1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆNCÔNG TÁCQUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨMSỢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (429.02 KB, 89 trang )


- Cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng

trong và ngoài nước.

- Xắp xếp lại ngành hàng, nhóm hàng kinh doanh đảm bảo tính cạnh tranh

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

- Cải tiến công tác quản lí, tổ chứa lại lực lượng lao động, bố trí, sắp xếp

lao động một cách hợp lí, khoa học tiến tới tinh giảm bộ máy quản lí.

- Coi khách hàng là trọng tâm của mọi hoạt động trong công ty, tạo điều

kiện thuận lợi cho khách hàng.

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chất lượng sản phẩm

tại công ty

3.2.1. Giải pháp về nguồn nhân lực thực hiện quản trị chất lượng sản phẩm

Công ty tìm kiếm các nhân viên có năng lực, có khả năng sáng tạo và đặc

biệt là các nhân viên có khả năng trong việc bán các sản phẩm của công ty. Đào

tạo diện rộng, ngắn hạn bằng việc thường xuyên tổ chức cho cán bộ, nhân viên

tham gia các lớp học hoặc mời các chuyên gia giới thiệu về phương thức tạo ra

sự khác biệt cũng như thị hiếu của khách hàng trong từng giai đoạn.

Đánh giá thành tích theo kết quả sáng tạo trong thực hiện công việc của

mỗi cá nhân.Trả lương, thưởng theo năng lực của mỗi cá nhân.

Đào tạo bằng cách luân chuyển công việc: tức là chuyển nhân viên được

đào tạo từ công việc này sang công việc khác. Hình thức đào tạo này không

những giúp nhân viên nắm bắt được sự khác biệt giữa các công việc của họ mà

còn giúp nhân viên có thể kiêm những vị trí công việc còn bỏ trống, làm thay

cho những nhân viên vắng mặt và nhân viên nghỉ việc….

Đào tạo nghề: đây là phương pháp giúp nhân viên chưa biết học những

nhân viên đã làm việc lâu năm có kinh nghiệm. Những người đào tạo nghề cho

các nhân viên này là những người giám sát trực tiếp hay những nhà quản lý chứ

không phải là phòng nhân sự.72Ngoài ra, công ty nên áp dụng các chính sách nhằm nâng cao năng suất

lao động của nhân viên như: khuyến khích nhân viên, trao quyền và đồng thời

trao trách nhiệm cho nhân viên, khích lệ nhân viên sáng tạo, đóng góp ý tưởng,

tự do phát biểu ý kiến để xây dựng tập thể, tạo ra không khí và nơi làm việc

thoải mái hào hứng để gây cho nhân viên một cảm tình cũng như sự gắn bó nơi

làm việc.

3.2.2. Giải pháp về tổ chức quản lý

Các cấp lãnh đạo công ty có vai trò đặc biệt trong việc quản lý chất lượng

sản phẩm hàng hoá. Họ phải là người thực sự quan tâm tới chất lượng, coi chất

lượng mang ý nghĩa sống còn đối với công ty và bản thân. Để quản lý được

đồng bộ chất lượng sản phẩm các lãnh đạo phải quản lý chất lượng tới nhiều

khía cạnh, có như vậy mới đảm bảo đầy đủ thông tin đế thực hiện nhiệm vụ chất

lượng. Doanh nghiệp phải tạo điều kiện cho mọi phòng ban trao đối những

thông tin có liên quan tới chất lượng đế cùng xử lý và phải được thực hiện

thường xuyên thì mới đảm bảo tính kịp thời, chính xác của những thông tin đó.

Với chính mình, Công ty phải xác định sản xuất không lỗi là nhiệm vụ quan

trọng, về phía khách hàng, Công ty phải coi độ thoả dụng của người tiêu dùng là

thước đo chính xác nhất về chất lượng. Thực hiện được điều đó các cán bộ lãnh

đạo sẽ có những thông tin quan trọng đế ra các quyết định quản lý.

Trong quá trình tạo ra chất lượng sản phẩm có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng

tới chất lượng sản phẩm. Vì vậy các hoạt động quản lý của công ty phải mang

tính bao trùm lên tất cả các yếu tố đó nhằm đảm bảo chất lượng của các quá

trình ngăn chặn sự trục trặc đế cuối cùng tạo ra các sản phẩm chất lượng cao.

Công ty cần thành lập bộ phần quản lý chất lượng riêng biệt để tiến hành hoạt

động quản lý chất lượng chuyên sâu hơn.

Tổ chức đào tạo cho các cán bộ quản lý các kiến thức, kỹ năng thực tế

trong quản trị chất lượng thông qua các trường đào tạo, hoặc qua các buổi hội

thảo doanh nghiệp…

733.2.3. Tăng cường khai thác sử dụng công nghệ hiện có và đầu tư nghiên cứu

triển khai khoa học công nghệ mới

Chúng ta không nên hiểu một cách đơn giản là cứ đưa khoa học công nghệ

máy móc thiết bị hiện đại vào là có thể tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt điều

này chỉ đúng một phần vì thực tế cho thấy quá trình sản suất ấy vẫn tạo ra những

sản phẩm có chất lượng kém hoặc là không thế khai thác hết tiềm năng của nó.

