1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC YÊU CẦU ĐÁP ỨNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (312.98 KB, 24 trang )


PHẦN 2 LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ


I. Mục tiêu của dự án Đáp ứng nhu cầu thị trường về thịt cầy có chất lượng từ nay đến năm 2016
trên địa bàn Đà Nẵng và các vùng lân cận. Quy trình chăn ni kép kín, chuồng trại được thiết kế phù hợp để đảm
bảo việc chăn ni. Chó xuất chuồng đảm bảo chất lượng.
Phù hợp với quy hoạch phất triển của ngành, khả năng về vốn của công ty để đạt được hiệu quả cao nhất.
Đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường. II. Yếu tố tổ chức đầu tư
Qua quá trình nghiên cứu khảo sát thực tế trên thị trường Đà Nẵng và các
vùng lân cận chưa có một nguồn cung cấp chó thịt ổn định và đạt tiêu chuẩn thực phẩm.
Bước đầu trang trại sẽ nhập chó 3 tháng tuổi nhập đến tháng thứ 7, và nhập chó giống nhập đến tháng thứ 6 . Đến tháng thứ 8 trang trại tự chủ
động nguồn chó con để nuôi. Qua khảo sát cho thấy Lào, Thái Lan có thể cung cấp đủ số lượng chó con đạt yêu cầu trong 7 tháng đầu.
Căn cứ kết quả nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường tiêu thụ thịt chó trên địa bàn Đà Nẵng và các vùng lân cận.
III. Chọn hình thức đầu tư Đầu tư xây dựng mới một trang trại chăn nuôi với công suất đáp ứng thị
trường TB 600 contháng. Xây dụng chuồng chăn ni chó trưởng thành, chó dưới 3 tháng tuổi và
chó sinh sản, nhà kho, bếp và các phòng quản lý. Xây dựng chuồng ni chó dưới 3 tháng tuổi cho 1.800 con. Với diện tích
35
con
100m
2
diện tích mặt bằng. Xây dựng chuồng ni chó sinh sản cho 600 con. Với diện tích 1,3m
2
con.
SVTH: Nhóm SV 04M – “Cơng ty VINADOG” Trang 3

PHẦN 3 CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC YÊU CẦU ĐÁP ỨNG


I. Phương án sản xuất :


Trang trại dự định sẽ xuất bán 1 tháng khoảng 600 con chó ở độ tuổi trưởng thành, với trọng lượng dao động từ 14-16 kg. Như vậy, ước tính trung
bình 1 năm sản lượng chó mà trang trại tiêu thụ là khoảng 7200 connăm, đủ đáp ứng một phần cho nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.
Trong khoảng nửa năm đầu khi trang trại bắt đầu đi vào hoạt động, do chưa có sẵn chó đủ tiêu chuẩn để đáp ứng cho thị trường, vì vậy trang trại sẽ
tiến hành nhập chó từ các cơ sở ni chó giống, chó thịt ở Lào và Thái Lan về nuôi. Dự định trong 7 tháng đầu, trang trại sẽ nhập khoảng 4200 con chó đã
được 3 tháng tuổi với giá mua đã có thuế là 100.000 đồngcon và 600 con chó cái đã được 5 tháng với giá mua gồm thuế là 280.000 đồngcon.
Đối với chó nhập đã được 3 tháng tuổi, trang trại sẽ áp dụng biện pháp ni tăng trưởng trong vòng 2 tháng tiếp theo, sau đó sẽ xuất bán với giá
20.000 đồngkg thịt hơi đã gồm thuế. Còn đối với chó cái nhập đã được 5 tháng tuổi, trang trại sẽ tiến hành kiểm tra, chăm sóc, cho thụ tinh, đồng thời
sẽ có chế độ dinh dưỡng đặc biệt để ni chó sinh sản.
Bảng kế hoạch nhập và xuất bán chó 3 tháng tuổi
Chú thích: 600: số lượng chó 3 tháng tuổi nhậptháng Từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 7
xxx: nuôi.
SVTH: Nhóm SV 04M – “Cơng ty VINADOG” Trang 4
Tháng Lần nhập
1 2
3 4
5 6
7 8
9 1
600 xxx
Bán 2
600 xxx
Bán 3
600 xxx
Bán 4
600 xxx
Bán 5
600 xxx
Bán 6
600 xxx
Bán 7
600 xxx
Bán Tổng cộng
600 1200
1200 1200
1200 1200 1200 ……
…….
Bảng kế hoạch nhập chó sinh sản 5 tháng tuổi
Chú thích: 100:
Số lượng chó sinh sản nhậpthángchỉ nhập 6 tháng đầu. xxx:
Mang thai TT:
Thụ tinh N.sữa:
Ni sữa Nhìn vào hai bảng trên ta thấy số lượng chó lớn trên 3 tháng tuổi được
ni ở trang trại để đảm bảo cho lượng chó xuất bán hằng tháng là 1.200 con trừ tháng thứ nhất. Còn số lượng chó sinh sản được ni trong trang trại là
600 con và lượng chó con tính từ tháng 7 trở đi bình quân là 1.800 contháng. Với cách tổ chức ni như thế, trang trại có thể đảm bảo nguồn cung cấp ổn
định cho thị trường Đà Nẵng với mức bình qn là 600 contháng.

