1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


3.2 Đất đồi núi
chưa sử dụng 0.00
0.00 0.00
3.3 Núi đá khơng
có rừng cây 0.00
0.00 0.00
Tổng diện tích tự nhiên Thành phố tăng so với năm 2000 là 412.18 ha. Trong đó: - Đất nơng nghiệp giảm: 486.25 ha
- Đất phi nông nghiệp tăng: 948.47 ha
- Đất chưa sử dụng giảm: 50.04 ha
Nhận xét:
Trên phần đất chuyên dùng gồm cả các loại: công viên, đường sá, cơ quan, đất công nghiệp kho tàng…. Từ số liệu bình quân đất thổ cư, ta thấy rằng để phù hợp tiêu chuẩn quy
phạm xây dựng đô thị, đất đai phát triển sẽ cần sử dụng thêm phần đất nông nghiệp cùng với việc tân dụng các loại đất khác xen kẽ trong đô thị như: bãi bồi, đất hoang,… trong quy
hoạch xây dựng cần cân nhắc giữa việc láy đất vườn và đất ruộng, có chính sách phù hợp để phát triển kinh tế vườn, đảm bảo chỉ tiêu đất đai cho từng khu chức năng, thỏa mãn việc
cải tạo xây dựng Thành phố đồng thời đảm bảo điều kiện ổn định cho các ngành sản xuất khác.
Khi lấy đất đã được cấp quyền sử dụng để phát triển đơ thị, cần có chính sách động viên, đền bồi thỏa đáng và nhất là cần đề xuất phương hướng chuẩn bị đất ở để tái định cư
các gia đình thuộc các khu vực giải tỏa xây dựng lại nhà ở.

3. Hiện trạng kinh tế


Theo báo cáo kinh tế - xã hội năm 2007 và báo cáo về thành tựu 8 năm xây dựng và phát triển Thành phố của UBND Thành phố Cà Mau, 2007 thì:

3.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế


Nền kinh tế thành phố phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao: bình quân hàng năm trong giai đoạn 1999 – 2007 đạt khoảng 17,44 bình qn tồn tỉnh 12,35. GDP
bình qn người năm 2007 đạt 17,286 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm 14,49 GDP năm 2007 tăng 3,38 lần so với năm 1998.
Giá trị sản xuất năm 2007 đạt 9.841 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 18,71; gấp 4,68 lần so với năm 1998.

3.2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế


- 47 -
Đã hình thành cơ cấu kinh tế cơng nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp. Năm 2007, tỷ trọng các lĩnh vực như sau: công nghiệp: 52,21, thương mại – dịch vụ: 39,21, nông nghiệp:
8,58 ứng với của tỉnh là công nghiệp – xây dựng: 31,08, thương mại – dịch vụ: 23,35, nơng nghiệp: 47,57. Theo đó, cơ cấu sử dụng lao động cũng có những chuyển
biến tích cực, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong Thành phố chiếm đến 76,2.

3.3 Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng


Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển nhanh và ổn định. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 9 năm là 44.169 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm là 21,46, giá trị sản
xuất năm 2007 tăng 4,73 lần so với năm 1998. Giá trị tăng thêm tồn ngành cơng nghiệp của Thành phố đóng góp khoảng 71 tổng giá trị cơng nghiệp tồn tỉnh.
Các thành phần kinh tế, các cơ sở sản xuất tiếp tục đầu tư vốn, lao động, đào tạo tay nghề, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, sản phẩm phong phú đa dạng.
Những ngành nghề, sản phẩm có giá trị sản xuất tăng khá là: chế biến thủy sản, chế tác kim loại, các sản phẩm từ composite,…..trong đó cơng nghiệp chế biến thủy sản được tập trung
đầu tư, đổi mới công nghệ, năng suất và chất lượng hàng thủy sản từng bước được nâng cao. Thành phố hiện có 1.433 cơ sở, tăng 242 cơ sở so với năm 1998, tốc độ tăng trưởng
bình quân hàng năm là 2,69; tổng số vốn đầu tư sản xuất năm 2007 trên 3.200 tỷ, sử dụng 18.415 lao động, tăng 7.970 lao động so với năm 1998, tăng bình quân hàng năm 6,50
Bảng I.4: Thống kê số cơ sở, lao động, tổng giá trị sản lượng qua các năm gần đây:
2000 2001
2002 2003
2004 2005
2006 2007
Cơ sở 1.342
1.392 1.396
1.403 1.433
1.470 1.473
1.433
Lao động 13.687
14.272 15.463
16.386 16.808
17.300 17.617
18.415
Tổng giá trị sản
lượng tỷ đồng
2.317 3.031
3.740 4.355
5.045 5.805
7.361 7.580
Các sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Thành phố Cà Mau bao gồm: thủy sản chế biến, xay xát lúa gạo, nước đá cây, đóng mới xuồng ghe, sản xuất
nước mắm, dệt chiếu, cơ khí sửa chửa,… Gần đây phát triển thêm một số ngành mới như: sửa chữa ô tô, sản xuất tăng phô đèn, phụ tùng phương tiện vận tải thủy,…
- 48 -
Hiện nay một số cơ sở sản xuất cơng nghiệp còn nằm xen kẽ trong khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt, môi trường đô thị và khó khăn trong việc mở rộng sản xuất, việc triển
khai xây dựng các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn còn chậm.

3.4 Thương mại - dịch vụ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×