Nguyên nhân là do đâu? Máy móc dù có hiện đại đến mấy cũng không có khả

năng phán đoán, điều chỉnh linh hoạt khi có sự thay đối của điều kiện làm việc

như con người. Song con người mà chưa tốt thì việc sử dụng công nghệ hiện có

và công nghệ mới hiện đại thì thật tồi tệ. Vì thế dù máy móc công nghệ có ở

trình độ hiện đại nào đi nữa thì việc có hiện diện sự quản lý vận hành của con

người là cực kỳ quan trọng.

Để tăng cường khai thác công nghệ hiện có cũng như công nghệ mới, trong

công tác quản lý công ty cần có những cơ chế, chính sách hợp lý. Đồng thời để

nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty phải chú trọng

đầu tư có trọng điểm vào khoa học công nghệ nhằm làm tốt công tác trên trong

hiện tại cũng như thời gian tới công ty.

Đầu tư cho đổi mới máy móc thiết bị và công nghệ mới có nhiều hứa hẹn

mang lại những khoản lợi nhuận lớn cho công ty trong tương lai. Hiện nay, mặc

dù đã có nhiều sự quan tâm tới lĩnh vực này song máy móc thiết bị cũ là chủ yếu

trong khi lại rất thiếu đồng bộ. Điều này đã làm lãng phí lớn nguyên, nhiên vật

liệu, lao động và năng suất, chất lượng sản phẩm làm ra kém làm suy giảm năng

lực cạnh tranh của công ty.

3.2.4. Tăng cường áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9000

Để hoàn thiện mục tiêu chất lượng theo ISO 9000 thì lãnh đạo đóng vai trò

quan trọng và phải có sự cam kết lãnh đạo có thưc sự quan tâm đến chất lượng

không, có mong muốn tạo ra sự phát triển lâu dài cho công ty hay không. Bên

cạnh đó cán bộ lãnh đạo phải có sự hiểu biết về vai trò ý nghĩa, các tiêu chuẩn

của bộ tiêu chuấn ISO 9000 thì mới tạo ra các nguồn lực để thưc hiện HTQLCL.

74Các cán bộ công nhân viên phải được đào tạo thường xuyên chi tiết các nội

dung cơ bản của ISO cũng như chuyên môn của họ như : Định kỳ mời các

chuyên gia về giảng dạy bồi dưỡng kiến thức quản lý chất lượng, kinh nghiệm

áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho đội ngũ cán bộ quản lý của công ty.

Gửi cán bộ quản lý của công ty đến các doanh nghiệp đã áp dụng thành công

ISO 9000 đế học hỏi kinh nghiệm. In ấn các tài liệu về kiến thức bộ ISO 9000

mà doanh nghiệp sẽ áp dụng với nội dung ngắn dễ hiểu phát cho người lao động

nghiện cún và có tổ chức kiểm tra kết quả. Tố chức các lớp học bồi dưỡng cho

các bộ phận ở công ty theo chu kỳ hằng năm.

Để có thể đứng vững trong môi trường cạnh tranh hiện tai và tương lai thì

công ty phải thường xuyên nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, cải tiến chất

lượng sản phẩm.

Chứng chỉ ISO 9000 sẽ có giá trị trong khoảng thời gian nhất định và định

kỳ kiểm tra đánh giá lại việc thực hiện ISO công ty phải liện tục đánh giá nội bộ

đế duy trì cho hệ thống vận hành ngày một hoàn thiện hơn.75C.KẾT LUẬN

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, xu hướng mở cửa hội nhập kinh tế

với thế giới, doanh nghiệp muốn cạnh tranh được phải đảm bảo đáp ứng tốt nhu

cầu của khách hàng, cùng với đó phải có các chiến lược đúng đắn cho mình, từ

chiến lược marketing, chiến lược sản xuất kinh doanh,…trong đó nâng cao chất

lượng sản phẩm là một vũ khí cạnh tranh vô cùng hiệu quả của các doanh

nghiệp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, dịch

vụ của khách hàng.76Sau khi tìm hiểu về công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú em đã có một cái nhìn

tổng quan về công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty. Qua phân tích ta

thấy quản lý chất lượng sản phẩm có một vai trò quan trọng đối với mỗi tổ chức.

Một tổ chức luôn thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sẽ nâng cao uy tín,

nâng cao được vị thế cạnh tranh, đưa tổ chức phát triển đi lên. Công tác quản lý

chất lượng tốt sẽ giúp công ty tạo ra những sản phẩm tốt đáp ứng nhu cầu của

khách hàng, tạo ra sức mạnh giúp công ty có thể vượt qua được những khó khăn

thử thách trong quá trình hoạt động. Ngược lại nếu công tác quản lý chất lượng

sản phẩm không tốt sẽ tạo ra những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, công ty sẽ

tốn nhiều chi phí sai hỏng từ đó dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp.

