1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Văn hóa – thể thao và truyền thanh Chính sách xã hội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


Tỷ lệ huy động học sinh đúng tuổi đi học đến trường đạt 99,9, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp đạt trên 95. Thành phố được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập
giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở và phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, đến nay Thành phố có 04 điểm trường đạt chuẩn Quốc gia.

4.2 Chăm sóc sức khỏe nhân dân


Mạng lưới y tế từ Thành phố đến xã – phường được tổ chức và hoạt động có hiệu quả. Thành phố hiện có 16 cơ sở y tế nhà nước, có 225 cán bộ y tế, trong đó có 45 bác sĩ. Ngồi
ra trên địa bàn còn có nhiều cơ sở y tế tư nhân, góp phần cho cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Bệnh viện đa khoa Thành phố được tiếp tục đầu tư xây dựng lại theo dự án cải tạo nâng cấp Trung tâm y tế được tỉnh phê duyệt, các trạm y tế xã – phường cũng từng bước được
đầu tư xây dựng bán kiên cố. Thành phố được tỉnh công nhận 10 xã – phường đạt chuẩn quốc gia về y tế xã phường 1,6,8, xã Tắc Vân, Định Bình, Tân Thành, An Xun, Lý Văn
Lâm, Hòa Tân, Hòa Thành; bình qn có 11 y bác sĩ1 vạn dân. Hội đông y, Hội chữ thập đỏ Thành phố phát huy tốt hiệu quả hoạt động, cứu trợ xã hội,
chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh cho nhân dân. Cơng tác dân số, kế hoạch hóa gia đình ln được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo,
góp phần giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,35 vào cuối năm 2007, năm 1998 là 1,7. Vận động Quỹ bảo trợ trẻ em trên 155 triệu đồng, cấp 3.766 thẻ khám bệnh cho trẻ
em dưới 6 tuổi.

4.3 Văn hóa – thể thao và truyền thanh


Thực hiện tốt cơng tác tun truyền chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị,…
Thành phố đã được tỉnh phê duyệt đề án văn hóa đơ thị đến năm 2010. Đến nay Thành phố đã công nhận 35.305 gia đình đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ 86,24; 110 ấp – khóm
văn hóa chiếm 94,33; 1215 xã – phường đạt chuẩn văn hóa chiếm 80; 403 cơ quan, cơng sở, trường học đạt chuẩn văn hóa, 54 khu dân cư và 18.226 gia đình văn hóa tiêu biểu.
Hồn thành quy hoạch 4 trung tâm văn hóa- thể thao, xây dựng kiên cố 23 trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp – khóm.
- 51 -
Phong trào thể dục – thể thao phát triển rộng khắp trên địa bàn, hàng năm đều tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, ngày Tết và các sự kiện quan trọng
khác, thường xuyên tham gia các giải thể thao cấp tỉnh, hỗ trợ các ngành tổ chức các hoạt động thể thao nhân các ngày kỷ niệm thành lập ngành. Phong trào thể dục buổi sáng được
nhân dân thành phố tích cực tham gia nhất là khu vực nội thành. Mạng lưới truyền thanh được quan tâm đầu tư, đến nay trên địa bàn đã xây dựng 14
trạm phát song FM với công suất từ 50W đến 150W trạm, với 193 cụm loa không dây và 1 trạm truyền thanh. Đài truyền thanh Thành phố được đầu tư khang trang hơn trước, thực
hiện thường xuyên hiệu quả việc tiếp âm và phát sóng Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh – truyền hình Tỉnh; thực hiện trang địa phương phát sóng trên Đài truyền hình Tỉnh
thứ hai hàng tuần.

4.4 Chính sách xã hội


Các chế độ chính sách đối với người có cơng được thực hiện khá tốt. Cơng tác xóa đói giảm nghèo được thực hiện bằng nhiều chương trình cụ thể, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn
3,23; thường xun chăm sóc trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng mái ấm tình thương để nuôi dạy trẻ em lang thang, thực hiện cấp sổ bảo hiểm y tế cho người nghèo
hàng năm. Công tác vận động lập quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, vận
động quỹ vì người nghèo... đã được các cấp, các ngành và nhân dân hưởng ứng tích cực, đạt chỉ tiêu trên giao.
Trong 9 năm, vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 11.346 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 588 căn nhà tình nghĩa, thực hiện tốt việc xây dựng tơn tạo nhà bia ghi danh liệt sĩ,
quy tập mộ liệt sĩ về nghĩa trang tỉnh, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ xây dựng mộ liệt sĩ gia đình, …. Vận động Quỹ vì người nghèo được 4, 651 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.217
căn nhà đại đồn kết. Năm học 2007- 2008, ngân hàng chính sách xã hội Cà Mau đã cho khoảng 5200 sinh
viên vay vốn tín dụng học tập với kinh phí lên đến 20,8 tỷ đồng.

4.5 Khoa học công nghệ - môi trường


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×