1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Định hướng phát triển không gian đô thị .1 Chọn đất xây dựng đô thị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


thị Đất dự trữ phát
triển
190 240
390
nguồn: dự báo của Phân viện quy hoạch đô thị - nông thôn Miền Nam, 2007
Theo bảng dự báo trên thì: - Dự kiến nhu cầu sử dụng đất xây dựng năm 2010: 2.050 ha
- Dự kiến nhu cầu sử dụng đất xây dựng năm 2015: 2.650 ha - Dự kiến nhu cầu sử dụng đất xây dựng năm 2025: 4.300 ha
2.2 Định hướng phát triển không gian đô thị 2.2.1 Chọn đất xây dựng đô thị
a Nguyên tắc chọn đất xây dựng đô thị
Khi chọn đất xây dựng đô thị, phải căn cứ vào yếu tố tự nhiên của mỗi vùng, vị trí sinh lợi của đất và các điều kiện cơ sở hạ tầng nhằm:
− Sử dụng có chọn lọc đất nơng nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa vào mục đích xây dựng
đơ thị. −
Tận dụng tối đa đất trống, đất sử dụng lãng phí, kém hiệu quả của đơ thị hiện có. −
Khuyến khích sử dụng đất trống, hoang hóa, chưa sử dụng và quỹ đất suy thoái khác.
b Các phương án chọn hướng phát triển đô thị của Thành phố Cà Mau
Chọn hướng đất xây dựng đô thị nhằm: −
Phát triển chiều sâu trên cơ sở tái sử dụng quỹ đất hiện có, khai thác kém hiệu quả trong nội thành, nâng cao hệ số sử dụng đất.
− Mở rộng đô thị ra vùng ven đơ.
Trên cơ sở đó đề xuất ra các phương án sau: Với các phường trung tâm là phường 1,2,4,5,9.
Phương án 1:
− Phát triển về hướng Đông, theo Quốc lộ 1A về phía thị trấn Tắc Vân. sử dụng phần lớn
đất đai phường 6 và một phần xã Định Bình, kết nối với xã Tắc Vân. −
Phát triển một phần về hướng Bắc theo hướng Quốc Lộ 63.  Đặc điểm
− Đô thị bị kéo dài
− Sinh hoạt đô thị không thuận tiện
- 89 -
− Quỹ đất xây dựng hạn chế.
 Phương án 2:
− Phát triển về hướng Đông, theo QL1A về phía thị trấn Tắc Vân.
− Phát triển chủ yếu về hướng Đông Bắc, theo QL 63 đi Rạch Giá và đường đi Phụng
Hiệp. Sử dụng phần lớn đất đai phường 5, phường 9 và một phần xã Tân Thành, xã An Xuyên.
 Đặc điểm −
Sinh hoạt đô thị khơng thuận tiện trung tâm lệch về phía Nam. −
Quỹ đất xây dựng khơng thuận lợi kinh phí đầu tư hạ tầng lớn, quá nhiều cầu cống.
 Phương án 3:
Phát triển đều về các hướng −
Phát triển về hướng Bắc và Đông Bắc theo QL63 và tuyến Quãng Lộ - Phụng Hiệp. −
Phát triển một phần về phía Tây, kết nối với khu Khí - Điện - Đạm, Đơ thị mới Khánh An.
− Phát triển về hướng Nam theo Quốc Lộ 1A đi Năm Căn.
 Đặc điểm −
Sinh hoạt đô thị thuận tiện trung tâm nằm chính giữa đơ thị −
Hướng phát triển thuận lợi, quỹ đất xây dựng thuận lợi phù hợp với các QHCT, dự án đã được phê duyệt đang đầu tư.
− Tận dụng tốt các hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện trạng và dự kiến.
 Kết luận: chọn phương án 3.
Đây là phương án chọn đất của quy hoạch chung 2001, cho đến nay vẫn là hướng chọn chủ yếu, phát triển thêm về hướng Đông Bắc theo tuyến Cà Mau - Phụng Hiệp dự kiến.
