1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

XU THẾ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


Những vấn đề cần nghiên cứu khi bố trí các cơng trình đặc biệt bao gồm: - u cầu sử dụng thuận tiện đối với mỗi cơng trình, cần xuất phát từ u cầu hoạt
động riêng của cơng trình để xác định vị trí hợp lý của nó, đồng thời không gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của Thành phố. Những cơng trình đòi hỏi cao
về giao thơng cần bố trí ở các tuyến đường hoặc đầu mối giao thơng chính của Thành phố.
- Xác định những nhu cầu kinh tế, kỹ thuật của các loại cơng trình để bố trí vị trí quy hoạch của nó một cách hợp lý. Những cơng trình có tính chất xã hội, chính
trị, u cầu quy mơ đất đai và kỹ thuật khơng phức tạp, có thể bố trí trong khu dân dụng Thành phố. Ngược lại, những cơng trình đòi hỏi về trang thiết bị kỹ
thuật phức tạp, diện tích xây dựng lớn thì nên bố trí ở vùng ngoại vi Thành phố. - Cần nghiên cứu ảnh hưởng của các cơng trình đó đối với mơi trường sống và
những vấn đề khác của Thành phố để tìm hiểu biện pháp xử lý thích hợp.

IV. XU THẾ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM


Theo Viện Chiến Lược Phát Triển – Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư, 2003 thì: Bước vào thế kỷ 21 thế giới diễn ra những biến đổi trên nhiều phương diện khác nhau,
trên góc độ đơ thị hóa cho thấy có nhiều biến đổi tác động đến sự hình thành và phát triển các đơ thị.
Trước hết, đó là q trình tăng trưởng kinh tế diễn ra theo xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành công nghiệp làm chuyển dịch đáng kể lực lượng lao động từ khu vực
nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ, tạo nên sự gia tăng nhanh chóng dân số khu vực đơ thị, các đô thị được phát triển nahnh cả về số lượng và quy mơ trên phạm vi
tồn thế giới. Trong một vài thập kỷ gần đây, nhịp độ tăng trưởng kinh tế nhanh, chuyển dịch theo
hướng từ Châu Âu sang Châu Á, tạo luồng di chuyển nguồn vốn đầu tư vào các nước Châu Ấ càng lớn, càng đẩy nhanh tốc độ phát triển của các nước Châu Á. Những tác động trên đã
thúc đẩy các nước Châu Á phát triển nhanh, nhiều đô thị lớn mức tập trung dân cư đã quá sức đối với hệ thống hạ tầng và mơi trường.
Cùng với q trình tăng trưởng kinh tế là quá trình hội nhập đã tạo cơ hội cho các đô thị lớn của các nước quan hệ chặt chẽ với nhau trên nhiều lĩnh vực. Trước hế, đó là sự liên hệ
- 25 -
ngày càng rộng của mạng lưới giao thơng vận tải và mạng bưu chính viễn thơng giữa các đơ thị, sự liên kết đó đòi hỏi các đô thị phải đáp ứng các yêu cầu của các mối quan hệ kinh
tế để tạo nên sự thống nhất trong một hệ thống toàn cầu, toàn khu vực, đó là những cơ sở để các đơ thị phát triển và mở rộng quan hệ với quốc tế. Cùng với q trình đó, các mối liên
hệ trong nước cũng được phát triển và mở rộng giữa các đô thị lớn với xung quanh tạo nên một guồng máy hoạt động liên hồn, trong đó mỗi đơ thị là một mặt xích.

1. Xu hướng đơ thị hóa và phát triển đô thị trên thế giới


Sự tăng trưởng ngành công nghiệp và dịch vụ là động lực đẩy nhanh quá trình đơ thị hóa, những ngành này phát triể gắn kết chặt chẽ với các đô thị hoặc các điểm đô thị, đồng
thời làm cơ sở để tăng nhanh lực lượng lao động phi nông nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất. Xu hướng đơ thị hóa phát triển nhanh và diễn ra ở châu Âu vào những năm cuối
của thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 20. Ở nữa cuối thế kỷ 20 xu hướng đô thị hóa được mở rộng ở nhiều châu lục và đan xen ở các nước phát triển và các nước đang phát triển.
Cho tới nay, các nước tư bản phát triển có tới 70 dân số sống ở đơ thị Hoa Kỳ:76, Anh: 89, Pháp: 73, Nhật: 78, Đức: 86, Canada: 78, Italia: 70. Các nước thuộc
khối ASEAN trong một vài thập kỷ trở lại đây có q trình đơ thị hóa diễn ra nhanh chóng và còn tiếp tục có xu hướng phát triển nhanh hơn.
Xu hướng phát triển đơ thị:
Q trình tăng nhanh dân số đơ thị đã tác động mạnh mẽ quá trình phát triển của hệ thống đô thị. Hiện nay trên thế giới tồn tại hai xu hướng phát triển đô thị:
- Xu hướng phát triển tập trung cao độ vào một số cực phát triển - Xu hướng phát triển hệ thống đô thị vệ tinh, làm đối trọng với các cực phát triển.
Xu hướng tập trung là xu hướng diễn ra ở nhiều nước đang phát triển, theo xu hướng này thì quá trình phát triển được tập trung vào một vài cực phát triển, các cực phát triển này
có những ưu thế về tài nguyên phát triển và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuận lợi. Vì thế, đã có những lợi thế để thu hút nguồn đầu tư trong và ngồi nước để phát triển. Đó là
những hạt nhân của nền kinh tế cả nước hoặc vùng kinh tế. Xu hướng tập trung thường được phát triển ở nhiều nước châu Á như: Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc,… Các nước này
chấp nhận trong giai đoạn đầu của quá trình cơng nghiệp hóa thì các đơ thị lớn được phát
- 26 -

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×