1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

B¸o c¸o B¸o c¸o B¸o c¸o B¸o c¸o

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (793.31 KB, 110 trang )


3. Báo cáo


Ni dung khai trin: kim im nhng việc đã làm, đã hoàn thành, chưa hoàn
thành, những ưu khuyết điểm của quá trình thực hiện; đánh giá kết quả, chỉ ra
nguyên nhân thành công và thất bại, được viết trung thực, khơng thêm bớt,
khơng bóp méo hoặc xun tạc sự thật, khách quan đánh giá tình hình, có thụng
tin c th, trng im.
012213 012213
74 74
chutiendhnlyahoo.com

3. Báo cáo


Ni dung mô tả chứ không suy luận không đưa ra những luận giải mang tính sáng tạo, kiến nghị như tờ trình, mà trình bày
đánh giá, nhận định trên kết quả khảo sát. Các vấn đề được mô tả cụ thể, đầy đủ, chính xác và có tình khái qt.
• Hành văn ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạ, không cầu kỳ, khoa trương, sa vòa chi tiết rườm rà.
• Hành văn ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, không cầu kỳ, khoa trương, sao vào chi tiết rườm rà.
• Có thể vit theo mu quy nh
012213 012213
75 75
chutiendhnlyahoo.com

3. Báo cáo


Kt luận: kiến nghị những phương hướng, giải
pháp khắc phục tồn tại trong hoạt động tiếp theo, nhận định triển vọng, nêu kiến nghị nếu
có. Một báo cáo có chất lượng và phải có đủ hai yếu tố: trường trình vấn v kin ngh v
vn .
012213 012213
76 76
chutiendhnlyahoo.com
Các loại báo cáo
Bỏo cỏo thỏng Bỏo cỏo 6 thỏng đầu năm
• Báo cáo năm • Báo cáo quý
• Báo cáo tuần • Báo cáo đột xuất
• Báo cáo chuyên V.v...
012213 012213
77 77
chutiendhnlyahoo.com
theo quy định pháp luật
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
Báo cáo nghiên cứu khả thi
Báo cáo đầu tư

012213 012213
78 78
chutiendhnlyahoo.com

3. Báo cáo


Cú th dùng biểu mẫu, sơ đồ, bản
đối chiếu v.v... biểu đồ để minh họa, nhằm tăng thêm độ tin cậy, đó là
cách trình bày thuận tiện để tổng hợp dữ liệu, đồng thời làm cho báo
cáo dễ đọc hơn và đỡ nhàm chán hơn.
012213 012213
79 79
chutiendhnlyahoo.com
• Trình bày xen kẽ hoặc riêng rẽ với nội dung mơ tả. • Được trình bày có thể hiểu được ngay và càng ít
phải diễn giải bằng lời càng tốt. • Kích thước lớn hơn một nữa trang giấy, trình bày
riêng một trang. • Cần đánh thứ tự: phía trên biểu mẫu; phía dưới
hình vẽ • Nếu được trình bày theo chiều ngang- để tên tại lề
phía lề gáy đóng. • Những nội dung về thời gian trình bày ở trục
ngang.
012213 012213
80 80
chutiendhnlyahoo.com

4. TỜ TRÌNH


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (110 trang)

×