1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Ảnh hưởng của cơng trình đơ thị Ảnh hưởng của thực lực kinh tế đơ thị đối với quy mơ đơ thị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


6.1.3 Tài nguyên năng lượng


Tài nguyên năng lượng có sh nhất định đối với quy mô phát triển đô thị, nó chủ yếu gồm có than đá, dầu mỏ, điện lực
Đơ thị là một cơ thể sống nó cần phải dựa vào cung ứng các nguồn năng lượng để tồn tại và phát triển. Ở thời kỳ đầu của đô thị hóa khi mà nền kinh tế kỹ thuật, giao thơng
còn chưa phát triển, thường ở những nơi đó có nguồn năng lượng tương đối phong phú, quy mơ hình thành đô thị cũng tương đối lớn. Nhưng nguồn năng lượng có tính vận chuyển
tương đối mạnh mẽ đặc biệt là năng lượng hiện đại của đô thị lấy điện năng làm chủ lực, giá thành vận chuyển tương đối thấp do vậy nguồn năng lượng không phải là nhân tố hạn
chế nghiêm khắc với quy mô đô thị.
6.2 Ảnh hưởng của vị trí 6.2.1 Vị trí giao thơng
Đơ thị là hệ thống mang tính mở cửa, nó chỉ có trao đổi năng lượng với bên ngòai mới duy trì được sự sống còn và phát triển của bản than. Giao thông trở thành phương tiện
và môi giới cơ bản để đơ thị trao đổi năng lượng với bên ngồi. Dựa vào giao thông vận tải để giải quyết việc bổ sung năng lượng cần thiết cho đô thị, thu dọn các vật phế thải sau khi
đô thị tiêu dung năng lượng; cũng như dựa vào giao thông vân tải thực hiện việc tụ hội nguồn tài nguyên trong khu vực đô thị, khuyếch tán công năng của đô thị ra bên ngồi.
Như vậy, ưu việt cảu hệ thơng giao thơng có thể mở rộng phạm vi hoạt động của đơ thị, tăng nhanh quy trình đổi mới đơ thị, thúc đẩy việc mở rộng với nhịp độ cao của quy mơ
phát triển đơ thị. Ngược lại, trong tình hình vị trí địa lý giao thơng bất lợi, sự giao lưu giữa đơ thị với bên ngồi khơng thuận lợi sẽ khó có điều kiện để hình thành những đơ thị có quy
mơ tương đối lớn, tức nhiên tốc độ phát triển của quy mô đô thị cũng chậm lại.

6.2.2 Vị trí địa lý kinh tế


Vị trí địa lý kinh tế có tác dụng lớn đối với sự phát triển cuả đô thị và mở rộng quy mô đô thị. Vị trí địa lý có lợi của một đơ thị sẽ rất nhanh dẫn đến sự hưng thịnh và mở rộng
quy mơ phát triển của đơ thị đó.

6.3 Ảnh hưởng của cơng trình đơ thị


- 11 -
Các mặt hoạt động sản xuất và sinh hoạt đơ thị có thể được tiến hành bình thường và có hiệu quả trong điều kiện có đủ các cơng trình đơ thị cần thiết. Mối quan hệ giữa quy mơ
đơ thị với cơng trình đơ thị được biểu hiện qua 3 hình thái cơ bản sau: - Loại hình song song
Điều này chỉ rõ mức độ cung cấp cơng trình hạ tầng đơ thị và cơng trình nhà ở đơ thị về đại thể phù hợp với cầu của quy mô dân số đô thị và các hoạt động kinh tế xã hội hiện có
của đơ thị. Do đó mà quy mơ đơ thị có thể cùng thích ứng với cơng trình đơ thị, biểu hiện thành một mối quan hệ cân đối ăn khớp nhau.
- Loại hình đi trước một bước Điều này chỉ ra mức cung cấp cơng trình đơ thị vượt quá lượng cầu của quy mô dân số
đô thị và các hoạt động kinh tế xã hội hiện có của đơ thị. Trạng thái khơng cân đối của loại hình đi trước một bước cung cấp cơ sở cơng trình và điều kiện cơng trình cho sự phát triển
đơ thị và mở rộng một bước quy mơ đơ thị. Tình hình này thường hay xuất hiện tương đối nhiều ở các đô thị mới xây dựng hoặc đô thị trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm.
- Loại hình tụt hậu Điều này có nghĩa là quy mơ cơng trình đô thị không thể đáp ứng được lượng cầu cảu
quy mô dân số đô thị và các hoạt động kinh tế xã hội hiện có của đơ thị. Loại hình này là nguyên nhân trực tiếp làm nảy sinh các vấn đề của đơ thị thiếu thốn các cơng trình hạ tầng
đô thị và nhà ở đô thị, việc mở rộng quy mô đô thị vượt quá rất nhiều lần việc tăng trưởng các cơng trình đơ thị biểu hiện sự tụt hậu nghiêm trọng của các cơng trình đơ thị, dẫn đến
sự xuất hiện của nhiều vấn đề nổi cộm của đô thị.

