1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

- Nhắc lại cấu tạo nét chữ: Chữ hoa K gồm 3 nét đầu giống nét 1 và nét 2 của chữ L. Nét 3 là nét kết hợp của 2 nét cơ bản, móc xuôi phải và móc ngược phải nối

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.14 MB, 50 trang )


Giáo án lớp 2DTuần 12Năm học 2017 - 2018+ Đặt dấu thanh ở những chữ cái nào?+ Dấu huyền đặt trên con chữ ê

trong chữ Kề, dấu sắc trên con

chữ a trong chữ sát và trên con

chữ a trong chữ cánh.

+ Khoảng cách giữa các chữ như thế nào?

+ Khoảng cách giữa các chữ

rộng bằng khoảng 1 con chữ.

- Giáo viên viết mẫu chữ K (cỡ vừa và nhỏ).

- Quan sát.

- Luyện viết bảng con chữ Kề

- Học sinh viết chữ Kề trên bảng

con.

- Giáo viên theo dõi, uốn nắn. Lưu ý học sinh - Lắng nghe và thực hiện

cách viết liền mạch.

3. HĐ thực hành viết trong vở: (15 phút)

*Mục tiêu: Học sinh trình bày đúng và đẹp nội dung trong vở tập viết.

*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp - cá nhân

Việc 1: Hướng dẫn viết vào vở.

- Giáo viên nêu yêu cầu viết:

- Quan sát, lắng nghe

+ 1 dòng chữ K cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ

+ 1 dòng chữ Kề cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ

+ 3 dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ

- Nhắc nhở học sinh tư thế khi ngồi viết và các - Lắng nghe và thực hiện

lưu ý cần thiết.

- Giáo viên lưu ý học sinh quan sát các dấu

chấm trên dòng kẻ của vở là điểm đặt bút.

Việc 2: Viết bài:

- Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài, từng dòng - Học sinh viết bài vào vở Tập

theo hiệu lệnh của giáo viên.

viết theo hiệu lệnh của giáo viên.

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh viết chậm.

Lưu ý theo dõi và giúp đỡ đối tượng M1

4. HĐ Tiếp nối: (5 phút)

- Giáo viên chấm một số bài.

- Nhận xét, tuyên dương những học sinh viết tốt. - Lắng nghe

- Trưng bày một số bài đẹp cho cả lớp lên tham - Quan sát

khảo.

- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài học, - Lắng nghe.

những điểm cần ghi nhớ.

- Nhận xét tiết học.

- Lắng nghe

- Yêu cầu học sinh về hoàn thành nốt bài viết và - Lắng nghe và thực hiện.

tự luyện viết thêm cho đẹp.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................Đàm Ngân

Thám34Tiểu học Hoàng HoaGiáo án lớp 2DTuần 12Năm học 2017 - 2018..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

......................................................................................THỂ DỤC:

ĐIỂM SỐ 1, 2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN

TRÒ CHƠI BỎ KHĂN

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp học sinh:

- Điểm số 1-2, 1-2,… theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu điểm đúng số, rõ ràng.

- Học trò chơi Bỏ khăn. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn.

3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận

động, thích tập luyên thể dục thể thao.

II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an tồn nơi tập.

- Phương tiện: Còi, 1 khăn.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH

PHƯƠNG PHÁP

LƯỢNG

TỔ CHỨC

I/ MỞ ĐẦU

4p

Đội Hình

- Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu

* * * * * * * *

cầu giờ học

* * * * * * * *

- Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay và hát

* * * * * * * *

- Khởi động:

* * * * * * * *

Học sinh chạy một vòng trên sân tập

GV

Thành vòng tròn đi thường……...bước. Thơi!

- Ơn bài thể dục phát triển chung. Mỗi động tác

1 lần

thực hiện 2x8 nhịp

- Giáo viên nhận xét.

- Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các

khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,…

II/ CƠ BẢN:

26p

Đội Hình

Việc 1: Điểm số 1-2, 1-2 theo hàng ngang.

7p

* * * * * * * *

*Lần 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện

2 lần

* * * * * * * *

tập.

* * * * * * * *

- Giáo viên nhận xét.

* * * * * * * *

*Lần 2: Các tổ thi đua điểm số.

