1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Chức năng và nghiệp vụ chính của Eximbank

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (680.27 KB, 121 trang )


Trang 3192

2.1.3. Chức năng và nghiệp vụ chính của Eximbank


Eximbank là một ngân hàng thương mại có khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm dòch vụ tài chính ngân hàng, cụ thể:
- Dòch vụ Nhận tiền gửi thanh toán - tiền gửi tiết kiệm - phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn bằng Đồng và các loại ngoại tệ: Thực hiện các hình thức
huy động tiết kiệm, tiền gửi, kỳ phiếu..vv không kỳ hạn và có kỳ hạn với các mức lãi suất linh hoạt, hấp dẫn.
- Cho vay ngắn hạn - trung hạn - dài hạn - đồng tài trợ - cho vay theo hạn mức tín dụng: Thực hiện cho vay tín chấp hoặc có thế chấp bằng đồng và ngoại
tệ cho các thành phần kinh tế, cá nhân với các điều kiện thuận lợi và lãi suất cho vay hấp dẫn. Cho vay hợp vốn với các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác
đối với các dự án lớn.
- Dòch vụ thanh toán - tài trợ dòch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa - dòch vụ chuyển tiền qua hệ thống SWIFT: Eximbank là một trong những ngân hàng
thương mại cổ phần có hoạt động dòch vụ thanh toán đa dạng và có thể đáp ứng được hầu hết các yêu cầu về thanh toán quốc tế và trong nước của các khách
hàng kinh doanh nội đòa và xuất nhập khẩu. Với mạng lưới liên kết với hơn 650 ngân hàng lớn tại 70 quốc gia trên thế giới, Eximbank có khả năng thực hiện
nhanh chóng, chi phí thấp, an toàn với các hình thức thanh toán bằng thư tín dụng LC, nhờ thu DA, DP, TT, OP, Cheque, thẻ tín dụng. Chiết khấu chứng từ có
giá với mức phí thấp chứng từ hàng xuất. Phát hành thư bảo lãnh trong và ngoài nước; thực hiện dòch vụ chuyển tiền trong và ngoài nước.
- Kinh doanh tiền tệ: cung cấp các dòch vụ về mua bán các loại ngoại tệ đối
với các cá nhân và doanh nghiệp, nghiệp vụ giao ngay Spot về tiền tệ, nghiệp vụ hoán đổi về tiền tệ Swap, nghiệp vụ kỳ hạn về tiền tệ Forward và nghiệp
Trang 3292
vụ quyền lựa chọn tiền tệ Option giữa ngoại tệngoại tệ, ngoại tệđồng. Đối với nghiệp vụ option, Eximbank là ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam
thực hiện nghiệp vụ Option ngoại tệngoại tệ từ tháng 2 năm 2003 và Option ngoại tệVNĐ từ tháng 62006 và đã thu hút nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các
doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia nghiệp vụ này nhằm tránh các rủi ro về biến động tỷ giá.
- Dòch vụ trọn gói phục vụ du học sinh: Cung cấp dòch vụ tư vấn du học, thủ
tục chứng minh tài chính cho du học sinh, cho vay du học trọn gói. Phối hợp cùng các công ty tư vấn du học tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu về các cơ hội du học
tại các nước có nền giáo dục phát triển cho các học sinh sinh viên. Hỗ trợ các du học sinh về mặt tài chính như cho vay với lãi suất ưu đãi, phát hành thẻ tín dụng
MasterCardVisa dưới dạng tín chấp hoặc ký quỹ với các mức phí sử dụng rất thấp.
- Dòch vụ thanh toán và phát hành thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ: Cung cấp dòch
vụ phát hành thẻ tín dụng, ghi nợ quốc tế, thẻ nội đòa Eximbank Card, cung cấp hệ thống máy rút tiền tự động ATM. Cung cấp dòch vụ thanh toán cho các đơn
vò cung ứng hàng hóa, dòch vụ có nhu cầu tiếp nhận thẻ tại Việt Nam như cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, công ty lữ hành, các trường học, bệnh viện..vv.
- Dòch vụ kinh doanh đòa ốc: Cung cấp dòch vụ giới thiệu, tư vấn mua và bán
bất động sản, tư vấn pháp lý về thủ tục nhà ở, đất ở, hướng dẫn các thủ tục về nhà đất.
- Dòch vụ kiều hối: Cung cấp dòch vụ chuyển tiền của kiều bào ở nước ngoài
cho thân nhân tại Việt Nam. Thông qua dòch vụ kiều hối, hàng năm Eximbank tạo nguồn thu ngoại tệ khá lớn để cung cấp cho các doanh nghiệp hoạt động
trong lónh vực xuất nhập khẩu.
Trang 3392

2.1.4. Hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật của Eximbank


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×