1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Chức năng của đường giao thơng đơ thị Một số ngun tắc cơ bản về quy hoạch hệ thống giao thơng đơ thị Hình thức tổ chức mạng lưới giao thơng thành phố

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


Khái niệm khu trung tâm có tính chất chỉ vị trí khu đất trung tâm nơi kế thừa các di tích lịch sử hình thành đơ thị, có mật độ xây dựng tập trung cao về nhà ở, có trang thiết bị
hiện đại với các cơng trình cơng cộng về hành chính, văn hóa, thương mại, dịch vụ,…

2.4.1 Các bộ phận chức năng trong khu trung tâm đô thị


- Hành chính, chính trị - Y tế, bảo vệ sức khỏe
- Thương nghiệp, thương mại - Dịch vụ
- Thông tin liên lạc - Văn hoá nghệ thuật
- Giáo dục đào tạo - Thể thao
- Nghĩ ngơi du lịch - Tài chính, ngân hàng, tín dụng
- Nhà ở

2.4.2 Chọn vị trí xây dựng khu trung tâm


- Đảm bảo điều kiện giao thông thuận tiện - Phù hợp với điều kiện địa hình phong cảnh
- Có khả năng phát triển mở rộng

2.5 Khu đất giao thông đô thị


Giao thông đô thị là một bộ phận hết sức quan trọng trong thiết kế quy hoạch đô thị. Mạng lưới giao thông đô thị quyết định hình thái tổ chức khơng gian đơ thị, hướng phát
triển đô thị, cơ cấu tổ chức sử dụng đất đai và mối quan hệ giữa các bộ phận chức năng với nhau.

2.5.1 Chức năng của đường giao thông đô thị


- Vận chuyển hành khách và hàng hóa, bảo đảm lưu thông và đi lại hàng ngày của người dân, an tồn và nhanh chóng, bảo đảm mối liên hệ qua lại bên trong và bên
ngồi đơ thị được thuận lợi. - Mạng lưới đường giao thông phân chia đất đơ thị thành nhiều khu vực chức
năng, nó làm ranh giới cho các khu đất và các lô đất xây dựng trong và ngồi đơ
- 22 -
thị. Đường giao thông vành đai đô thị thường là ranh giới nội thị và ngoại thị. Đường phố chính trong đơ thị thường là ranh giới các khu vực ở và khu thương
mại

2.5.2 Một số nguyên tắc cơ bản về quy hoạch hệ thống giao thông đô thị


- Mạng lưới đường phố và giao thơng cơng cộng trong và ngồi đơ thị phải được thiết kế thành một hệ thống thống nhất, đảm bảo vận chuyển nhanh chóng, an
tồn. - Quy mơ, tính chất của hệ thống đường phải dựa vào yêu cầu vận tải hàng hóa,
hành khách và khả năng thơng xe của mỗi tuyến đường đối với các phương tiện giao thơng.
- Mỗi loại đường trong đơ thị có một chức năng riêng đối với từng loại đô thị. Những yêu cầy về kỹ thuật giao thông đặc biệt là ở các đầu mối chuyển tiếp giữa
các loại giao thông hoặc chuyển hướng đi lại của đường phải tuân thủ các chỉ tiêu quy định của nhà nước và quốc tế đối với một số loại hình giao thơng.
- Phải ln có đất dự phòng phát triển và hành lang an tồn cho các tuyến giao thơng vành đai, các tuyến chun dùng và những trục chính có khả năng phát
triển và hiện đại hóa. - Các đầu mối giao thông đối ngoại, các bến xe và bãi đổ xe phải liên hệ trực tiếp
thuận lợi với mạng lưới đường bên trong và bên ngoài để khu chuyển đổi phương tiện đi lại không trở ngại cho hành khách, không làm ảnh hưởng đến
sinh hoạt của đơ thị. Các cơng trình đầu mối giao thơng được bố trí trên các trục chính nối liền với trung tâm Thành phố.

2.5.3 Hình thức tổ chức mạng lưới giao thông thành phố


Các loại đường phố kết hợp với nhau tạo nên những mạng lưới đường giao thơng Thành phố có hình thức khác nhau, như:
- Hệ thống bàn cờ - Hệ thống bàn cờ có đương chéo
- Hệ thống tia và nan quạt - Hệ thống tia có vòng
- Hệ thơng tam giác
- 23 -
- Hệ thống lục giác - Hệ thống răng lược

2.6 Khu cây xanh


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×