1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

Kỹ thuật trình bày về nội dung văn bản qlhcnn K THUT TRèNH BY V HèNH THC VN BN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (712.57 KB, 55 trang )


a. Kỹ thuật trình bày về nội dung văn bản qlhcnn


- Kết cấu nội dung văn bản gm: Thứ nhất là, kết
cấu chủ đề v Thứ hai là, kết cấu bố cục; - Diễn đạt nội dung văn bản phải có luận cứ, luận
chứng xác đáng và đầy đủ. - Phương pháp diễn đạt nội dung văn bản gm:
Một là, quy nạp v Hai là diễn dịch.
NH NC
- Vn phong: - Vn phong vn bn hnh chớnh:
+ Văn phong hành chính: + Văn phong hành chính có những đặc điểm:
Tính chính xác, rõ ràng. Tính phổ thông đại chúng.
Tính khách quan, phi cá tính. Tính trang trọng, lịch sự.
Tính khuôn mÉu.

b. KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VỀ HÌNH THỨC VĂN BẢN


- Những yêu cầu về ngôn ngữ trong văn bản hc .
+ Phải dùng từ ngữ phổ thông, quen thuộc trong đời sống dân chúng, tránh lạm dụng từ nước ngoài
+ Từ ngữ phải chuẩn xác, nhuần nhuyễn. + Hạn chế dùng các thuật ngữ chuyên môn.
+ Tránh dùng từ thiếu nhất quán. + Từ ngữ trong văn bản chỉ dùng một nghĩa nghĩa đen,
không dùng từ phát sinh đa nghĩa, ngh
a búng.
+ Không dùng từ thiếu văn minh, lịch thiệp, từ lóng, từ địa phương.
+ Hạn chế tối đa viết tắt các chữ.
b.
Kỹ thuật trình bày về hình thức văn bản.
- Những yêu cầu về câu văn trong văn bản hành chính. + Văn bản quản lý hành chính sử dụng câu trần thuật, câu mệnh
lệnh. + Câu văn phải đúng ngữ pháp, sử dụng bộ dấu câu phù hợp.
+ Câu văn phải ngắn gọn, ưu tiên cho câu một mệnh đề, nếu sử
dụng câu nhiều mệnh đề cần phải tách câu một cách thích hợp. + Diễn đạt ý tưởng trong câu văn phải cân đối, ngữ nghĩa phải phù
hợp với tư duy của người Việt Nam. + Không được viết những câu mơ hồ, để có thể hiểu theo nhiều
cách khác nhau. + Không được viết những câu có thể tạo ra hình ảnh không đẹp.
+ Không được viết hoa tuỳ tiện.
b.
Kỹ thuật trình bày về hình thức văn bản.
- Yêu cầu về hành văn trong văn bản hành chính. + Hành văn trong văn bản hành chính là lối hành văn
thông thường, mang tính trung tính. + Hành văn phải mạch lạc, thể hiện ở toàn bộ cấu trúc
của văn bản, trong mỗi đoạn văn, câu văn của văn bản.
+ Hành văn phải trang trọng uy nghi, thể hiện ở ngôn
ngữ và cách xưng hô trong văn bản. + Để nhấn mạnh ý tưởng, hành văn trong văn bản có
thể dùng câu bị động, câu điệp từ, điệp ngữ.
THC VN BN
qhcnn thông dụng.

1. Soạn thảo Quyết định hành chính cá biệt. a. Khái niệm:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (55 trang)

×