1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Văn hóa - thơng tin Thể dục - thể thao An ninh quốc phòng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


- Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 2 khơng với 4 nội dung: Nói khơng với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói khơng với vi phạm đạo đức nhà
giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp. - Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố, thực hiện đào
tạo gắn với nhu cầu sử dụng và quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động. Mở rộng quy mô đào tạo các trường, trung tâm, cơ sở dạy nghề. Phát triển giáo dục chuyên nghiệp,
dạy nghề; tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 47 vào năm 2010

4.3. Y tế


- Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện đa khoa tỉnh ở khu vực phường 7 và khẩn trương hoàn thành việc chỉnh trang, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa
thành phố, các trạm y tế xã, phường. Tổ chức thêm hệ thống các phòng khám đa khoa, Trung tâm y tế khu vực tại các Khu đô thị mới, đáp ứng một cách thuận tiện cho nhu
cầu khám chữa bệnh cho người dân. - Tăng cường cơng tác truyền thơng dân số, kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt cơng
tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, chương trình phòng chống AIDS. Tăng cường cơng tác quản lý vệ sinh mơi trường, an
tồn vệ sinh thực phẩm. - Tăng cường quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Phát huy vai trò của Hội
đơng y, Hội chữ thập đỏ trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. - Các chỉ tiêu về y tế cần đạt được vào năm 2010:
o 100 trạm y tế xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế o Tỷ lệ trẻ tiêm chủng đủ 8-10 loại vacxin đạt 95.
o Giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng 2500g xuống dưới 3. o Giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 15

4.4. Văn hóa - thơng tin


- Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về văn hóa thơng tin. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các đài trạm truyền thanh,
tờ tin, bản tin, các khu sinh hoạt văn hóa, thể thao. - Đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa thành phố, các trung tâm sinh hoạt văn hóa xã -
phường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, dịch
- 109 -
vụ văn hóa - nghệ thuật; hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định của Nhà nước.
- Tăng cường hiệu quả hoạt động công tác thông tin tuyên truyền của Đài truyền thanh thành phố và trạm truyền thanh xã - phường; thực hiện tốt việc tiếp âm, tiếp sóng Đài
tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh. - Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tiếp tục thực hiện
hiệu quả Đề án văn hóa đơ thị của thành phố Cà Mau. Vận động cộng đồng dân cư thực hiện tốt vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, hành lang an tồn giao thơng, trật tự an
tồn xã hội và thực hiện nếp sống văn min trong việc cưới, việc tang, lễ hội… - Phấn đấu đến năm 2010 có:
o 100 số xã - phường có trung tâm sinh hoạt văn hóa. o Trên 95 số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa cấp thành phố.
o Trên 95 số cơng sở; 94,64 số khóm-ấp và trên 93 xã-phường đạt chuẩn văn hóa.

4.5. Thể dục - thể thao


Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao thành phố, vận động nhân dân luyện tập thường xuyên các bộ môn: thể dục buổi sáng, chạy bộ, thể dục dưỡng sinh, quần vợt, cầu
lông…

4.6. An ninh quốc phòng


Bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an tồn xã hội với Cà Mau là cơng tác rất quan trọng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và
các điều kiện khác cho quân đội nhằm góp phần xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng tinh nhuệ, hiện đại, thường xuyên luyện tập, nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo kế
hoạch tuyển quân và huấn luyện chiến sỹ mới hàng năm, thường xuyên huấn luyện và quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, tổ chức và huấn luyện dân quân tự vệ đạt từ 2 dân số trở lên.
Thực hiện phát triển kinh tế phải gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh và an tồn xã hội. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh quốc phòng, tăng cường an ninh nhân dân. Nắm
chắc tình hình, khơng để xảy ra tình huống bất ngờ bị động, thường xuyên nắm tình hình diễn biến tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Trong quy hoạch đô thị và quản lý xây dựng cần chú ý các giải pháp về phòng chống cháy nổ, có phương án cụ thể về phòng chống cháy nổ đối với các khu dân cư, khu cơng
- 110 -
nghiệp, quy hoạch bố trí các họng nước chữa cháy….đảm bảo các quy định về an toàn đối với sân bay Cà Mau.

VI. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 1. Nhiệm vụ


1.1 Quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×