1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Nguồn nước Mạng lưới cấp nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


Mạng lưới đường giao thông nội ô hiện nay phát triển chủ yếu trong khu trung tâm Thành phố trên địa bàn phường 2 và phường 5. Các khu vực còn lại mạng lưới đường còn
rất thưa thớt, cần sớm đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân.

6.3 Cấp điện


Hiện trạng cấp điện của Thành phố Cà Mau theo phân viện quy hoạch đơ thị - nơng thơn Miền Nam, 2007 thì:

6.3.1 Nguồn điện


- Tỉnh Cà Mau hiện nhận điện từ nguồn điện lưới quốc gia qua tuyến cao thế 110KV được lấy từ trạm 220110kv – 250 MVA.
- Trạm 220KV được xây dựng tại xã Khánh An, trạm lấy nguồn bằng tuyến 220KV từ nhà máy điện Cà Mau đặt tại xã Khánh An, huyện U Minh, cách trung tâm Thành
phố Cà Mau 8km. Nhà máy điện Cà Mau là nhà máy tuốc bin khí chu kỳ hỗn hợp, gồm 2 tổ máy tuốc bin khí và 1 tổ tuốc bin hơi – chạy bằng khí được đưa từ mỏ
PM3 ở biển Tây Nam tới địa điểm xây dựng nhà máy – có tổng cơng suất 720 MW. - Năm 2001, ngành điện đầu tư xây dựng nhà máy điện Diezen tại xã Định Bình,
Thành phố Cà Mau. Nhà máy gồm 5 tổ diezen công suất 2.100 KWtổ và 5 tổ công suất 1.500 KWtổ nhà máy diezen chủ yếu làm nguồn dự phòng.

6.3.2 Phụ tải điện


Sản lượng điện thương phẩm của Tỉnh Cà Mau tăng khá cao, bình quân tăng 25,4 năm, chỉ tiêu cấp điện trên đầu người đạt bình quân 190 – 450 Kwhngườinăm.
Lưới điện phân phối trong Thành phố có 2 cấp điện áp: 15kv và 22kv, trong đó chủ yếu là cấp chủ yếu. Các đường dây xây dựng ở các vùng nhiễm mặn xuất hiện tình trạng ăn
mòn các thiết bị của trụ điện. Hành lang kỹ thuật lưới điện ở nội ô và ngoại thành hầu hết đều khơng đảm bảo an tồn. Các trạm phân phối đều là trạm ngoài trời.

6.4 Cấp nước


Theo cty cấp thoát nước CTĐT Thành phố Cà Mau, 2006 thì:

6.4.1 Nguồn nước


Khu vực Bán đảo Cà Mau và Thành phố Cà Mau, nước mặt hoàn toàn bị nhiễm mặn và khơng có khả năng sử dụng làm nguồn cấp nước.
- 62 -
- Hiện tại Thành phố Cà Mau dùng nước ngầm với 20 giếng trong đó có 19 giếng hoạt động và 1 giếng bị hư. Các giếng cung cấp 30 – 140 m
3
giờ. Khả năng cung cấp nước 25.000m
3
ngày của toàn hệ thống. - Nước ngầm được bơm trực tiếp từ giếng lên chỉ được khử trùng bằng Clo và đưa
thẳng vào mạng lưới cấp nước cho các đối tượng sử dụng, khơng qua các cơng trình làm sạch cơ học.
- Các giếng khoan hiện đang được khai thác ở các tầng chứa nước chính gồm: •
Tầng chứa nước thứ nhất 100 – 200m: có 4 giếng khai thác với lưu lượng nhỏ từ 30 – 45m
3
giờ. •
Tầng chứa nước thứ hai 200 - 257m: có 16 giếng, thực tế 15 giếng hoạt động với lưu lượng từ 90 – 140m
3
giờ, chiếm 92 lượng nước kahi toàn hệ thống. •
Các giếng bơm làm việc từ 9 đến 10 giờ trong 1 ngày. - Tổng số hộ dân trong nội ô Thành phố được cấp nước sạch 19.973 hộ chiếm 51,3.
Còn lại tồn bộ số hộ ngoại thành chưa được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước của Thành phố mà tự khoan giếng để lấy nước, do các giếng khoan không đảm
bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, làm ô nhiễm tầng chứa nước. - Tiêu chuẩn cấp nước hiện nay tính trung bình khoảng 100 lítngườingày

6.4.2 Mạng lưới cấp nước


Mạng lưới cấp nước của Thành phố Cà Mau được xây dựng qua nhiều thời kỳ từ năm 1963 đến nay, có tổng chiều dài là 50.860m, trong đó:
- Với các tuyến ống đặt trước năm 1975: chất lượng ống đã bị hư hỏng nhiều, nằm không đúng quy hoạch lộ giới, khả năng sử dụng còn 60
- Với các tuyến ống đặt từ năm 1984 đến 1992: chủ yếu là ống AC, ống bị rò rỉ nhiều do nền đất yếu, ống bị lún, mối nối bị hư bể.
- Với các tuyến ống đặt từ 1992 đến nay: là ống UPVC còn sử dụng tốt, lắp đặt đúng bị trí lộ giới quy hoạch, khả năng sử dụng đạt 80.
- Đài nước: Thành phố Cà Mau hiện có 1 đài nước bằng bê tơng cốt thép dung tích 150 m
3
, chiều cao tính đến đáy đài là 18m, chiều cao bầu chứa là 4m, nhưng do áp lực và lưu lượng nước quá yếu nên không lên được đài. Vì vậy đài nước khơng có
tác dụng, cần sửa chữa lại để sử dụng
- 63 -

6.5 Hiện trạng hệ thống thoát nước


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×