1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Những căn cứ vào tình hình thị trường: Sự cần thiết phải đầu tư:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (312.98 KB, 24 trang )


- Căn cứ Quyết định số 389NN-TYQĐ ngày 15 tháng 4 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm nay là Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định thủ tục kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú
y.

3. Những căn cứ vào tình hình thị trường:


Ngày nay sự phát triển kinh tế xã hội ngày càng tăng làm cho mức sống của người dân không ngừng được nâng cao. Nhu cầu về dinh dưỡng được
quan tâm nhiều hơn, không những thế khi thu nhập của mọi người đã được cải thiện thì thì mức hưởng thụ của họ sẽ tăng theo. Theo cuộc khảo sát đánh
giá các loại thực phẩm địa phương tại Việt Nam được liên minh thị trường nông nghiệp châu Á tiến hành cho thấy: người tiêu dùng đã nêu đã nêu tên
256 loại thực phẩm địa phương trong đó có 75 loại thực phẩm được nhắc đến nhiều nhất và được đánh gái cao. Thịt chó là một trong số ít loại thực phẩm
được nhắc đến 2 lần.
Mặt dù lượng cầu ngày càng tăng nhưng lượng cung trên thị trường vẫn còn thiếu hụt nhiều, chủ yếu là từ nguồn của những người đập chó, đánh bả
chó, và một số thu nhỏ lẻ từ các địa phương hoặc nhập khẩu từ Lào, Campuchia, Thái Lan…
Nghề ni chó lấy thịt là một nghề tương đối mới ở thành phố Đà Nẵng. Mặt dù hiện tại theo con số thống kê sơ bộ thành phố Đà Nẵng có trên 100
quán kinh doanh thịt cầy, tuy nhiên nguồn cung thấp hơn so với cầu rất nhiều, chi phí thu mua chó thịt đầu vào tăng cao, chưa kể đến sự biến động về nguồn
cũng như giá trên thị trường.
Thịt cầy là một món ăn có rất nhiều chất dinh dưỡng, giá bình dân và thói quen ăn thịt cầy của người dân ngày càng nhiều, vì vậy hiện tại và dự báo
trong tương lai nhu cầu về thị trường thịt cầy là đang phát triển và chưa bão hòa. Do đó việc đưa ra dự án đầu tư về xây dựng trang trại ni chó lấy thịt
của nhóm là khả thi.

4. Sự cần thiết phải đầu tư:


Theo dự báo thì nhu cầu về thịt cầy tại thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận sẽ tăng cao. Vì vậy việc đưa ra dự án này sẽ cung cấp được một phần
nguồn chó sống cho các quán thịt cầy, qua đó sẽ góp phần làm giảm bọn tội phạm đập chó, đánh bã chó gây mất an ninh trật tự.
Dự án không những sẽ cung cấp cho thị trường Đà Nẵng và các vùng lân cận về nhu cầu chó sống mà có thể sau này khi phát triển thành quy mô lớn sẽ
xuất khẩu sang các thịt trường tìm năng ở nước ngồi như Nhật Bản, Hàn Quốc…
SVTH: Nhóm SV 04M – “Cơng ty VINADOG” Trang 2

PHẦN 2 LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

×