1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Khái niệm về chiến lược Khái niệm về quản trò chiến lược

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 892 WTO World Trade Organization: Tổ chức thương mại thế giới
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC
1.1. Ý nghóa và khái niệm về chiến lược và quản trò chiến lược 1.1.1. Ý nghóa:
Nền kinh tế thò trường, xu hướng quốc tế hóa hoạt động kinh doanh, và môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay đang từng bước đẩy lùi tư duy
chờ vận may trong hoạt động kinh doanh. Thay vào đó, sự thành công chỉ đến với những ai có trí tuệ, biết vận dụng những kiến thức về chuyên môn, kiến thức
về quản trò, hoạch đònh và quản trò chiến lược một cách rõ ràng. Hiểu được chiến lược và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạt động sản
xuất kinh doanh đòi hỏi các nhà quản trò, những người chủ doanh nghiệp phải hiểu rõ, có sự nghiên cứu thấu đáo các khái niệm truyền thống và hiện đại về
chiến lược và quản trò chiến lược.

1.1.2. Khái niệm về chiến lược và quản trò chiến lược


Khái niệm về chiến lược, quản trò chiến lược được rất nhiều tài liệu đề cập và được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau, trong luận văn này tôi chỉ đề cập
đến những khái niệm phổ biến và dễ tiếp cận nhất.

1.1.2.1. Khái niệm về chiến lược


- Theo Fred David, chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài hạn. Chiến lược kinh doanh có thể gồm có: phát triển về lãnh thổ, đa dạng
hóa hoạt động, sở hữu hàng hóa, phát triển sản phẩm, thâm nhập thò trường, giảm chi phí, thanh lý và liên doanh.
- Theo Michael Porter, chiến lược là việc tạo ra vò thế độc đáo và có giá trò bao gồm sự khác biệt hóa differentiation, sự lựa chọn mang tính đánh đổi
Trang 992
nhằm tập trung nhất các nguồn lực focus để từ đó tạo ra ưu thế cho doanh nghiệp.
- Theo John I Thompson, chiến lược là sự kết hợp các nguồn lực, môi trường và các giá trò cần đạt được.
- Theo William J. Glueck, chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất, tính toàn diện và tính phối hợp được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu
cơ bản của doanh nghiệp sẽ được thực hiện. - Theo tác giả luận văn, chiến lược là một hệ thống những biện pháp và
phương thức mang tính đồng nhất mang tính dài hạn mà một doanh nghiệp cố gắng thực hiện để có được sự khác biệt rõ ràng hơn hẳn đối thủ cạnh tranh nhằm
đạt một mục tiêu cụ thể đã hoạch đònh.

1.1.2.2. Khái niệm về quản trò chiến lược


- Theo Alfred Chandler, quản trò chiến lược là tiến trình xác đònh các mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp, lựa chọn cách thức hoặc phương hướng
hành động và phân bố tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó. - Theo John Pearce và Richard B. Robinson, quản trò chiến lược là một hệ
thống các quyết đònh và hành động để hình thành và thực hiện các kế hoạch nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.
- Theo tác giả, quản trò chiến lược là một quá trình mang tính hệ thống từ việc xây dựng chiến lược, triển khai chiến lược, kiểm soát đánh giá chiến lược
nhằm đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra.

1.2. Các loại chiến lược


Có nhiều loại chiến lược được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhưng tựu chung có 3 loại chiến lược phổ biến nhất được các doanh nghiệp đang
sử dụng hiện nay.
Trang 1092

1.2.1. Chiến lược cấp công ty


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×