II. Kế hoạch về chi phí thức ăn cho từng loại chó:


- Chó từ 3 tháng tuổi trở lên: Chi phí ăn bình qn tính cho một ngày là 1.000đcon.
- Chó ni sinh sản: chi phí ăn bình quân tính cho một ngày là: 1.500đcon.
SVTH: Nhóm SV 04M – “Cơng ty VINADOG” Trang 5
Tháng Lần nhập
1 2
3 4
5 6
7 8
9 1
Chó con 100
TT xxx xxx xxx
S.sản 600
N.sữa 1tháng
xxx 2tháng
xxx 3tháng
xxx 2
Chó con 100
TT xxx xxx
xxx S.sản
600 N.sữa
1tháng Xxx
2tháng Xxx
3tháng 3
Chó con 100
TT xxx
xxx xxx
S.sản 600
N.sữa 1tháng
xxx 2tháng
4 Chó con
100 TT
xxx xxx
xxx S.sản
600 N.sữa
1tháng 5
Chó con 100
TT xxx
xxx xxx
S.sản 600
6 Chó con
100 TT
xxx xxx
xxx T
C Chó mẹ
Chó con 100 200 300 400
500 600
600 1200
600 1800
600 1800
600 1800
- Chó con dưới 3 tháng tuổi: chi phí ăn bình qn tính cho 1 ngày là 600đcon.
III.Yếu tố đầu vào: 1. Nguồn thức ăn:
a.Nhà phân phối: Nguồn thức ăn chủ yếu của chó là cơm, phổi heo và bột kích thích
tăng trưởng. Đối với chó dưới 3 tháng tuổi thì chi phí này chiếm 600đồngngàycon, chó tăng trưởng là 1.000 đồngngàycon và chó mẹ là
1.500đồngngày con. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tơi thì tại Hồ Nhơn có 1 lò mổ
lợn với số lượng rất lớn do đó nguồn phổi heo ta có thể lấy ở đây, giá cho mỗi kg phổi là 2.500 đồngkg. Đây là giá tương đối rẻ hơn so với các nơi khác và
còn tiết kiệm được chi phí vận chuyển. Để có được loại gạo giàu chất dinh dưỡng và rẻ thì chúng ta mua từ
Quảng Nam. Gạo ở đây có tỉ lện tinh bột rất cao, giá lại luôn luôn thấp hơn giá thị trường từ 1.000 - 1.200 đồngkg. Nếu chúng ta kí được hợp đồng với
các của hàng bán gạo ở Quảng Nam thì mọi chi phí vận chuyển họ sẽ chịu và lượng gạo cung cấp luôn được đảm bảo qua các mùa.
Đối với các loại bột kích thích tăng trưởng ta mua từ đại lý Ngọc Hoa trên đường Núi Thành và đại lý Long Nam trên đường Hùng Vương – Thành
phố Đà Nẵng. Giá mua 4.200đồngkg, đã tính cả thuế và chi phí vận chuyển. b.Các thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn:
Bột kích thích tăng trưởng: gồm bột cá, cám gạo, bắp, các axitamin, các chất bổ sung khoáng và vitamin, canxi, năng lượng trao đổi, chất xơ.
Thành phần dinh dưỡng có trong gạo: tinh bột, glucơzơ, vitamin, đường sacarazo, chất xơ.
Thành phần dinh dưỡng có trong phổi: protein, vitamink, khoáng chất, đường sacarazo.
c.Thành phần ding dưỡng cung cấp cho 1 con chóngày: Thức ăn
Chó lớn Chó mẹ
Chó con Phổi
Gạo Bột
0,1 kg 0,15 kg
0,08 kg 0,15 kg
0,1 kg 0,15kg
0,05kg 0,07kg
0,03kg
d. Lượng thức ăn cần mua trong 1 tháng là:
SVTH: Nhóm SV 04M – “Cơng ty VINADOG” Trang 6
