1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

- HS tự làm bài rồi chữa bài. Đọc kết quả vừa làm được:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (242.56 KB, 33 trang )


Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2017 - 2018bằng.

* Bài 3:(cột 1, 2) HS thực hiện cá nhân ra

vở, chia sẻ trước lớp.

- Yêu cầu HS tính phép tính bên trái , rồi

tính phép tính bên phải, so sánh 2 kết quả

rồi điền dấu.- 1HS nêu yêu cầu bài tập 3:” Điền

dấu”.

- HS chia sẻ:

0<1

3+2=2+3

10 > 9

7-4< 2+2

* Bài tập 4/91: HS thực hiện cá nhân ra

-1HS nêu yêu cầu bài tập 4: ”Viết

vở, chia sẻ trước lớp.

phép tính thích hợp”.

a. HS nhìn vào tranh vẽ để tự nêu bài tốn.

- HS nhìn hình vẽ nêu nhiều bài tốn

Chẳng hạn :” Có 5 con vịt, có thêm 4 con vịt khác nhau rồi ghép phép tính ứng

nữa. Hỏi có tất cả mấy con vịt?

với bài tốn:

-HS tìm hiểu bài,nêu phép tính thích hợp

a. 5 + 4 = 9

Hỏi lại HS : Có tất cả mấy con vịt?

“ Có tất cả 9 con vịt”.

b. (Tương tự như phần a).

b. (Tương tự như phần a)7 – 2 =5

*Lưu ý: HS M1, M2 nêu bài tốn và 1

“ Còn lại 5 con thỏ”.

phép tính nhưng HS M3, M4 có thể nêu các

cách nêu bài tốn khác nhau và phép tính

khác nhau.

* Kết luận: Với mỗi bức tranh nào ta cũng

có nhiều cách nêu bài tốn và cách nêu phép

tính khác nhau.

Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho

HS M3, M4)

- Cho HS làm vở.4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

- Cho HS chơi : “Đúng sai”.

- GV nêu cách chơi, luật chơi.

- GV nhận xét, phân thắng thua.

- Gọi HS đọc lại bảng trừ 10.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS ôn lại bài và cùng người thân học

thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 .

Xem trước bài: Luyện tập chung.

Tên GVBài 1: Số ?

1 + .7. = 8 ..10 - 6 = 4 2 + 8= 10

5 + ..4. = 9 10. - 3 = 7 10 + 0 = 8

* Bài 2:

1<9

5+2=2+5

10 > 0

10 - 4 < 2 + 4

* Bài 3:

Có : 10 quả táo

Đã ăn: 3 quả táo

Còn: ... quả táo?

10 – 3 = 712 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2017 - 2018----------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................Thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2017

Tiếng Việt:

TIẾT 5, 6: LUYỆN TẬP

----------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................--------------------------------------------------------------Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

I- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Biết cấu tạo của các số trong phạm vi 10.

-Thực hiện được cộng ,trừ , so sánh các số trong phạm vi 10.

-Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích cấu tạo của các số trong phạm vi 10 vàkĩ năng

thực hiện được cộng , trừ , so sánh các số trong phạm vi 10; kĩ năng viết được phép

tính thích hợp với hình vẽ.

3. Thái độ: Giáo dục HS lòng u thích, say mê học mơnTốn.

- Nhận dạng được hình vẽ. Làm BT 1, 2 (dòng 1), 3, 4.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi phương pháp

thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: bảng phụ

- Học sinh: Vở Toán, sách giáo khoa.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA

TRỊ:3. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

Tên GV13 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2017 - 2018* Cách chơi: 1 bạn lên điều khiển trò chơi và làm trọng tài . Bạn đó đưa ra

1 số câu hỏi để các bạn tìm nhanh kết quả của các phép tính cộng, trừ trong

phạm vi các số mà các em đã được học. HS mỗi em được trọng tài gọi có

nhiệm vụ trả lời 1 phép tính của bạn điều khiển. Nếu bạn nào trả lời sai câu

- HS

hỏi của bạn thì bạn đó phải hát tặng cả lớp 1 bài.

chơi

- GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài...

2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

* Mục tiêu: Biết cấu tạo của các số trong phạm vi 10. Thực hiện được cộng ,trừ , so

sánh các số trong phạm vi 10. Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.

* Cách tiến hành: Giao nhiệm vụ HS làm bài tập1, 2 (dòng 1), 3, 4.