GV

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.

(Chú ý theo dõi: Thái Lâm, Linh, Nhật Minh,...)

Việc 2: Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng

10p

tròn

2-3 lần

- Giáo viên cho HS chuyển đội hình vòng tròn

Đàm Ngân

Thám35Tiểu học Hồng HoaGiáo án lớp 2DTuần 12- Cho cán sự lớp điều khiển cả lớp điểm số.

(Chú ý thao tác của Văn Minh, Nguyên, Yến

Nhi B,…)

Việc 3: Trò chơi Bỏ khăn- Giáo viên hướng dẫn và tổ chức cho học sinh

chơi.

- Giáo viên nhận xét.

(Khích lệ tham gia tích cực: Hồng, Vinh,

Dương,…)

III/ KẾT THÚC:

- Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát.

- Hệ thống lại bài học.

- Yêu cầu nội dung về nhà ôn lại 8 động tác thể

dục đã học.Năm học 2017 - 20189p5pĐội hình xuống lớp

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

GVĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

......................................................................................TIẾNG ANH:

(GV chuyên trách)

.............................................................................................................................................................................................CHIỀU THỨ NĂM:

TẬP LÀM VĂN:

LUYỆN TẬP KỂ VỀ NGƯỜI THÂN (KỂ VỀ NGƯỜI BẠN THÂN)

I . MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết kể về người bạn thân của em dựa theo câu hỏi gợi ý .

- Viết được một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu về người bạn thân của em

2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng viết câu.

Đàm Ngân

Thám36Tiểu học Hoàng HoaGiáo án lớp 2DTuần 12Năm học 2017 - 20183. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu quý bạn bè, u thích mơn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.

- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Nội dung bảng phụ ghi gợi ý và câu hỏi bài tập 1.

- Học sinh: vở viết đê làm bài

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. HĐ khởi động: (5 phút)

- Trò chơi phóng viên: Nói tên người bạn mình - Quản trò làm phóng viên,

u q và lý do mình u q bạn đó.

phỏng vấn nhanh các bạn trong

- GV quan sát

lớp.

- Dưới lớp quan sát, trả lời khi

đến lượt mình

- Nhận xét, tuyên dương học sinh.

- Giới thiệu bài mới - ghi bài lên bảng:

- Lắng nghe.

Kể về người bạn thân cùng lớp em.

- Học sinh mở vở ghi bài

2. HĐ thực hành: (25 phút)

*Mục tiêu:

- Biết kể về người bạn thân của em dựa theo các câu hỏi gợi ý .

- Viết được một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu về người bạn thân của em

*Cách tiến hành:

Bài tập 1: Kể về người bạn thân cùng lớp của - 2 học sinh đọc lại đề bài

em. Làm việc cả lớp

- Học sinh lần lượt nêu miệng (3

Gợi ý:

– 5 em /1 câu hỏi)

a) Người bạn thân của em năm nay bao nhiêu

tuổi?

b) Người bạn thân của em có đặc điểm gì?

c) Người bạn thân của em có những nét gì đáng

quý?

d) Tình cảm của bạn đối với em như thế nào?

e) Tình cảm của em đối với người bạn đó như

thế nào?

Bài tập 2: Dựa theo lời kể ở BT1 hãy viết 1

đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về người

bạn thân của em. Làm việc cá nhân -> Chia

sẻ trước lớp

- Yêu cầu học sinh viết bài vào vở. Chú ý học - Học sinh làm bài.

sinh viết câu văn liền mạch. Cuối câu có dấu

chấm, chữ cái đầu câu viết hoa.

- Gọi 1 vài học sinh đọc bài viết của mình.

- Học sinh đọc.

Đàm Ngân

Thám37Tiểu học Hoàng HoaGiáo án lớp 2DTuần 12Năm học 2017 - 2018- Giáo viên nhận xét, chỉnh sửa cho học sinh.- Lắng nghe.3. HĐ Tiếp nối: (5 phút)

- Đánh giá chung kết quả làm bài của học sinh.

- Giáo viên nhận xét tiết học.