Theo kết quả phân tích nhu cầu dinh dưỡng trên 1 con chó và tổng số con trong tồn trang trại thì lượng thức ăn cần mua trong 1 tháng là:
Số lượng phổi = 0,1 x 1200 + 0,15 x 600 + 0,05 x 1200 = 288kg. Số lượng gạo = 0,15 x 1200 + 0,1 x 600 + 0,07 x 1200 = 300kg.
Số lượng bột = 0,08 x 1200 + 0,15 x 600 + 0,03 x 1200 = 257kg.
2.Các loại thuốc phòng chống bệnh:
Để chó phát triển nhanh và khơng bị bệnh tật thì ta phải có kế hoạch tiêm phòng và cho dùng thuốc để ngăn ngùa ngay từ lúc mới sinh ra.
Kết quả nghiên cứu và phân tích tác dụng của 1 số thuốc như sau:
Tên thuốc Công dụng
Đơn giá Vimexyson
Speclin BioBcomplex
Penstrep Genta-tylo
BiO-Dexa
Glucose Vitamin K
Chữa trị cảm, sốt, bỏ ăn không rõ nguyên nhân, sốt suất huyết.
Chữa trị các bệnh về đường ruột, khí quản, phế quản.
Tăng cường sinh lực, giúp mau hồi phục khi bị ốm, giúp ăn ngon.
Chữa trị bệnh thương hàn, viêm đường ruột, sốt xuất huyết, dịch tả.
Điều trị bệnh suyễn, viêm phế quản, viêm gan.
Chống dị ứng, kích thích tăng trưởng, phân giải gluco nhằm chống stress, nhiễm trùng
hoặc các trường hợp viêm không do nhiễm trùng.
Chống bệnh truyền nhiễm, lợi tiểu, giải độc. Ngừa sốt xuất huyết đường ruột,cầm máu
khi phẫu thuật, giải độc. 8700 đlọ
10000đ lọ 11500đlọ
11000 đ hộp 13000đhộp
20500đchai
9600đlọ 12300đlọ
Khu vực miền trung là khu vực có khí hậu thất thường vì thế vật ni nói chung và chó nói riêng thường xuyên bị bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Chính vì thế việc mua các loại thuốc trên để phòng là rất cần thiết. Các loại thuốc này được bán ở cơng ty thuốc thú y Đà Nẵng. Ngồi ra chúng ta cần
phải lên kế hoạch tiêm phòng các loại bệnh thường gặp ở chó như: - Bệnh dại: chó ni được khoảng 3,5 tháng thì tiến hành tiêm phòng,
chi phí là 2500đồngcon. - Bệnh sốt xuất huyết đường ruột: chó được 2 tháng tuổi là có thể tiêm
phòng, chi phí là 2000đồng con.
SVTH: Nhóm SV 04M – “Cơng ty VINADOG” Trang 7
Mặc dù chi phí cho việc phòng bệnh là khơng nhỏ nhưng lợi ích nó mang lại là rất lớn.
IV.Chính sách bán hàng:
Theo thống kê tồn thành phố có khoảng 100 quán bán thịt cầy, mà số lượng chó cung cấp cho các quán ra sản phẩm của ta là rất thuận lợi.
Với nguồn lực của mình ta chỉ có thể cung cấp được một phần nhu cầu thị trường của Đà Nẵng, sản phẩm sẽ được cung cấp đến tận nơi theo yêu cầu
của khách hàng. Khách hàng phải thanh toán tiền mặt ngay tại thời điểm nhận hàng
hoặc có thể thanh tốn trong thời gian từ 1-3 ngày sau, kể từ ngày giao hàng.
SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 8

PHẦN 4 LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

×