* Bài 1: HS thực hiện cá nhân ra vở,

chia sẻ trước lớp.

a. Cho HS làm vở rồi gọi HS lên bảng- HS làm và chia sẻ trước lớp.chia sẻ.

- Gọi HS đọc y/c- Tính

4

6

109

2

75

3

88

7

1- GV nhận xét.

a. Khi làm các phép tính cột dọc cần lưu ý

- Đặt các số thật thẳng cột.

điều gì?

- HS chơi trò chơi.

b.Cho HS chơi trò chơi: “Bắn tên”.

* Kết luận: Tính từ trái sang phải. Lấy số - Nhận xét.

thứ nhất cộng với số thứ hai được bao

nhiêu cộng tiếp số thứ ba, kết quả viết sau

dấu bằng.

* Bài 2(dòng 1) HS thực hiện cá nhân ra

vở, chia sẻ trước lớp.

- Bài y/c gì ?- Điền số vào chỗ chấm.- 8 bằng mấy cộng với 5 ?8 = 3+59 = 10-17=0+79 bằng 10 trừ đi mấy ?

- GV nhận xét

* Bài 3: HS thực hiện cá nhân ra vở,

chia sẻ trước lớp.

- Gọi HS đọc y/c bài toán.

Tên GV- 1 HS đọc.

14 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2017 - 2018- Muốn biết số nào lớn nhất, số nào nhỏ- So sánh các số.nhất ta phải làm như thế nào ?- HS khác nghe và nhận xét.- Gọi 1 số HS đứng tại chỗ nêu miệng.a- số 10

b- số 2- GV nhận xét

* Bài 4: HS thực hiện cá nhân ra vở,

chia sẻ trước lớp.

- HS đọc đề bài.

- HS đọc tóm tắt, đặt đề tốn và viết phép- 2 HS đọc

- Bài tốn: Hải ni 5 con gà, mẹ chotính thích hợp.thêm 2 con gà nữa. Hỏi Hải có tất cả*Lưu ý: HS M1, M2 nêu bài toán và 1mấy con gà ?phép tính nhưng HS M3, M4 có thể nêu5+2=7các cách nêu bài tốn khác nhau và phép

tính khác nhau.

* Bài 1: Số ?

* Kết luận: Với mỗi bức tranh nào ta

1 + .1+ 6. = 8

10 – 6 - 2 = 2

cũng có nhiều cách nêu bài toán và cách

5+2+1= 8

10. - 3 + 0 = 7

nêu phép tính khác nhau.

* Bài 2:

nhận xét

1<9

5+2=2+5

10 > 0

10 - 4 < 2 + 4

Bài tập phát triển năng lực: ( Dành

cho HS M3, M4)

* Bài 3:

- Cho HS làm vở.

Có : 9 con cá

Thêm: 1 con cá

Còn: ... con cá?

9 + 1 = 10

4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

+ Trò chơi: Bắn tên.- HS chơi- Nhận xét chung giờ học.

- Ôn lại bài chuẩn bị cho tiết kiểm tra.- HS nghe và ghi nhớ.-----------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................--------------------------------------------------------Tên GV15 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2017 - 2018Thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2017

Mĩ thuật:

BÀI 8: BÌNH HOA XINH XẮN ( T1)

( GV chuyên)

--------------------------------------------------------Tiếng Việt:

TIẾT 7, 8: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017

Tiếng Việt:

TIẾT 9, 10: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

---------------------------------------------------------------------------Thủ cơng

GẤP CÁI VÍ ( tiết 1 )

I.MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: - Học sinh biết cách gấp cái ví bằng giấy.

- Gấp được cái ví bằng giấy .

- HS M1, M2 gấp cái ví có thể chưa đều.

– HS M3, M4 gấp và dán được cái ví bằng giấy nháp. Các nếp gấp tương đối đều,

thẳng, phẳng.

2. Kĩ năng: Rèn HS khéo tay khéo léo, chăm chỉ.

3. Thái độ: Giáo dục tính kiên trì, chịu khó cố gắng hồn thành sản phẩm.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực

hành luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV : Ví mẫu, một tờ giấy màu hình chữ nhật.

- HS : Giấy màu, giấy nháp,1 vở thủ công.

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. Hoạt động khởi động: ( 3’)

- Cho HS hát .

- GV giới thiệu ghi đầu bài- HS hát

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

* Mục tiêu: - Học sinh biết cách gấp cái ví bằng giấy nháp.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm đôi, hoạt động chia sẻ cả lớp

a : Giới thiệu gấp cái ví:

- Giáo viên cho học sinh quan sát ví mẫu.