- Giáo viên giáo dục học sinh:

- Dặn học sinh về nhà Chuẩn bị bài sau: Kể về

gia đình.- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe và thực hiện.ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

............................................................................................THỦ CÔNG:

ÔN TẬP CHƯƠNG 1: KĨ THUẬT GẤP HÌNH (Tiết 2)

I . MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Củng có kiến thức, kĩ năng gấp hình đã học.

- Gấp được ít nhất một hình để làm đồ chơi.

- Với học sinh khéo tay: Gấp được ít nhất hai hình để làm đồ chơi. Hình gấp

cân đối.

2. Kỹ năng: Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú và u thích gấp hình.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.

- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Các mẫu hình gấp của bài 4, 5

- Học sinh: Giấy thủ công, bút màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :Hoạt động dạy

1. HĐ khởi động: (5 phút)Hoạt động học- Hát

- Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học.

- Giới thiệu bài mới - ghi bài lên bảng.

Đàm Ngân

Thám38- Học sinh hát.

- Học sinh báo cáo

- Học sinh quan sát

Tiểu học Hoàng HoaGiáo án lớp 2DTuần 12Năm học 2017 - 20182. HĐ thực hành: (25 phút)

*Mục tiêu:

- Củng có kiến thức, kĩ năng gấp hình đã học.

- Gấp được ít nhất một hình để làm đồ chơi.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân

Việc 1: Học sinh thực hành gấp hình bài 4, 5

- Cho học sinh quan sát lại các mẫu gấp.- Học sinh quan sát lại các mẫu

gấp

- Yêu cầu học sinh hãy gấp 1 trong các hình đã - Lắng nghe, ghi nhớ

học ở các bài 4, 5. Bạn nào làm nhanh, đẹp thì

có thể gấp 2 hình.

- Đưa ra u cầu: Hình gấp đúng quy trình, cân - Lắng nghe

đối, các nếp gấp thẳng, phẳng. Sản phẩm nhìn

đẹp.

- Cho học sinh thực hành. Giáo viên đi quan sát, - Học sinh thực hành

uốn nắn, giúp đỡ học sinh yếu.

Việc 2: Đánh giá kết quả học tập.

- Cho học sinh nhận xét chéo bài của bạn bên - Nhận xét bài bạn ngồi bên cạnh

cạnh.

- Gọi học sinh đánh giá những sản phẩm đẹp.

- Giáo viên nhận xét một số bài của học sinh.

- Lắng nghe

Lưu ý:

Quan sát, theo dõi và giúp đỡ các đối tượng M1

để hoàn thành sản phẩm

3. HĐ Tiếp nối: (5 phút)

- Giáo viên kết luận chung. Tuyên dương học - Lắng nghe

sinh làm tốt.

- Nhắc lại nội dung tiết học.

- Học sinh trả lời.

- Giáo viên nhận xét tiết học.

- Lắng nghe

- Dặn dò học sinh mang đủ dụng cụ học tập - Lắng nghe và thực hiện

(giấy, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ) để học các

bài gấp, cắt, dán.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

............................................................................................KỸ NĂNG SỐNG:

Đàm Ngân

Thám39Tiểu học Hoàng HoaGiáo án lớp 2DTuần 12Năm học 2017 - 2018ÔN TẬP TRẢI NGHIỆM – EM TỰ TIN

.............................................................................................................................................................................................Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2017

TOÁN:

LUYỆN TẬP

I . MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng 13 trừ đi một số.

- Thực hiện được phép trừ dạng 33 – 5; 53 - 15

- Biết giải bài tốn có một phép trừ dạng 53– 15.

2. Kỹ năng:

- Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính và giải tốn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. u thích học

tốn.

*Bài tập cần làm: bài tập 1, bài tập 2, bài tập 4.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Sách giáo khoa.

- Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con.

III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. HĐ khởi động: (5 phút)

- Trò chơi: Đốn nhanh đáp số

Giáo viên nêu các phép tính tìm x dạng 53 – 15

để học sinh nêu kết quả.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.

- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng:

Luyện tập

2. HĐ thực hành: (25 phút)

*Mục tiêu:

- Thuộc bảng 13 trừ đi một số.

- Thực hiện được phép trừ dạng 33 – 5; 53 - 15

- Biết giải bài tốn có một phép trừ dạng 53– 15.

