1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Tiền đề thứ nhất Tiền đề thứ hai

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


+ Tỷ lệ phổ cập điện thoại - Kích cở đơ thị
+ Quy mơ đơ thị: diện tích, tổng dân số + Vị trí khu vực đơ thị: cự ly, thời gian cách trung tâm đô thị
+ Hoạt động kinh tế đơ thị: thu nhập tài chính năm, tỷ suất hàng hóa cơng nghiệp, tỷ suất tiêu thụ hàng hóa, tỷ lệ diện tích đất canh tác, tỷ lệ phổ cập điện thoại.
+ Tựu nghiệp đô thị: số người tựu nghiệp của khu vực thứ 3, tỷ lệ số người quản lý, tỷ lệ số người làm thuê.
+ Tăng trưởng dân số đô thị: tỷ lệ tăng trưởng dân số, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ số người tựu nghiệp

5. Tiền đề của đô thị hóa


Bất luận đơ thị hóa loại hình tập trung hay loại hình phân tán, đều biểu hiện mối quan hệ qua lại của sự phát triển biến đổi giữa đô thị và nông thôn. Đô thị trước hết được
hưng thịnh tại khu vực có phân cơng nơng nghiệp hồn thiện và kinh tế nơng thơn phát triển, đồng thời hình thái và trình độ của kinh tế nơng thơn ln ln quan hệ với tốc độ và
trình độ của đơ thị hóa. Do vây, sự phát triển của kinh tế nông thôn là tiền đề quan trọng nhất của phát triển đơ thị hóa.

5.1 Tiền đề thứ nhất


Sự phát triển của sức sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn không chỉ cần bảo đảm cung cấp các loại nông phẩm cần thiết cho sản xuất và cho sinh hoạt đơ thị mà còn
phải chuẩn bị sức lao động cần thiết cho sự phát triển kinh tế đơ thị. Vì vậy, trong một khu vực tương đối độc lập, sự phát triển của đô thị háo trực tiếp chịu sự chế ước của sự phát
triển sức sản xuất nông nghiệp. Sự phát triển của sức sản xuất nông nghiệp được biểu hiện tập trung trên 3 mặt:
- Sự sâu sắc hóa của phân cơng trong nơng nghiệp, sự phát triển và chun mơn hóa của các ngành nơng nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp dần dần thay thế độc
canh lương thực. - Sự phát triển của khoa học kỹ thuật nông nghiệp, nhất là việc gia tăng công cụ sản
xuất mới, kỹ thuật nuôi trồng mới và sản phẩm mới. Như vậy, mới có thể làm cho
- 17 -
một số lượng sức lao động tách khỏi hệ thống sản xuất nông nghiệp, trở thành đội quân hậu bị của lực lượng đô thị.
- Sản phẩm nông nghiệp phong phú đa dạng, chỉ trong điều kiện nông nghiệp cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, sự phát triển của các ngành phi nơng nghiệp mới
có tiền đề vật chất.

5.2 Tiền đề thứ hai


Sự biến đổi của quan hệ thành thị nông thôn, quan hệ giữa nông thôn bà đô thị không chỉ giới hạn ở sự phát triển của chỉ riêng kinh tế nông thôn. Trong điều kiện kinh tế
xã hội nhất định, tác động của nông thôn và đơ thị là bổ sung lẫn nhau, do đó mà thúc đẩy sự biến đổi của hệ thống đô thị.
Tác dụng của kinh tế nông thôn đối với đô thị được biểu hiện chủ yếu trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm và nguyên liệu nông sản cần thiết cho sinh hoạt và sản
xuất của đơ thị, còn đơ thị tác động đến nông thôn qua 4 mặt: - Thực hiện trao đổi sản phẩm vật chất, đổi công nghệ lấy nông phẩm.
- Cung cấp công cụ và kỹ thuật sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa nơng thôn phát triển.
- Tổ chức phục vụ thương nghiệp, văn hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nơng thơn.
- Thực thi chính sách thống nhất lãnh đạo trong khu vực, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa đơ thị và nơng thôn.
Quan hệ vận động của sự tác động qua lại giữa thành thị và nơng thơn thường quyết định trình độ và phương hướng phát triển kinh tế của toàn bộ nông thôn, tức là sự phụ
thuộc của nông thôn vào thành thị Phạm Ngọc Côn, 1999

III. Các khu chức năng đơ thị và cách bố trí


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×