2.2.2 Quy hoạch phát triển không gian đô thị, phân khu chức năng 2.2.2.1Các khu dân cư
− Cải tạo, chỉnh trang các khu nội thành đô thị cũ: gồm các phường 2,5,6 và một phần
phường 4, phường 7. Các khu vực giải tỏa, chỉnh trang do tính chất phức tạp của tình hình xây dựng thực tế nên sẽ được nghiên cứu cụ thể và kết hợp với cơ quan quản lý
tại địa phương trong thời gian tới. −
Khu nội thành phát triển mở rộng: gồm các phường 4,7,8,9.
- 90 -
− Các khu dân cư, đơ thị mới đã có quy hoạch chi tiết dọc theo hành lang phía Đơng Bắc
khu trung tâm hiện hữu là các khu nhà ở, đơ thị phức hợp với các loại hình nhà ở phố, chia lơ, các cơng trình cơng cộng dịch vụ.
− Khu dân cư sinh thái phía Tây Bắc nơi Thành phố Cà Mau với khu Khí - Điện - Đạm
hiện đã có quy hoạch chi tiết. −
Tổ chức khu đơ thị nhà vườn phía Tây Nam khu trung tâm Thành phố Cà Mau theo như quy hoạch năm 2001 đã được phê duyêt, có thể kết hợp với các khu vực nông
nghiệp, nuôi trồng thủy sản…. −
Các khu dân cư ven sông rạch cũng cần được đánh giá một cách chi tiết, cụ thể để đưa ra được các giải pháp thích hợp, hiệu quả và hợp lòng dân, tạo mỹ quan đô thị, đảm
bảo giao thông thủy cũng như đời sống người dân. −
Khu vực di tích lịch sử phía Bắc, thuộc xã An Xuyên sẽ chuyển đổi thành khu nhà ở sinh thái kết hợp du lịch.
− Các khu dân cư nơng thơn hiện có sẽ được cân đối giữ lại và cải tạo để đáp ứng yêu
cầu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ngoại thành ngoại thị nhằm cải thiện đời sống theo hướng xây dựng vùng nông thôn mới văn minh, hiện đại. Dân số khu vực này dự
báo khoảng 90.000 người vào năm 2015 và ổn định đến năm 2025.
2.2.2.2Các khu cụm công nghiệp
− Cải tạo đầu tư theo chiều sâu, nâng cấp cụm công nghiệp, kho bãi tại phường 8, di
chuyển một số cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nội thành. Từng bước xây dựng các khu cơng nghiệp An Xun, Hòa Trung, tiểu thủ cơng nghiệp
phường 1, phường 8. o Cụm tiểu thủ công nghiệp phường 1: Trên cơ sở hiện trạng xây dựng đã có, tiếp tục
đầu tư xây dựng hồn chỉnh, quy mơ 20 ha gồm chế biến thủy sản, nông sản, vật liệu xây dựng,…
o Khu công nghiệp phường 8: triển khai cải tạo nâng cấp hệ thống nhà máy, kho, bến bãi cũng như hệ thống hạ tầng đã có. Đầu tư chiều sâu, hoàn chỉnh hạ tầng và tiếp
tục đầu tư xây dựng hồn chỉnh khu cơng nghiệp theo quy hoạch chi tiết. quy mô khoảng 35 ha.
− Cải tạo, nâng cấp các cơ sở công nghiệp theo quy mô lớn, đã phát triển ổn định trên
các tuyến QL1A, đặc biệt quan tâm đến vấn đề xử lý nước, rác thải.
- 91 -
− Tổ chức thêm khu vực dự trữ phát triển cơng nghiệp phía Bắc QL1A đoạn từ thị trấn
Tắc Vân đến sân bay hiện hữu. −
Đối với các cơ sở công nghiệp nằm rải rác trong nội ô Thành phố, gây ô nhiễm môi trường cần tiến hành giải tỏa, di dời ra cáckhu, cụm công nghiệp tập trung theo quy
hoạch. −
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu khí điện đạm Cà Mau, góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp Thành phố Cà Mau.
