1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Tình trạng Vị trí Chức năng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


Đất đô thị là đất nội thành phố và nội thị xã. Đối với các thị trấn, diện tích đất đơ thị được xác định trong giới hạn diện tích đất xây dựng, khơng bao gồm diện tích đất nơng
nghiệp.

5. Các tình huống ảnh hưởng đến sự phát triển đơ thị


Theo Lê Quang Trí , 1999 thì: Sự khác biệt lớn đối với các đô thị trên thế giới thường thì tự bản thân cũng cho thấy
như: nhỏ, lớn, trung bình, củ hay mới, tăng trưởng hay suy thối; đơng đúc hay còn khơng gian dự trữ; và được điều hành dưới những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, tơn giáo và
văn hóa khác nhau. Có rất nhiều tình huống ảnh hưởng lên sự hình thành đơ thị theo khơng gian, và những tình huống này đã giữ vai trò quan trọng trong việc quy hoạch hồn chỉnh
đơ thị.

5.1 Tình trạng


Tình trạng về tính địa lý của Thành phố thì khơng chỉ quan trọng trong vị trí ban đầu mà còn ảnh hưởng đến chức năng và dạng hình của Thành phố tự nhiên. Tùy theo sự sáng
lập ban đầu mà chức năng có thể thay đổi và thay đổi theo vị trí.

5.2 Vị trí


Vị trí là sự quan tâm quan trọng thứ hai trong việc thành lập và phát triển Thành phố. Sự hiện diện của đất dốc xác định mẫu hình thốt nước ngập. Khi độ dốc của khu vực
vượt quá phần trăm cho phép thì các hệ thông giao thông trong Thành phố phải được hình thành theo đường đồng cao độ để cho các phương tiện giao thông dễ dàng lưu thông trong
di chuyển và cũng có những biện pháp giảm tốc độ trong các khu vực này. Ngồi ra đặc tính địa chất có vị trí cũng ảnh hưởng đến chi phí trong quá trình xây dựng và nền xây
dựng.

5.3 Chức năng


Chức năng của Thành phố là nền tảng chính trong các đặc tính ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong việc điều hành và phát triển Thành phố. Nó có thể là nơi thuận tiện cho chế
tạo và vận chuyển hàng hóa, hay phục vụ như là trung tâm thương mại, dịch vụ, trung tâm giáo dục và nghiên cứu. Chức năng nó có thể là thủ đơ của quốc gia hay của vùng, khu nghĩ
ngơi, khu quân sự, khu tôn giáo hay khu nghĩ ngơi về hưu cho cộng đồng. Những chức năng khác nhau được trình bày theo cách riêng biệt hay có sự kết hợp với nhau bởi sự định
- 8 -
cư của con người. Mục đích ban đầu có thể bị thay đổi và tùy thuộc vào chức năng cơ bản mà nó lệ thuộc nhiều đến tự nhiên và số lượng dân cư.
Thơng thường thì Thành phố đa chức năng thì sẽ mạnh về kinh tế và ít bị gãy đổ do các hậu quả phát triển khơng tốt đẹp của một chức năng nào đó. Điều này cho thấy tại sao
các Thành phố thường tìm kiếm sự đa dạng hóa trên nền tảng kinh tế. Như vậy khi có một ngành kinh tế bị suy thối thì khơng hay ít ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất hay kinh
tế khác. Nói chung, chức năng cơ bản của Thành phố được phản ánh bởi cuộc sống kinh tế, chính trị, xã hội, trong các dặc tính tự nhiên của nó và sự sắp đặt khơng gian.

5.4 Lịch sử và văn hóa


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×