1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

Công văn Công văn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (793.31 KB, 110 trang )


1. Cơng văn


• Văn bản khơng có tên loại, dùng để
thông tin trong hoạt động, giao dịch, trao đổi công tác, v.v... Giữa các chủ
thể có thẩm quyền nhằm giải quyết các nhiệm vụ có liên quan. Còn gọi là
cơng thư.
012213 60
chutiendhnlyahoo.com
• Có các loại như: hướng dẫn, giải
thích, phúc đáp, đôn đốc, giao dịch, đề nghị, đề xuất, thăm hỏi, cảm ơn,
chối từ ...
• Khơng nhầm lẫn với thơng báo, đề
án, dự án hoặc tờ trình, v.v...
012213

1. Cơng văn


61 chutiendhnlyahoo.com
• Đặt vấn đề: nêu lý do, cơ sở ban hành. Thông thường được bắt đầu bằng các cụm ngữ sau:
• “Phúc cơng văn số ...” • “ Trường chúng tôi đã nhận được công văn của
quý ... số ... ngày ... tháng ... năm ... về vấn đề nêu trên, chúng tơi có ý kiến như sau:...”
• “Vừa qua nhân dịp kỷ niệm ... ngày thành lập trường ... và đón nhận Hn chương ... Trường
chúng tơi đã nhận được nhiều thư, điện chúc mừng và quà tặng của cơ quan, cá nhân gửi
tới.”
012213
Bố cục cơng văn
62 chutiendhnlyahoo.com
• Giải quyết vấn đề: Trình bày yêu cầu giải quyết. Nội dung cần trình bày cụ thể, rõ ràng, đi thẳng
vào trọng tâm vấn đề dặt ra được nêu ở trích yếu, theo hướng viện dẫn, giải quyết và kết luận vấn
đề. Cách hành văn cần phù hợp từng loại cơng thư, song phải ln bảo đảm tính thuyết phục
nhằm làm cho người đọc có thể tin vào những điều công văn đã nêu ra, tạo điều kiện thuận lợi cho
nghiên cứu, giải quyết.
012213 012213
63
Bố cục cơng văn
63 chutiendhnlyahoo.com
• Kết luận vấn đề: viết ngắn gọn, khẳng định thêm những nội dung đã nêu, hoặc làm sáng tỏ thêm, yêu cầu thực
hiện, nhấn mạnh trách nhiệm giải quyết. Có thể mang sắc thái biểu cảm, dù thực chất chỉ mang tính hình thức
như: • “Rất mong sớm nhận được văn bản của quý cơ quan
góp ý kiến cho bản đề án của chúng tơi. Xin chân thành cảm ơn”
• Chúc các đồng chí sớm khắc phục hậu được hậu quả nặng nề của đợt bão lũ vừa qua để dần dần ổn định đời
sống nhân dân, tiếp tục phấn đấu xây dựng phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Xin gửi tới các đồng chí lời chào
thân ái”
012213 012213
64
Bố cục công văn
64 chutiendhnlyahoo.com

2. Thông báo


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (110 trang)

×