1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

I: MỞ ĐẦU 1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.24 MB, 25 trang )


CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU


Xu thế mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở thành một trong những xu thế khách quan của sự phát triển kinh tế thế giới. Sự gia
tăng mạnh mẽ của xu thế hội nhập kinh tế đã đòi hỏi các quốc gia phải có chiến lược hội nhập phù hợp vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Trong bối
cảnh này nước ta không thể phát triển nếu như không mở cửa hội nhập. Việt Nam đang trong quá trình đổi mới chuyển sang phát triển nền
kinh tế thị trường. Nên việc đẩy mạnh tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực là một hướng đi đúng đắn. Tuy nhiên, hội nhập ngồi
việc sẽ được đón nhận những thời cơ nhưng cũng sẽ phải đối mặt với các thách thức.
Việt Nam gia nhập ASEAN sẽ là bước tiến đầu tiên để nước ta thực hiện mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng mối quan hệ, xóa đi phần
nào những hàng rào thuế quan, tạo điều kiện cho việc liên doanh giữa các nước nhằm để thúc đẩy nền kinh tế phát triển, thúc đẩy quan hệ hợp tác,
hữu nghị giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam còn là mơi trường rất tốt để các nước trong khu vực học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau về mọi
mặt. Khơng những thế, gia nhập ASEAN còn giúp Việt Nam dần dần gia nhập các tổ chức quốc tế khác như WTO, APEC... Những điều trên đã làm
cho vị thế của Việt nam trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao hơn.
Qua tài liệu tham khảo cùng với những kiến thức đã học, chúng em xin phép được trình bày tóm tắt về đề tài: “Vị thế của Việt Nam trong
ASEAN. Cơ hội và thách thức”.
Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời cơ và thách thức. 9

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU −


Phương pháp luận

Phương pháp duy vật biện chứng

Phương pháp thống kê, lịch sử…

3. Ý NGHĨA


Việc nghiên cứu đề tài “Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời cơ và thách thức” giúp chúng em nắm bắt được tình hình của đất nước, vị trí
của Việt Nam đang ở đâu trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới? Chúng ta phải đối mặt với những thách thức nào, tiếp cận được những thời
cơ ra sao? Qua đó chúng em sẽ hiểu được nhiều hơn chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự hội nhập này.

4. BỐ CỤC


Tiểu luận được chia làm 3 phần:
Phần I: Phần mở đầu

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

×