1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Giáo dục đào tạo Y tế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


so với dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao
động 87,5
94,0 95,0
a Tổng số lao động
77,54 106,95 127,17
6,6 3,5
- Nông nghiệp 29,76
23,80 17,20
-4,4 -6,3
so với tổng số lao động 38,4
22,3 15,1
- Công nghiệp – TTCN 17,27
29,40 37,70
11,2 5,1
so với tổng số lao động 22,3
27,5 28,9
- Dịch vụ 30,51
53,75 72,27
12,0 6,1
so với tổng số lao động 39,3
50,3 56,0
b Số lao động chưa bố trí
7,17 6,00
5,00 so tổng số lao động đang
làm việc và cần bố trí việc làm
8,5 5,3
3,8 nguồn: dự báo của Viện chiến lược phát triển - Bộ kế hoạch đầu tư, 2003
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cần thực hiện các biện pháp sau:
- Chú trọng cơng tác nâng cao dân trí, thực hiện đào tạo và đào tạo lại đội ngũ lao động để đáp ứng những yêu cầu mới của công nghệ, kinh doanh và quản lý nhà nước.
- Phát triển trung tâm xúc tiến và giới thiệu việc làm, phối hợp công tác tuyển chọn với đào tạo nghề cho người lao động.
- Mở rộng đào tạo nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Chú ý đào tạo nghề cho lao động các khu vực dự kiến sẽ đơ thị hóa để thích ứng với nghề
nghiệp, việc làm mới chuyển từ lao động nông thôn sang lao động thành thị. Có chính sách thu hút và đãi ngộ đối với lực lượng cán bộ khoa học – kỹ thuật, khuyến
khích sử dụng lao động có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao.

4.2. Giáo dục đào tạo


Phát triển giáo dục - đào tạo để thành phố Cà Mau trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Cà Mau.
- Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục về quy mô và chất lượng. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường
đạt chuẩn quốc gia, sửa chữa và nâng cấp các trường bị xuống cấp. Có chính sách khuyến khích, thu hút giáo viên về công tác ở xã, nâng cao chất lượng giáo dục, giảm
dần sự chênh lệch về trình độ giữa các trường nội thành và ngoại thành..
- 108 -
- Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 2 khơng với 4 nội dung: Nói khơng với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói khơng với vi phạm đạo đức nhà
giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp. - Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố, thực hiện đào
tạo gắn với nhu cầu sử dụng và quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động. Mở rộng quy mô đào tạo các trường, trung tâm, cơ sở dạy nghề. Phát triển giáo dục chuyên nghiệp,
dạy nghề; tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 47 vào năm 2010

4.3. Y tế


- Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện đa khoa tỉnh ở khu vực phường 7 và khẩn trương hoàn thành việc chỉnh trang, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa
thành phố, các trạm y tế xã, phường. Tổ chức thêm hệ thống các phòng khám đa khoa, Trung tâm y tế khu vực tại các Khu đô thị mới, đáp ứng một cách thuận tiện cho nhu
cầu khám chữa bệnh cho người dân. - Tăng cường công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt cơng
tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, chương trình phòng chống AIDS. Tăng cường cơng tác quản lý vệ sinh mơi trường, an
tồn vệ sinh thực phẩm. - Tăng cường quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Phát huy vai trò của Hội
đơng y, Hội chữ thập đỏ trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. - Các chỉ tiêu về y tế cần đạt được vào năm 2010:
o 100 trạm y tế xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế o Tỷ lệ trẻ tiêm chủng đủ 8-10 loại vacxin đạt 95.
o Giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng 2500g xuống dưới 3. o Giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 15

4.4. Văn hóa - thơng tin


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×