*Cách tiến hành:

Bài 1: Làm việc cả lớp

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài.

Đàm Ngân

Thám40- Học sinh tham gia chơi.

- Lắng nghe.

- Học sinh mở sách giáo khoa,

trình bày bài vào vở.- 1 học sinh nêu yêu cầu bài.

Tiểu học Hoàng HoaGiáo án lớp 2DTuần 12Năm học 2017 - 2018- Dựa vào bảng trừ 13 trừ đi một số, tính nhẩm - Học sinh nêu miệng:

rồi ghi kết quả.

13–4=9

13–6=7

13–8=5

13–5=8

13–7=6

13–9=4

- Nhận xét, chữa bài.

- Học sinh lắng nghe.

Bài 2: Làm việc cá nhân

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài.

- 1 học sinh nêu yêu cầu bài.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt tính rồi tính. - Học sinh lắng nghe.

- Gọi học sinh lên bảng làm, cả lớp làm vào - 2 học sinh lên bảng làm, cả lớp

bảng con

làm vào bảng con

a)63-35

73-29

33-8

63

73

33

- 35

- 29

- 8

28

44

25

b)93-46

83-27

43-14

93

83

43

- 46

- 27

- 14

47

56

29

- Nhận xét, chữa bài

- Học sinh lắng nghe.

Bài 4: Làm việc cả lớp -> Làm việc cá nhân

- Gọi học sinh đọc đề

- 1 học sinh đọc đề

- Phân tích đề bài:

- Lắng nghe.

+ Bài tốn cho biết gì?

+ Bài tốn hỏi gì?

- Giáo viên tóm tắt bài tốn.

- Học sinh quan sát.

Tóm tắt:

Có 63 : quyển

Phát : 48 quyển

Còn : ? quyển

- Gọi học sinh lên bảng làm, cả lớp làm vào vở. - 1 học sinh lên bảng làm, cả lớp

- Giáo viên chấm điểm 1 số em làm nhanh

làm vào vở.

Bài giải:

Số quyển vở còn lại là:

63 – 48 =15 (quyển)

Đáp số: 15 quyển

Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành BT

µBài tập PTNL:

Bài tập 5 (M3): Yêu cầu học sinh làm bài tập - Đáp án C

rồi báo cáo với giáo viên.

Bài tập 3 (M4): Yêu cầu học sinh làm bài tập - Học sinh tự làm rồi báo cáo kết

quả:

rồi báo cáo với giáo viên.

33 – 9 – 4 =20 33 – 13 = 20

63 – 7 – 6 =50 63 – 13 = 50

42 – 8 – 4 =30 42 – 12 = 30

4. HĐ Tiếp nối: (3 phút)

Đàm Ngân

Thám41Tiểu học Hoàng HoaGiáo án lớp 2DTuần 12Năm học 2017 - 2018- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Học sinh lắng nghe

dạy.

- Giáo viên nhận xét tiết học

- Lắng nghe

- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Sửa - Lắng nghe và thực hiện

bài sai. Xem trước bài: 14 trừ đi một số: 14 - 8

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................CHÍNH TẢ: (TẬP CHÉP)

MẸ

I . MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Chép chính xác bài chính tả, biết trình bày đúng các dòng thơ lục bát.

- Làm đúng bài tập 2, bài tập 3a.

2. Kỹ năng: Giúp học sinh viết đúng nhanh, chính xác, rèn chữ viết nắn nót, rèn cho

học sinh quy tắc chính tả iê//ya, r/gi

3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, u thích chữ Việt.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò

chơi học tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ chép nội dung đoạn thơ cần chép; nội

dung bài tập 2.

- Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, vở bài tập, đồ dùng học tập đầy đủ.

II. Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Hát- Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết

càng ngoan

- Tuần qua em đã làm gì để viết đẹp hơn?

- Học sinh trả lời.

- Nhận xét bài làm của học sinh, khen những em - Lắng nghe.

tuần trước viết bài tốt.

- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.

- Mở sách giáo khoa.

Đàm Ngân

Thám42Tiểu học Hoàng HoaGiáo án lớp 2DTuần 12Năm học 2017 - 20182. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)

*Mục tiêu:

- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.

