1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Thách thức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.24 MB, 25 trang )


SƠ ĐỒ PHÂN BỐ VỐN FDI VÀO CÁC NƯỚC ASEAN
Sự thiết lập Cộng đồng An ninh ASEAN ASC sẽ làm tăng nhanh mức độ tin cậy và ý thức cộng đồng trong ASEAN, thúc đẩy hợp tác chính
trị - an ninh nội khối lên tầm cao mới. Điều này sẽ gúp phần tạo ra sự thăng bằng trong hợp tác khu vực và
quốc tế, làm tăng khả năng phòng ngừa và tiến tới giải quyết các xung đột có thể xảy ra trong tương lai.

b. Thách thức


Trong quá trình hội nhập mở của, bên cạnh những thuận lợi chúng ta còn gặp những thách thức phải vượt qua.
Mặc dù nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, thuộc vào loại nhanh thứ hai ở châu Á, chỉ sau có Trung Quốc, song có điều chưa
thể hồn tồn n tâm vì nguy cơ tụt hậu vẫn còn đó. Các số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê vào năm 2004 đã cho thấy, nếu xét theo GDP thực
tế, Việt Nam hiện vẫn chỉ ở vị trí xếp hạng thứ 7 trong khối 10 nước ASEAN đứng trước Myanma, Campuchia và Lào và đứng thứ 58 trên thế
giới, vẫn thuộc vào nhóm nước nghèo.
So sánh GDP giữa Việt Nam và Thái Lan USD
Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời cơ và thách thức. 19
2002 2003
2004 2005
Thái Lan 2043
2173 2346
2580 Việt Nam
439 471
509 549
Hệ số so sánh TLVN lần
4,65 4,61
4,60 4,69
Nguồn: Số liệu của ASEAN Statistic Unit Để thực hiện được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản
Việt Nam lần thứ IX 2001 đề ra là trở thành nước công nghiệp. Chúng ta cần phải phấn đấu vượt qua một số trở ngại, thách thức sau đây trong tiến
trình hội nhập ASEAN nói riêng và hội nhập kinh tế quốc tế nói chung: −
Nguy cơ tụt hậu
Sự tồn tại một hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật của nền sản xuất xã hội còn nhiều lạc hậu, bao gồm cả những vấn đề còn rất nan giải
như hệ thống máy móc, thiết bị chủ yếu là ở các thế hệ cũ, hệ thống giao thông - dịch vụ tài chính, ngân hàng... cùng với q trình đơ thị hố tuy đã
khá hơn nhiều so với trước song vẫn còn khấp khểnh chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển bền vững ở nước ta.

Năng lực cạnh tranh còn thấp, chậm được cải thiện.
Do các nước trong khu vực ASEAN có nền văn hóa tương đồng nhau nên có nhiều sản phẩm giống nhau.
Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF xét về các chỉ số cạnh tranh của nền kinh tế, Việt Nam xếp thứ 4853 nước được xem xét
năm 1999, 6075 nước năm 2001 và 6580 năm 2002. Năng lực quản lý doanh nghiệp còn yếu. Nhiều doanh nghiệp nhà
nước tồn tại được là nhờ có sự bảo hộ, trợ cấp của Nhà nước. Tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ còn lớn. Xét về tiêu chí cạnh tranh của sản
phẩm hàng hố như giá cả, chất lượng, mạng lưới tổ chức tiêu thụ và uy tín doanh nghiệp thì sức cạnh tranh của hàng hố Việt Nam cũng còn thua kém
hơn so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.
Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời cơ và thách thức. 20

Trình độ lao động còn thấp và hiện tượng “chảy máu chất xám”
Tuy những năm gần đây Việt Nam đã phát triển một cách vượt bậc nhưng vẫn còn đó những hạn chế, bất cập về nguồn nhân lực trình độ cao
trước yêu cầu của hội nhập quốc tế và khu vực.
THÔNG SỐ CUNG – CẦU NHÂN LỰC TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM
Quý Q32007 Q22007 Q12007 Q42006 Q32006
Chỉ số cầu 15.964
15.025 10.550
7.792 6.163
Chỉ số cung
10.719 11.580
8.864 9.661
10.254
Nguồn: www.vietnamworks.com Trong các kỳ thi Olympic quốc tế, Việt Nam đã giành được nhiều
huy chương vàng, bạc, đồng. Điều đó chứng tỏ nước ta có rất nhiều nhân tài nhưng vì chúng ta chưa có chính sách đào tạo, thu hút nhân tài cụ thể
nên đã xảy ra hiện tượng “chảy máu chất xám”, những người có trình độ đã bị các cơng ty nước ngồi thu hút về làm việc còn các công ty của ta vẫn
chưa thuyết phục được họ.

Nguy cơ phá hoại Xã hội Chủ nghĩa và phai nhạt bản sắc dân tộc
Khi mở của hội nhập thì nền văn hóa phương Tây xâm nhập vào Việt Nam càng nhiều, ảnh hưởng vào nước ta dưới nhiều dạng hình thức khác
nhau, các loại hình văn hố phẩm đồi truỵ lơi kéo, dụ dỗ người dân vào con đường lệch lạc trong cách sống, dẫn đến dễ bị tha hoá, biến chất thành
những con người ích kỷ, thực dụng nên gây ra nhiều tệ nạn xã hội hòng chống phá chế độ Xã hội chủ nghĩa, đường lối đúng đắn của Đảng, của Nhà
nước ta. Bên cạnh việc hội nhập thì Việt Nam phải cải cách mạnh mẽ hơn
nữa, đặc biệt là mơi trường hành chính quốc gia, tập trung đẩy nhanh q trình hồn thiện kinh tế thị trường, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho
các nhà đầu tư; nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao để đáp ứng
Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời cơ và thách thức. 21
nhu cầu phát triển khơng chỉ cho đất nước mà còn cho các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam.
Ngoài ra còn những khó khăn, thách thức khác là tình trạng môi trường thiên nhiên ngày càng xấu hơn, thiên tai, dịch bệnh do đó càng gia
tăng mạnh, chủ nghĩa khủng bố vẫn đang là hiểm hoạ lớn nhất của thế giới khơng riêng gì Việt Nam... Những vấn đề này đòi hỏi chúng ta phải có biện
pháp giải quyết triệt để, nếu khơng thì nguy cơ Việt Nam sẽ trở thành bãi rác của thế giới.
Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời cơ và thách thức. 22

CHƯƠNG III: KẾT LUẬN


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

×