- Học sinh quan sát mẫu, phát biểu,

- Hỏi :Ví có mấy ngăn đựng? Ví được gấp

nhận xét.

Tên GV16 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2017 - 2018từ tờ giấy hình gì?

b : Giới thiệu cách gấp : Hướng dẫn cách gấp

Giáo viên hướng dẫn mẫu cách gấp,thao

tác trên giấy hình chữ nhật to.

- Học sinh quan sát giáo viên làm

 Bước 1 : Gấp đôi tờ giấy để lấy đường

dấu giữa,lấy xong mở tờ giấy ra như ban đầu. mẫu và ghi nhớ thao tác làm.

 Bước 2 : Gấp mép hai đầu tờ giấy vào

khoảng 1 ô.

 Bước 3 : Gấp tiếp 2 phần ngoài vào

trongs ao cho 2 miệng ví sát vào đường dấu

giữa. Lật hình ra mặt sau theo bề ngang,gấp

2 phần ngoài vào trong cho cân đối giữa bề

dài và bề ngang của ví .

3. Hoạt động luyện tập thực hành : (15 phút)

* Mục tiêu: - Gấp được cái ví bằng giấy nháp.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động chia sẻ trước lớp

a. Giáo viên cho HS nêu lại các bước gấp

- Học sinh nhắc lại quy trình gấp cái

được cái ví.

ví.

b. Cho HS thực hành trong nhóm đơi.

- Học sinh thực hành trên giấy

nháp.

- Học sinh thực hành, giáo viên quan sát,

nhắc nhở.

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ các em M1,

M2.

- Hướng dẫn các em làm tốt ra giấy nháp.

4. Hoạt động tiếp nối : ( 2’)

- Gọi học sinh nhắc lại các bước gấp cái ví.

- Tinh thần,thái độ học tập và việc chuẩn bị đồ dùng học tập của học sinh.

- Chuẩn bị giấy màu, đồ dùng học tập,vở thủ cơng để gấp ví đẹp ở tiết 2.

----------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................---------------------------------------------------------------Toán

KIỂM TRA ĐKCKI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày 18/12/2017

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tên GV17 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2017 - 2018.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....Tuần 17

Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2017

Tiếng Việt

BÀI 69 : ĂT - ÂT

I/ MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Ngày chủ nhật.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đọc, viết và luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần im,

um.

Tên GV18 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2017 - 20183.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1. Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc: ca hát

bãi cát

hạt cát

sát sàn sạt

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS thi đọc.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: : : Đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp

- Phát âm: ăt, ât

- Ghi vần

- HS đọc lại theo giáo viên: ăt, ât

*Dạy ăt:

- Nhận diện vần

- Vần ăt bắt đầu bằng ©m ă, kết thúc

- Ghộp vn, đỏnh vn, đọc trơn

bng âm t

- HS ghộp vn t

- - t - t.-ăt

- Cô có vần ¨t, muèn cã tiếng mặt em - Thêm chữ m v du nng.

thêm âm gì và dấu gì?

- Cho HS ghép vần, đánh vần ,đọc - c trn t: ra mt

- HS đọc toàn phần cá nhõn,

trơn

nhúm T

-GV cho HS nhận xét tranh, đa từ

khóa : rửa mặt

- Ging nhau ®Ịu kÕt thóc b»ng

- Giải nghĩa: rửa mặt

©m t, khác ăt bắt đầu bằng

*Dạy vần ©t

ă, ât bắt đầu bằng aâ.

(tương tự như vần ăt)

- So sánh vần ăt và vn õt

-GV cho HS đọc toàn bảng cá - HS tìm tiếng chứa vần mới

học

nhân, đồng thanh

- HS c t: (cá nhân, nhóm, tổ, lớp)

19 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân Thi

Tên GVGiáo án tổng hợp lớp 1 A

*Từ ngữ ứng dụng:

- Giới thiệu từ

- Giải nghĩa từ: bắt tay, mt ong

- GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm

* Viết bảng con

- Viết mẫu

- Giảng cách viết

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị

trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o.

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

TIẾT 2:

3. Hoạt động thực hành: (30 phút)Năm học 2017 - 2018

- Đọc toàn bài ( 4 em)

ng thanh mt ln

- HS vit trên không, bng con: ăt, ât,

rửa mặt, đấu vật* Mục tiêu: : Đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu

vật; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Ngày

chủ nhật.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp

đôi, hoạt động cả lớp

* Luyện tập :

* Luyện đọc

- HS lần lượt đọc :

- Luyện đọc vần mới ở bảng tiết 1

ăt – mặt – rửa mặt

ât – vật – đấu vật

- Hướng dẫn đọc đoạn thơ.