- Nắm được nội dung bài thơ để viết cho đúng chính tả

*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp

- Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả: Đọc - Học sinh lắng nghe.

chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn.

- Yêu cầu học sinh đọc lại.

- Học sinh đọc lại.

- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh trả lời từng câu hỏi

cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý:

của giáo viên. Qua đó nắm được

nội dung bài viết, cách trình bày,

những điều cần lưu ý.

+ Người mẹ được so sánh với những hình ảnh + Những ngơi sao trên bầu trời,

nào ?

ngọn gió mát.

+ Đếm và nhận xét số chữ của các dòng thơ + Bài thơ viết theo thẻ thơ lục bát

trong bài chính tả.

(6-8),cứ 1 dòng 6 chữ lại tiếp 1

dòng8 chữ.

+ Viết hoa chữ cái đầu đoạn văn như thế nào?

+ Viết hoa chữ cái đầu dòng và

chữ đầu dòng 6 viết lùi vào 1 ô

so với 8 tiếng.

- Giáo viên gạch chân những từ cần lưu ý.

- Học sinh quan sát.

- Yêu cầu học sinh nêu những điểm (âm, vần) - Học sinh nêu.

hay viết sai.

- Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng con - Luyện viết vào bảng con, 1 học

những từ khó: lời ru, bàn tay, quạt, ngơi sao, sinh viết trên bảng lớp.

ngồi kia, chẳng bằng, con ngủ, giấc tròn,

ngọn gió, suốt đời,…

- Nhận xét bài viết bảng của học sinh.

- Lắng nghe.

- Giáo viên đọc lần 2.

Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả

lời: Sơn Lâm, Văn Minh, Dương,…

3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)

*Mục tiêu:

- Học sinh viết chính xác bài chính tả.

- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí.

*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp - cá nhân

- Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe

thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở.

Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, chú ý lắng

nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm từng cụm từ để

viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư

thế, cầm viết đúng qui định.

- Cho học sinh chép bài vào vở.

- Học sinh viết bài vào vở

- Giáo viên hướng dẫn học sinh cách trình bày

Đàm Ngân

Thám43Tiểu học Hoàng HoaGiáo án lớp 2DTuần 12Năm học 2017 - 2018Lưu ý:

- Tư thế ngồi: Hoàng, Dương,...

- Cách cầm bút: Văn Lâm, Duy,...

- Tốc độ: Sơn Lâm, Nguyên,...4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút)

*Mục tiêu:

- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.

*Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi

- Giáo viên đọc lại bài cho học sinh soát lỗi.

- Học sinh đô chéo vở chấm cho

- Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài

nhau.

- Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh.

- Lắng nghe

5. HĐ làm bài tập: (6 phút)

*Mục tiêu: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả: iê/yê/ya, r/gi

*Cách tiến hành:

Bài 2: Làm việc cá nhân

- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài

- Hướng dẫn học sinh làm bài.

- Cả lớp làm bài vào vở, 1 học

sinh làm bảng lớp.

Đêm đã khuya. Bốn bề yên

tĩnh.Ve đã lặng yên vì mệt và gió

cũng thơi trò chuyện cùng cây.

Những từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng

ra tiếng võng kẽo kẹt, tiếng mẹ

ru con.

- Giáo viên nhận xét, chữa bài.

Bài 3a: Trò chơi Ai nhanh – Ai đúng

- Cho 1 học sinh đọc yêu cầu.

- Học sinh đọc.

- Tổ chức cho 2 đội học sinh thi tìm.

- Học sinh tham gia chơi.

- Nhận xét, tổng kết trò chơi và chốt lại.

6. HĐ tiếp nối: (3 phút)

- Cho học sinh nêu lại tên bài học

- Học sinh nêu

- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Lắng nghe

học

- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch đẹp - Quan sát, học tập.

không mắc lỗi cho cả lớp xem.

- Nhận xét tiết học.

- Lắng nghe

- Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết - Lắng nghe và thực hiện.

lại các từ đã viết sai (10 lần). Xem trước bài

chính tả sau.Đàm Ngân

Thám44Tiểu học Hoàng HoaXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

×