1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Lòch sử hình thành - phát triển của Vietnam Eximbank

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 2992
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA EXIMBANK
2.1. Lòch sử hình thành - phát triển - hoạt động kinh doanh - hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật của Eximbank

2.1.1. Lòch sử hình thành - phát triển của Vietnam Eximbank


Eximbank được thành lập vào ngày 24051989 theo quyết đònh số 140CT của Chủ Tòch Hội Đồng Bộ Trưởng với tên gọi đầu tiên là Ngân Hàng Xuất
Nhập Khẩu Việt Nam Vietnam Export Import Bank, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam, chính thức hoạt động từ ngày
17011990. Ngày 06041992, Thống Đốc Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam ký giấy
phép số 11NH-GP cho phép Ngân hàng hoạt động trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng, tương đương 12,5 triệu USD với tên mới là
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Vietnam Export
Import Commercial Joint-Stock Bank, gọi tắt là Vietnam Eximbank hoặc Eximbank. Sau 6 lần tăng vốn, dự kiến đến tháng 102006, vốn điều lệ của
Eximbank là 1.200 tỷ đồng tương đương 1.200.000 cổ phiếu các thủ tục nộp tiền tăng vốn sẽ thực hiện từ 20092006 đến 10102006. Eximbank có đòa bàn hoạt
động rộng khắp cả nước với trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, 15 Chi nhánh, 6 phòng giao dòch phân bố tại các tỉnh thành trọng điểm như thành phố
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang. Về quan hệ đối ngoại, Eximbank đã thiết lập quan hệ đại lý với hơn 650 ngân hàng tại trên 70 quốc gia
trên thế giới.
Trang 3092
Hình 2.1. Hình trụ sở Eximbank 2.1.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự:
Cùng với sự phát triển mạnh của các nghiệp vụ, bộ máy tổ chức và nhân sự của Eximbank ngày càng hoàn thiện, cơ cấu tổ chức ngày càng khoa học và hiệu
quả hơn. Trình độ của cán bộ công nhân viên ngày càng nâng cao, đặc biệt là trình độ nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. Về cơ cấu tổ chức, Eximbank có cơ cấu tổ
chức như sau: - Đại hội cổ đông.
- Ban kiểm soát. - Hội đồng quản trò.
- Ban điều hành. - Các phòng ban nghiệp vụ.
- Các chi nhánh và phòng giao dòch.
Hình 2.2. Sơ đồ tổ chức của Eximbank
Với cấu trúc về mô hình tổ chức theo khối như sơ đồ 2.2, bộ máy nhân sự của Ngân hàng Eximbank có 23 phòng ban, 15 chi nhánh, và 6 phòng giao dòch. Tính
đến thời điểm 30092006, ban tổng giám đốc của Eximbank bao gồm: tổng giám đốc, kế toán trưởng, và 6 phó tổng giám đốc. Hỗ trợ và tham mưu cho ban tổng
giám đốc trong hoạt động điều hành và trực tiếp chỉ đạo nghiệp vụ ở từng phòngban và chi nhánh, đội ngũ quản trò viên cấp trung của Eximbank là 23
trưởng phòngban tại hội sở, giám đốc trung tâm đòa ốc, trưởng ban hiện đại hóa, trưởng ban dự án phát triển, giám đốc trung tâm đào tạo, và 16 giám đốc chi
nhánh.
Trang 3192

2.1.3. Chức năng và nghiệp vụ chính của Eximbank


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×