2.2.2.3Các khu trung tâm đô thị a Trung tâm hành chính
− Trung tâm hành chính, chính trị của Tỉnh được tập trung xây dựng tại phường 5, hai
bên đường Phan Ngọc Hiển, dự kiến sẽ chuyển về 2 khu vực: o Khu UBND Tỉnh, Tỉnh ủy nằm cuối đường Phan Ngọc Hiển, trước Quảng trường
văn hóa trung tâm. o Một số cơ quan ban ngành Tỉnh bố trí tại Khu đơ thị cửa ngõ Đơng Bắc, là cửa ngõ
vào Thành phố Cà Mau từ tuyến Phụng Hiệp - Cà Mau. −
Trung tâm hành chính cấp Thành phố: đã và đang xây dựng cuối đường Phan Ngọc Hiển và đường Ngô Quyền nối dài, đoạn nối diện trung tâm văn hóa thể dục thể thao
hiện nay thuộc phường 1.
b Hệ thống trung tâm công cộng
− Tổ chức các khu vực trung tâm công cộng theo các đô thị mở rộng, các khu trung tâm
đô thị mới… −
Hệ thống trung tâm và các cơng trình cơng cộng Thành phố đựoc xây dựng thưo hướng đa trung tâm và được tổ chức thành 3 cấp: cấp hàng ngày, cấp định kỳ và cấp
không thường xuyên. o Trung tâm cấp I phục vụ các nhu cầu không thường xuyên.
Trung tâm dịch vụ công cộng cấp I của Thành phố bao gồm các cơng trình thương mại, dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, cơng viên cây xanh bố trí tại phường 1,2,7,9.
o Trung tâm cấp II phục vụ các nhu cầu định kỳ. Dưới trung tâm cấp I, Thành phố sẽ hình thành các cụm trung tâm cấp II ở các khu vực
sau: Trung tâm khu vực phía Bắc: phường 9
- 92 -
Trung tâm khu vực phía Nam: phường 5 và một phần phường 6, phường 8. Trung tâm khu vực phía Đơng: phường 6.
Trung tâm khu vực phía Tây: phường 1 Tại đây sẽ xây dựng các cơng trình dịch vụ, phúc lợi cơng cộng phục vụ các nhu cầu
định kỳ của người dân. o Trung tâm cấp III phục vụ các nhu cầu hàng ngày
Bố trí gắn với trung tâm các phường, xã, các đơn vị ở. Tại đây chủ yếu xây dựng các cơng trình phục vụ hằng ngày, các cơng trình phúc lợi cơng cộng trường tiểu học, nhà
trẻ, chợ,…
2.2.2.4Các trung tâm chuyên ngành
Hệ thống các trung tâm chuyên ngành của Thành phố bao gồm: −
Trung tâm thương mại: o Đã cải tạo và xây dựng mới khu trung tâm thương mại bao gồm siêu thị và khách
sạn, khu phố thương nghiệp tại phường 7. Mặc khác đã và đang tiến hành cải tạo, sửa chữa và nâng cấp khu vực chợ cũ ven kênh Phụng Hiệp, đoạn trong Thành phố
thuộc phường 2, đặc biệt là các chợ nổi trên sông tại phường 1, phường 7. o Xây dựng mới các trung tâm thương mại tại Khu đô thị Đông Bắc kết hợp với khu
hội chợ Triển lãm, quy mô 6 ha, Trung tâm thương mại tại phường 1 Khu bến xếp dỡ hàng hóa, quy mơ 5 ha.
o Phát triển các hệ thống chợ, siêu thị, các cửa hàng kinh doanh chuyên ngành tại các Khu đô thị mới.
o Di dời, giải tỏa các chợ tự phát, vi phạm hành lang an toàn giao thông, gây mất trật tự, mỹ quan đô thị
− Trung tâm thể dục thể thao
: hiện tại của Tỉnh nằm cuối trục đường trung tâm Phan Ngọc Hiển, trong đó bao gồm sân bóng đá và một số sân thể thao khác, sẽ chuyển
thành trung tâm thể dục thể thao của Thành phố. Trung tâm thể dục thể thao mới của Tỉnh sẽ được bố trí tại khu vực phía Bắc sân bay hiện hữu, gắn với khu Đơ thị mới cửa
ngõ Đông Bắc. −
Y tế: Trung tâm hiện hữu sẽ giữ làm trung tâm y tế Thành phố. Dự kiến bố trí Bệnh
viện đa khoa mới của Tỉnh sang phía Nam kênh Cà Mau - Bạc Liêu, thuộc phường 7.