6.4 Ảnh hưởng của thực lực kinh tế đô thị đối với quy mô đô thị


Sự tăng trưởng quy mô đô thị được tiến hành song song với q trình hoạt động kinh tế đơ thị ngày càng phong phú, đa dạng và quy mô xây dựng cơng trình đơ thị ngày càng mở
rộng. Phát triển kinh tế đơ thị và mở rộng cơng trình đơ thị đều đòi hỏi phải đầu tư một lượng vốn lớn. Sự phát triển của một đơ thị nào đó, ngồi một lượng vốn ít ỏi do nhà nước
trực tiếp đầu tư phần còn lại chủ yếu dựa vào khả năng tích lũy của bản thân đơ thị. Do vậy, thực lực kinh tế hiện có của đơ thị có tác dụng chế ước nhất định đối với việc mở rộng
quy mơ đơ thị.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐƠ THỊ HĨA


- 12 -

1. Đơ thị hóa


Trên thế giới hiện nay có rất nhiều cách hiểu khác nhau về đơ thị hóa: - Đơ thị hố là q trình phát triển đô thị ở một quốc gia. Bao gồm việc mở rộng các đơ
thị hiện có và hình thành các đơ thị mới. Đây là quá trình tập trung dân số vào các đơ thị.
- Đơ thị hố là một tiến trình tất yếu, nâng cao săng suất lao động; tái định cư trên quy mơ quốc gia; tái bố trí sử dụng đất đai; cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân
dân. - Đơ thị hóa là sự tập trung của dân số Eldridge, 1942;
- Đơ thị hóa là q trình lan tỏa của văn hóa đơ thị đến vùng nơng thơn; - Đơ thị hóa là q trình di dân vào Thành phố và hội nhập theo phong cách sống của
Thành phố; - Đơ thị hóa là quá trình mà tỷ lệ người sống ở các khu đơ thị ngày càng tăng Hsing,
1982; - Đơ thị hóa là q trình phát triển các vùng đơ thị…
- Để đánh giá q trình đơ thị hố dựa vào 02 tiêu chí: Mức độ đơ thị hố: Số dân đơ thịTổng số dân và
Tốc độ đơ thị hố: Số dân cuối kỳ-Số dân đầu kỳSố dân đầu kỳN.

2. Sự phát triển của đơ thị hóa


Theo Lê Quang Trí, 1999 thì: Q trình đơ thị hóa diễn ra song song với hoạt động phát triển khơng gian kinh tế
xã hội. trình độ đơ thị hóa phản ánh trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, của nền văn hóa và phương thức tổ chức cuộc sống xã hội.
Q trình đơ thị hóa cũng là một q trình phát triển về kinh tế xã hội, văn hóa và khơng gian kiến trúc. Nó gắn liền với tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự phát triển của các
ngành mới. Quá trình đơ thị hóa có thể được chia thành 3 thời kỳ: •
Thời kỳ tiền cơng nghiệp Trước thế kỷ XVIII Đơ thị hóa phát triển mang đặc trưng của nền văn minh nông nghiệp. Các đô thị
phân tán quy mô nhỏ phát triển theo dạng tập trung, cơ cấu đơn giản. Tính chất đơ thị lúc bấy giờ chủ yếu là hành chính, thương nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp.
- 13 -

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×