- HS đọc từ ngữ ứng dụng

GV đưa tranh

(cá nhân, nhóm, lớp)

- Quan sát tranh nhận xét nội dung

- Đọc thầm đoạn thơ, ứng dụng, tìm

tiếng mới: mắt.

- Đọc trơn đoạn thơ ( 5 em)

- Quan sát, nhận xét.

* Luyện viết

- HS viết vào vở tập viết

- Hướng dẫn cách viết : ăt, ât

- Phân biệt chữ viết: ăt, ât, có gì khác với at

(nét nối giống at, lưu ý vị trí dấu mũ)

- Ngày chủ nhật

- Viết mẫu: ăt, ât

- Các em cùng bố mẹ đi chơi công viên.

- Hướng dẫn viết từ: rửa mặt, đấu vật.

- HS phát biểu tự nhiên

- GV theo dõi, uốn nắn .

- GV thu 1 số vở chấm , nhận xét

- HS phát biểu tự nhiên

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị

-Hs đọc SGK.

trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o.

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

* Luyện nói

- Chủ đề gì?

- Tranh vẽ gì?

20 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân Thi

Tên GVGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2017 - 2018- Em còn được bố mẹ dẫn đi chơi ở nơi nào

khác nữa?

- Em có thích ngày chủ nhật khơng? Vì sao?

* Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu.

HS M3, M4 nói trước lớp tự tin và nói lưu

lốt.

4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

- Gọi HS đọc SGK

- NhËn xÐt tiÕt häc

- DỈn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài

sau .

---------------------------------------------------------IU CHNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2017

Tiếng Việt

BÀI 70 : ÔT -ƠT

I/ MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Đọc được: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt; từ từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được : ôt, ơt, cột cờ, cái vợt.

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Những người bạn tốt.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đọc, viết và luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần ơt, ơt.Rèn tư thế đọc đúng cho HS

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt.

- Giáo dục BVMT ở bài ứng dụng: HS cảm nhận được vẻ đẹp, ích lợi của cây xanh;

có ý thức BVMT thiên nhiên.

II. CHUẨN BỊ:1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1. Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:2. HĐ khởi động: (3 phút)Tên GV21 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2017 - 2018- Cho HS thi đọc:đôi mắt

rửa mặt

thật thà

bắt tay

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS thi đọc.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: Đọc được: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được : ôt, ơt, cột cờ, cái vợt.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp

Tiết 1

* Dạy ơt:

- Nhận diện vần

- Phân tích vần ơt

- Đánh vần- Phát âm

- Bắt đầu bằng chữ ô, kết thúc bằng chữ

t

- ô - tờ - ôt

- HS ghép vần ôt

- HS ghép tiếng : cột

- Đánh vần, đọc trơn

- Phân tích tiếng cột

- Đọc trơn: cột cờ

- Đọc trơn: ôt, cột, cột cờ

- Phát âm vần

- Đánh vần, đọc trơn

- Phân tích vần ơt

- Giống nhau t, khác nhau ơ, ơ

- Ghép tiếng: vợt

- Đọc trơn từ: cái vợt

- Đọc trơn: ơt, vợt, cái vợt- Ghép vần

- Tạo tiếng mới: cột

-Giaûi nghóa từ: cột cờ

*Dạy vần ơt:

- So sánh vần ơt và vần ơt

- Tạo tiếng mới: vợt

- Cái vợt dùng làm gì?

*Từ ngữ ứng dụng:

- Giới thiệu từ

- Giải nghĩa từ: cơn sốt, ngớt mưa...

- Hướng dẫn đọc trơn tiếng, từ.

Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ,

Hs M3, M4 đọc trơn các vần, các từ tốt.

*Viết: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt.

- Viết mẫu, giảng cách viết

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh

đúng vị trí, viết khoảng cách các chữ

bằng con chữ o. HS M3, M4 viết đẹp, nét

chữ mềm mại.

TIẾT 2:

3. Hoạt động thực hành: (30 phút)

Tên GV- HS đọc từ: (cá nhân, lớp)

- Tìm tiếng mới

- Đọc trơn tiếng, từ

- HS viết bảng con: ơt, ơt, cột cờ, cái

vợt

-Thi tìm nhanh22 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

×