh nguy hiểm như ung thư, thiếu máu, ngộ độc,... Dưới đây là tác động của ion kim loại Cd
2+
, Pb
2+
tới sức khỏe của con người

1.3.1. Chì


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

×