1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Vật lý >

một: Mở đầu I.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (942.14 KB, 78 trang )


1

Phần một: Mở đầu I.


Lý do chọn đề tài Bài tập vật lý có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình nhận thức và phát
triển năng lực tư duy của người học, giúp cho người học ôn tập đào sâu mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo ứng dụng vật lý vào thực tiễn, góp phần phát triển tư
duy sáng tạo. Vì vậy, phân loại và đề ra phương pháp giải bài tập vật lý là việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với sinh viên sư phạm.
Vật lý học hình thành bằng con đường thực nghiệm nên tính chất cơ bản của nó là thực nghiệm. Và để biểu diễn các quy luật vật lý, trình bày nó một cách chính xác,
chặt chẽ trong những quan hệ định lượng phải dùng phương pháp toán học. Vật lý lý thuyết là sự kết hợp giữa phương pháp thực nghiệm và toán học. Như vậy, vật lý lý
thuyết có nội dung vật lý và phương pháp toán học. Điện động lực học là một mơn học của vật lý lý thuyết, nên cũng có những đặc điểm đó. Điện động lực vĩ mô
nghiên cứu và biểu diễn những quy luật tổng quát nhất của trường điện từ và tương quan của nó với nguồn gây ra trường.
Sau khi học xong học phần Điện động lực, tôi cảm thấy đây là mơn học tương đối khó. Ngun nhân, đây là mơn học mới, có nhiều hiện tượng, khái niệm, định
luật,… mới. Ngoài ra, muốn làm được bài tập Điện động lực, chúng ta phải biết được quy luật, bản chất vật lý và phải biết sử dụng phương pháp tốn học phương trình,
hàm số, phép tính vi tích phân, các toán tử, phương pháp gần đúng,…. Trong khi vốn kiến thức về tốn học thì hạn chế. Nên việc tìm ra một phương pháp giải cho bài
tập Điện động lực là khó khăn.
Với mục đích tìm hiểu sự tương ứng giữa những hiện tượng vật lý có tính quy luật được biểu diễn dưới dạng những bài tập với những mơ hình tốn học cụ thể, để
qua đó xây dựng khả năng đoán nhận ý nghĩa vật lý của các mơ hình tốn học trong Điện động lực học nói riêng và vật lý lý thuyết nói chung mà tôi đã chọn đề tài:
”Phân loại và phương pháp giải bài tập Điện động lực học vĩ mô”.
II.
Đối tượng nghiên cứu Hệ thống các bài tập Điện động lực vĩ mơ và các mơ hình tồn học tương ứng
với các mức độ nhận thức.
III.
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 1. Mục đích nghiên cứu
• Trang bị cho bản thân nội dung lý thuyết về quy luật nhận thức. • Phân loại bài tập dựa theo mức độ nhận thức.
• Tìm phương pháp giải cho các loại bài tập. • Soi sáng nội dung lý thuyết, áp dụng thực tế.

2. Nhiệm vụ nghiên cứu


• Tìm hiểu các quy luật của q trình nhận thức và mức độ nhận thức. • Sưu tầm hệ thống bài tập liên quan nội dung lý thuyết được học.
• Xác định nội dung lý thuyết tương ứng với các mức độ nhận thức.
2 • Xây dựng các tiêu chí để phân loại bài tập.
• Đưa ra phương pháp giải chung và áp dụng phương pháp chung cho một số bài tập.
• Một số bài tập đề nghị.
IV.
Phạm vi nghiên cứu Hệ thống các bài tập thuộc ba chương Trường tĩnh điện, Trường tĩnh từ,
Trường chuẩn dừng của Điện động lực vĩ mô thuộc học phần Điện động lực học.
V.
Giả thuyết khoa học Căn cứ vào mức độ nhận thức, nếu phân loại và đề ra phương pháp giải bài tập
Điện động lực học phù hợp với chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thơng thì giúp nâng cao được chất lượng học tập của sinh viên.
VI.
Phương pháp nghiên cứu
1. Phương pháp đọc sách và nghiên cứu tài liệu. 2. Phương pháp lấy ý kiến của chuyên gia.
3. Phương pháp gần đúng. 4. Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết.
VII.
Đóng góp của đề tài
• Xây dựng hệ thống bài tập theo mức độ nhận thức phần Điện động lực vĩ mơ. • Làm tài liệu tham khảo cho sinh viên đặc biệt là sinh viên ngành vật lý. Nhằm
nâng cao chất lượng học tập học phần Điện động lực học của sinh viên.
VIII.
Cấu trúc khóa luận Phần I: Mở đầu.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (78 trang)

×