1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Phát triển nguồn nhân lực

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


2.4 Mở rộng thị trường


Đề nghị tỉnh thường xuyên tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp các đại diện thương mại các nước tại Việt Nam và đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngồi để có thơng tin thị
trường để phát triển sản xuất kinh doanh. Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa của địa
phương để đủ sức cạnh tranh khi tham gia giao dịch trên thị trường trong và ngoài nước. Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất, tạo vùng nguyên liệu, có nguồn
hàng lớn, ổn định cho chế biến xuất khẩu. Song song với tăng cường đầu tư chiều sâu, nhập các thiết bị công nghệ hiện đại để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên
thị trường

2.5 Ứng dụng tiến bộ khoa học cơng nghệ


Có các biện pháp gắn phát triển khoa học, công nghệ với sản xuất; ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và các lĩnh vực khác như: quản lý, điều hành,…
Khơng nhập các thiết bị có cơng nghệ lạc hậu cũng như thiết bị gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
Cần đẩy mạnh ứng dụng các loại giống cây trồng, vật ni có năng suất cao, khả năng chịu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên của thành phố. Đẩy mạnh sản xuất thức ăn gia
súc và công tác thú y, bảo vệ thực vật để nâng cao hiệu quả sản xuất nông ngư nghiệp Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong các khâu chế biến nơng sản và các ngành cơng
nghiệp chế tác khác. Có các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư đưa các công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất.
Xây dựng và nhân rộng các mơ hình sản xuất chất lượng cao, kinh doanh giỏi, có hiệu quả kinh tế cao, nhất là trong lĩnh vực nông ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp để nhân rộng

2.6 Phát triển nguồn nhân lực


Phát triển nguồn lực con người có chất lượng cao vừa là điều kiện tiền đề, vừa là mục tiêu phát triển của thành phố. Trong bước đi đến năm 2010 cần tập trung vào các vấn đề sau:
Tiếp tục thực hiện tốt chương trình dân số kế haọch háo gia đình nhằm giảm tỷ lệ sinh, nâng cao chất lượng dân số, phân bố dân cư hợp lý giữa nội thành và ngoại thành. Nâng cao
thể lực của nhân dân, phòng chống suy dinh dưỡng của bà mẹ, trẻ em. Nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng lao động và trình độ chun mơn, nghề nghiệp của
người lao động, tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo lên 50 vào năm 2010 riêng các phường
- 116 -
nội thành phải đạt 80; tăng tỷ lệ đi học của dân số trong độ tuổi lao động thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn. Đảm bảo mọi thanh niên đều được đào tạo nghề trước khi tham gia
vào thị trường lao động xã hội. Tăng tỷ lệ và nâng cao chất lượng cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh đào tạo và có các chính sách đãi ngộ để thu hút lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật của thành phố. Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ
quản lý các doanh nghiệp, sắp xếp và nâng cao trình độ cán bộ quản lý nhà nước. Chú trọng xây dựng nhân lực có kỹ thuật, có trình độ cho sản xuất kinh doanh ở đơ thị.
Mở rộng dạy nghề bằng nhiều hình thức thích hợp; có chính sách đào tạo nghề cho lao động ven đô, chuyển đổi sang các ngành nghề phi nơng nghiệp. Tổ chức tốt các hình thức xúc
tiến, hỗ trợ và giới thiệu việc làm giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 4.

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I.


KẾT LUẬN
Thành phố Cà Mau là trung tâm Tỉnh lỵ của tỉnh Cà Mau, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Cà Mau, có vị trí hết sức thuận lợi: tập trung nhiều đầu mối giao
thông lớn, là cửa ngõ vào vùng Bán đảo Cà Mau, nằm trên trục dơ thị hóa của vùng ĐBSCL, trục kinh tế quan trọng của quốc gia tuyến QL1A. Thành phố Cà Mau cũng là nơi hội lưu
của nhiều tuyến đường thủy quan trọng, tập trung nhiều đầu mối hạ tầng kỹ thuật của vùng, của quốc gia.
Đồng thời qua đánh giá phân tích thực trạng đơ thị hóa của thành phố Cà Mau ta thấy kinh tế thành phố tăng trưởng nhanh ở hầu hết các ngành công nghiệp - dịch vụ - thủy sản …
Các vấn đề xã hội có nhiều tiến bộ và đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc. Thu nhập của nhân dân được nâng cao, đời sống nhân dân được cải thiện cả về kinh tế, văn hóa và tinh
thần. Kết cấu hạ tầng đô thị được chỉnh trang, nâng cấp, diện tích xây dựng đơ thị được mở rộng. Thành phố thể hiện trong một mức độ nhất định vai trò trung tâm cơng nghiệp, dịch vụ
kỹ thuật, thương mại, trung tâm đào tạo… của tỉnh và vùng Bán đảo Cà Mau.
Tuy nhiên vai trò của thành phố Cà Mau là trung tâm dịch vụ, trung tâm đào tạo chưa
nổi bật. Vấn đề quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc xây dựng đơ thị Cà Mau còn nhiều bất cập, mỹ quan đô thị chậm được cải thiện. Tình trạng xây nhà khơng phép, trái phép còn phổ
biến chiếm 86. Khai thác quỹ đất đô thị chưa hiệu quả. Chưa chủ động trong công tác tái định cư và chuẩn bị các giải pháp hỗ trợ cho dân cư khu vực chuẩn bị mở rộng đô thị. Việc
- 117 -

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×