- 93 -
Tổ chức thêm hệ thống các phòng khám đa khoa, Trung tâm y tế khu vực tại các Khu đô thị mới, đáp ứng một cách thuận tiện cho nhu cầu khám chửa bệnh cho người dân.
− Trung tâm giáo dục đào tạo:
o Đầu tư nâng cấp, xây dựng mới hệ thống các trường học bậc phổ thông theo như quy định của ngành giáo dục đào tạo.
o Ngoài hệ thống các trường Cao đẳng, đào tạo nghề hiện có, tiếp tục đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng cộng đồng tại xã An Xuyên.
− Trung tâm văn hóa: dự kiến bố trí tại 2 khu vực
o Khu vực cơng viên phía sau UBND Tỉnh, Tỉnh ủy dự kiến. o Khu vực Trung tâm đô thị cửa ngõ Đơng Bắc đã có quy hoạch chi tiết.
o Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi: xây dựng tại phía Bắc thành phố gần trung tâm văn hóa và thể dục thể thao hiện nay thuộc phường 1
− Trung tâm du lịch:
o Xây dựng và phát triển ngành du lịch thành phố hòa nhập vào hệ thống du lịch và trở thành trung tâm điều hành, phân phối mạng du lịch trong toàn Tỉnh. Xây dựng
thành phố thành điể, du lịch hấp dẫn, nhất là khu vực xã Tân Thành và xã An Xuyên, hai bên tuyển Tỉnh lộ đi Phụng Hiệp
o Phát triển mạnh về du lịch sinh thái và hỗ trợ du lịch biển đảo trên cơ sở khôi phục, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái ngập mặn.
o Cùng với ngành du lịch của Tỉnh đầu tư xây dựng các Khu du lịch Đất Mũi, bãi Khai Long, Hòn Khoai, Hòn Đá Bạc.
2.2.3 Định hướng quy hoạch khu vực nông thôn ngoại thành ngoại thị 2.2.3.1Quy hoạch mạng lưới dân cư nông thôn
Các điểm dân cư nông thôn ngoại thành ngoại thị hiện nay và mở rộng sẽ được quy hoạch lại, gắn với xây dựng các cơng trình kỹ thuật hạ tầng với các vùng chun canh
nơng, lâm, ngư kết hợp với việc hình thành vùng sinh thái và vành đai xanh bảo vệ Thành phố.
2.2.3.2Phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật
Tập trung triển khai các chương trình đầu tư xây dựng sau: −
Giao thông nông thôn, cung cấp nước sạch, thơng tin liên lạc, điện khí hóa.
- 94 -
− Xây dựng hệ thống cơng trình phúc lợi cơng cộng, tổ chức dạy nghề khuyến nông,
chuyển giao và dịch vụ công nghệ, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu lao động, đơ thị hóa nơng thơn.
− Kết hợp chặt chẽ hài hòa q trình đơ thị hóa với sử dụng khai thác hợp lý và có hiệu
quả đất nơng nghiệp. −
Phát triển kết cấu hạ tầng các xã ngoại thành như mạng lưới đường giao thông, cấp nước, cấp điện,… và gắn với xây dựng các vùng chuyên canh nông lâm nghiệp, vành
đai xanh bảo vệ Thành phố, kết hợp phát triển du lịch.
2.2.3.3Phát triển thảm cỏ cây xanh, mặt nước
Gắn với cảnh quan môi trường, trồng cây xanh trên các trục đường, cơng viên, cây xanh cách ly, phòng hộ. Nạo vét, giải phóng hành lang các sơng, kênh thốt nước xung
quanh Thành phố. Dành diện tích thỏa đáng ở vùng ven để trồng rừng hình thành cơng viên rừng kết hợp rừng phòng hộ.
2.3 Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật 2.3.1 Giao thông

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×