Từ việc phân tích, đánh giá thực trạng việc thực hiện công tác quản lý

chất lượng tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú, đưa ra các ưu điểm, nhược điểm

của công ty trong công tác quản trị chất lượng sản phẩm. Nhìn theo khía cạnh

tích cực, công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty có nhiều ưu điểm,

bên cạnh đó cũng không thể tránh khỏi một số hạn chế nhất định. Để công tác

quản lý chất lượng đạt kết quả tốt cán bộ lãnh đạo công ty cần phải quan tâm

hơn nữa đến quản lý chất lượng sản phẩm. Tập trung tăng cường chi phí đầu tư

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện tổ chức quản lý về chất lượng,

tăng cường sử dụng công nghệ hiện có và đầu tư nghiên cứu công nghệ mới,

tăng cường áp dụng theo hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 nhằm khắc phục những

hạn chế về quản lý chất lượng của công ty. Em hy vọng rằng, trong thời gian tới

công ty sẽ thành công trong công tác quản lý chất lượng, nâng cao được hiệu

quả của hoạt động này.77D.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu thực tế của công ty

+ Quá trình hình thành và phát triển

+ Báo cáo thường niên của công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2011-2013

2. GS.TS Nguyễn Đình Phan (2005), Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ

chức, NXB Lao động- Xã hội.

3. TS Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2004),Giáo trình quản trị kinh

doanh, NXB Lao đông – Xã hội.

784. Nguyễn Kim Định (2001), Quản trị chất lượng và dịch vụ, NXB Thống Kê

5. Nguyễn Năng Phúc (2007), Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp, NXB Thống kê.

6.http://www.i-tsc.vn/iso-9001-2008/tu-van-iso-9001-2008/iso-9001-2008-lagi.html79PHỤ LỤC

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT

Công tác quản lý chất lượng tại Công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú

Mục đích điều tra

Để tìm hiểu về công tác quản lý chất lượng sản phẩm từ cán bộ nhân

viên công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú. Vì vậy, chúng tôi thực hiện cuộc khảo sát

này với mục đích đánh giá công tác quản lý chất lượng của công ty để từ đó

khắc phục những mặt còn hạn chế đồng thời phát huy và nâng cao công tác

quản lý chất lượng sản phẩm.

Rất mong nhận được sự đóng góp, hợp tác của các bạn để giúp chúng tôi

hoàn thành cuộc khảo sát này.

Phần 1: Thông tin chung về người lao động

Họ và tên: ………………………………………………………………...

Tuổi:…………………….Giới tính:  Nam NữĐịa chỉ: …………………………………………………………………...

Số điện thoại (nếu có):……………………………………………………

Phần 2: Nội dung

Câu 1. Dưới đây là những nguồn lực của công ty có ảnh hưởng đến chất

lượng sản phẩm đá ốp lát, xin cho biết nhận định của anh chị bằng cách đánh

dấu X vào ô thích hợp theo quy tắc cho điểm sau:

(5) Xuất sắc

(4) Tốt

(3) Khá

(2)Trung bình

(1) YếuSTTTiêu chí đánh giáĐiểm đánh giá

4

3

25

1

2

3

4

5

61Con người

Phương pháp quản lý

Máy móc thiết bị

Nguyên vật liệu

Thông tin khách hàng

Khả năng tài chínhCâu 2. Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá chất lượng sản phẩm VinaQuarz, xin

cho biết nhận định của anh chị về mức độ quan trọng của các tiêu chí dưới đây

bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp theo quy tắc sau:

(1) Rất không quan trọng

(2) Không quan trọng

(3) Bình thường

(4)Quan trọng

(5) Rất quan trọng

STTTiêu chuẩn đánh giáĐánh giá

11Độ an toàn của sản phẩm2Độ sai lệch kích thước3Độ cong vênh4Mức độ gây ô nhiễm môi trường5Độ vuông góc6Độ hút nước7Độ bền2345Câu 3. Xin cho biết anh/chị đã có ý kiến của mình về các vấn đề sau đây bằng

cách đánh dấu X vào ô anh/ chị cho là đúng.

STTVấn đề1Anh/chị có biết HTQLCL công ty đang áp dụng2không?

Anh/chị đã từng đóng góp ý kiến về chất lượng sản3Lựa chọnKhôngphẩm cho công ty?

Anh/chị có mong muốn được sử dụng sản phẩm của

công ty không?

Phần 3: Ý kiến khác

Một vài ý kiến khác của anh (chị) trong công tác tạo quản lý chất lượngsản phẩm tại công ty không có trong phiếu điều tra:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Cảm ơn anh (chị) đã giúp chúng tôi hoàn thành phiếu khảo sát này!Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (89 trang)

×