1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


nghiệp, quy hoạch bố trí các họng nước chữa cháy….đảm bảo các quy định về an toàn đối với sân bay Cà Mau.

VI. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 1. Nhiệm vụ


1.1 Quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị


− Phát triển đô thị và nông thôn: thực hiện quy hoạch xây dựng thành phố đến năm
2025 theo đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cà Mau đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Phát triển thành phố đều về các hướng: phát triển về
hướng Bắc và Đông Bắc theo QL63 và tuyến Quãng Lộ - Phụng Hiệp; phát triển một phần về phía Tây, kết nối với khu Khí - Điện - Đạm, Đơ thị mới Khánh An; phát
triển về hướng Nam theo Quốc Lộ 1A đi Năm Căn. Sớm đầu tư hạ tầng để phát triển một số khu đô thị mới như khu đô thị Đông Bắc, khu đơ thị phía Tây Bắc của
phường 8…nhằm khai thác lợi thế về đất đai và diện tích. −
Phát triển khu vực nông thôn ngoại thành theo hướng gắn đơ thị hóa với xây dựng nơng thơn mới, tăng cường đầu tư hạ tầng cho các xã ngoại thành, đẩy nhanh chuyển
dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giảm sự cách biệt giữa nội thành và ngoại thành. −
Xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt của thành phố như: giao thông, phát triển giao thông công cộng, hệ thống lưới điện, bưu chính viễn thơng, xây dựng hệ thống nước
thải nội thành, các cơng trình văn hóa thể thao, công viên cây xanh…đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đòi sống nhân dân. Quy hoạch đầu tư các dự án khu
dân cư phục vụ công tác tái định cư và giải quyết nhu cầu nhà ở của nhân dân, nhất là các hộ có thu nhập thấp.
− Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết các khu chức năng, công bố công khai ra dân,
huy động mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành cơ bản về kết cấu hạ tầng các khu đô thị mới đã triển khai, khu tái định cư vành đai 1 phường 9; thực hiện quản lý đô thị
theo phân cấp, đúng luật.
Từ nay đến năm 2010, tập trung đầu tư các cơng trình trọng điểm như sau:
− Hồn thành dự án khu trung tâm hành chính thành phố;
− Hồn thành dự án cải tạo, nâng cấp khu Bệnh viện Đa khoa Thành phố;
− Hoàn thành dự án khu nghĩa trang nhân dân;
− Hồn thành cơ bản chương trình xây dựng lộ giao thông nông thôn bằng bê tông;
- 111 -
− Nâng cấp một số tuyến đường chính trong nội ô bằng bê tông nhựa nóng, đấu nối với
các khu đô thị mới, phấn đấu đạt tỷ lệ 4,5kmkm
2
; −
Tạo bước chuyển rõ nét về quản lý đô thị, phát triển vận tải hành khách công cộng nội ô thành phố đạt trên 2 vào năm 2010.
− Tiếp tục chỉnh trang hệ thống vỉa hè; đầu tư phát triển cây xanh;
− Triển khai dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, phấn đấu nước bẩn được thu
gom và xử lý đến năm 2010 đạt 42; −
Mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải, chất thải; −
Khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân dân đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nhà ở, phấn đấu đến năm 2010 tỷ lệ nhà ở của dân được xây dựng kiên cố đạt tỷ lệ
70.

1.2 Về kinh tế


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×