1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Các loại hình khu cơng nghiệp Ngun tắc bố trí khu cơng nghiệp đơ thị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


- Khu trung tâm đô thị - Khu đất giao thông đô thị
- Khu cây xanh - Khu đất đặc biệt

2. Cách bố trí các khu chức năng đơ thị


Theo Lê Quang Trí, 1999 thì các khu chức năng đơ thị được bố trí như sau:

2.1 Khu cơng nghiệp


Khu đất công nghiệp trong đô thị bao gồm đất xây dựng các xí nghiệp cơng nghiệp và tiểu thủ cơng nghiệp được bố trí tập trung thành từng khu vực, trong đó tính cả đất
giao thơng nội bộ, các bến bãi hoặc các cơng trình quản lý phục vụ các nhà máy. Khu đất công nghiệp là thành phần quan trọng của cơ cấu đô thị đồng thời là một
yếu tố quan trọng trong sự hình thành và phát triển đơ thị. Do yêu cầu về sản xuất và bảo vệ môi trường sống, để tránh những độc hại của sản xuất công nghiệp, một số cơ sở
sản xuất phải được bố trí bên ngồi Thành phố, được cách ly với khu vực khác. Ngược lại, một số loại xí nghiệp công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp mà sản xuất khơng ảnh
hưởng xấu đến mơi trường thì có thể bố trí ngay trong khu dân dụng Thành phố.

2.1.1 Các loại hình khu cơng nghiệp


- Tổ hợp cơng nghiệp hồn chỉnh dưới hình thức liên hiệp hóa dây chuyền cơng nghệ - Khu công nghiệp hỗn hợp đa ngành là khu cơng nghiệp tập trung hình thành trên cơ
sở 1-2 xí nghiệp chế tạo máy lớn và các nàh máy dây chuyền chun mơn hóa có kèm theo các cơng trình phụ trợ khác bên cạnh
- Khu cơng nghiệp tổng hợp chun ngành bao gồm các xí nghiệp cơng nghiệp nhẹ và thực phẩm cùng các cơng trình phụ trợ.
- Khu công nghiệp tập trung chế biến hàng xuất khẩu gọi tắt là khu chế xuất, được hình thành từ chiến lược phát triển kinh tế. Ở đây mục tiêu của nước chủ nhà và các
công ty xuyên quốc gia trùng hợp nhau. - Khu công nghiệp kỹ thuật cao là khu cơng nghiệp tạo ra sản phẩm có kỹ thuật cao
để tiêu thụ trên thị trường thế giới. Ngồi các khu cơng nghiệp lớn ở các thành phố còn có những khu cơng nghiệp sản xuất
địa phương ở các tỉnh hay thành phố có ảnh hưởng đến sự phát triển và tồn tại của đô thị tại
- 19 -
đó. Các khu cơng nghiệp này chỉ yếu là các ngành chế biến các sản phẩm nguyên liệu của địa phương hay phụ trách phần sơ chế.

2.1.2 Nguyên tắc bố trí khu cơng nghiệp đơ thị


- Các nhà máy xí nghiệp công nghiệp cần xây dựng tập trung thành từng cụm khu cơng nghiệp và bố trí ngồi khu dân dụng Thành phố. Phải đặt cuối hướng gió và
cuối nguồn nước nếu gần sông. Đảm bảo yêu cầu về giao thông, nước, điện và các dịch vụ khác.
- Đất xây dựng khu cơng nghiệp tùy thuộc vào tính chất quy mơ của xí nghiệp cơng nghiệp, có một số tiêu chuẩn sau đây thường được sử dụng:
• Đơ thị loại I
35 - 40 m
2
người •
Đơ thị loại II 30 – 35 m
2
người •
Đơ thị loại III 25 - 30 m
2
người •
Đô thị loại IV 20 - 25 m
2
người Theo tiêu chuẩn quy phạm thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị
- Các khu cơng nghiệp phải có các khu chức năng. - Khu cơng nghiệp có chất thải độc thì phải có khoảng cách ly hợp lý với các khu vực
xung quanh. - Các Khu cơng nghiệpcó chất phóng xạ hay sản xuất các chất nổ khơng được bố trí
trong đô thị - Khoảng cách giữa khu công nghiệp và các khu vực xung quanh phải được ngăn cách
bằng các băng cây xanh.

2.2 Khu kho tàng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×